MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Interakcija človek-računalnik

Programi:

Informacijske in komunikacijske tehnologije, 2. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Franc Novak

Cilji:

Cilj predmeta je seznaniti študenta s področjem interakcije človek-računalnik.

Poleg splošnih kompetenc, kot so obvladanje strategij in raziskovalnih metod za reševanje problemov in odločanje, sposobnost uporabe znanja v praksi ter samostojno, odgovorno in kreativno izvajanje aktivnosti, bodo študenti, ki bodo opravili ta predmet, razumeli osnovne koncepte snovanja uporabniških vmesnikov. Pridobili bodo znanje o učinkovitih metodologijah snovanja vmesnikov ter izkušnje za hitro izvedbo prototipov in uporabnostnega testiranja.

Vsebina:

Osnovne vrste interakcij: ukazna vrstica, izbira menujev, izpolnjevanje formularjev, neposredna manipulacija, razpoznavanje gest

Pomembne človeške lastnosti: zaznavanje, spomin, vizualna ostrina, hitrost branja, tipkanja, razumevanja audio posnetkov

Izvajanje opravil: obdelava informacij, mentalni modeli, vodenje gibov, Fittsov zakon, kognitivna obremenitev, kinematična obremenirev

Razumevanje ciljne funkcije sistema: tehnike zbiranja informacij, razvoj konceptualnih modelov, analiza zahtev, specifikacije zahtev

Tehnike vizualne komunikacije: osnovne lastnosti vizualnih spremenljivk, organizacija elementov zaslona, vizualna struktura zaslona

Osnovni elementi uporabniškega vmesnika: kontrolni elementi, formularji, grafi, tabele, ikone, slike

Vizualna struktura in organizacija: grupiranje, hierarhija, sorodnost, uravnoteženost.

Razumevanje principov dobrega dizajna uporabniškega vmesnika: konsistenca, začetna točka, navigacija, visualno prijetna kompozicija

Barve in tipografija

Snovanje prototipov uporabniškega vmesnika: osnovni principi, hevristična pravila

Testiranje uporabnosti: cilji testiranja uporabnosti, proces izvajanja uporabnostnega testa, analiza rezultatov, poročanje o odkritjih in priporočila

Temeljna literatura in viri:

Izbrana poglavja iz naslednjih knjig:

• T. Schlatter, and D. Levinson. Visual Usability. Principles and Practices for Designing Digital Applications. Morgan Kaufmann, 2013. ISBN 978-0-12-398536-1
• D. Wigdor, and D. Wixon. Brave NUI World. Designing Natural User Interfaces for Touch and Gesture. Morgan Kaufmann, 2011. ISBN 978-0-12-382231-4
• G. Salvendy (ed.). Handbook of Human Factors and Ergonomics. Wiley, 2012, ISBN 978-0-470-52838-9
• G. A. Boy (ed.). The Handbook of Human-Machine Interaction. A Human Centered Design Approach. Ashgate Publishing Limited, 2011. ISBN 978-0-7546-7580-8

Izbrane reference nosilca:

• P. Novak, F. Novak, and B. Koroušić Seljak. “Enhancement of web application design of the open platform for clinical nutrition.“ Lecture notes in computer science, vol. 7946, pp. 791-802, 2013.
• M. Ristič, and F. Novak. “Towards the improvement of emergency call service.“ International journal on information technology, vol. 1, no. 6, pp. 339-345, 2013.
• A. Jerman Blažič, B. Jerman Blažič, and F Novak. “Social software tools in vocational e-learning: an empirical exploratory study.“ International review on computers and software, vol. 5, no. 6, pp. 731-739, 2010.
• D. Špelič, F. Novak, and B. Žalik. “Educational support for computational geometry course – the Delaunay triangulation tester.“ International Journal of Engineering Education, vol. 25, no. 1, pp. 93-101, 2009.
• F. Novak, and A Biasizzo. “Academic network for microelectronic test education.“ International Journal of Engineering Education, vol. 23, no. 6, pp. 1245-1253, 2007.

Načini preverjanja znanja:

Seminarska naloga (50%)
Ustni zagovor seminarske naloge (50%)

Obveznosti študentov:

Seminarska naloga in ustni zagovor seminarske naloge.

Zunanje povezave: