MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Sočasno načrtovanje strojne in programske opreme

Programi:

Informacijske in komunikacijske tehnologije, 2. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Gregor Papa

Cilji:

Cilj predmeta je študentom posredovati teoretično in praktično znanje o sočasnem načrtovanju strojne in programske opreme. Uvodoma so predstavljeni osnovni strojni gradniki (procesorji, namenska vezja, programirljiva vezja), osnove programske opreme (način pisanja, sekvenčno in vzporedno izvajanje), ter njun medsebojni vpliv. Študij sočasnega načrtovanja se osredotoča na povezavo in soodvisnost med strojno in programsko opremo.
Slušatelji pridobijo osnovno teoretično razumevanje in praktične izkušnje s področja sočasnega načrtovanja strojne in programske opreme. Tovrstno znanje bo omogočilo uporabo znanstvenih metod za reševanje zahtevnih znanstveno-raziskovalnih nalog ter vodenja razvojnih in raziskovalnih programov s ciljem modernizacije in povečanja proizvodnje skozi učinkovite vgrajene aplikacije.

Vsebina:

Pregled sočasnega načrtovanja:
Kaj je sočasno načrtovanje ter zakaj je potrebno in pomembno.

Ciljne arhitekture:
Vgradni sistemi; splošno namenski procesorji, DSP, namenska vezja, FPGA, SoC.

Metode sočasnega načrtovanja:
Različni nivoji predstavitve modela; razdeljevanje strojnega in programskega dela; razvrščanje operacij in dodeljevanje gradnikov; upoštevanje nasprotujočih si omejitev; optimiranje programske kode.

Ocenjevanje:
Strojna, programska in celovita ustreznost sistema.

Temeljna literatura in viri:

Izbrana poglavja iz naslednjih knjig:

• P.R. Schaumont, A Practical Introduction to Hardware/Software Codesign. Springer, 2013, ISBN: 978-1-4614-3736-9
• M. Wolf, Computers as Components. Academic Press, 2012. ISBN 978-0123884367
• P. Marwedel, Embedded System Design. Springer, 2011. ISBN: 978-94-007-0257-8
• G. DeMicheli, R. Ernst, and W. Wolf, Readings in Hardware/Software Co-design. Morgan Kaufmann, 2001. ISBN: 978-1-55860-702-6
• G. DeMicheli, Synthesis and Optimization of Digital Circuits. McGraw-Hill, Inc., 1994, ISBN: 978-0070163331

Izbrane reference nosilca:

• G. Papa, “Parameter-less algorithm for evolutionary-based optimization: for continuous and combinatorial problems,” Computational Optimization and Applications, vol. 56, no. 1, pp. 209-229, 2013.
• G. Papa, and P. Mrak, “Temperature simulations in cooling appliances,” Elektrotehniški vestnik, vol. 78, no. 1, pp. 67-72, 2011.
• T. Garbolino, and G. Papa, “Genetic algorithm for test pattern generator design, Automatic evolution of circuits,” Applied Intelligence, vol. 32, no. 2, pp. 193-204, 2010.
• G. Papa, and D. Torkar, “Visual control of an industrial robot manipulator: accuracy estimation,” Journal of Mechanical Engineering, vol. 55, no. 12, pp. 781-787, 2009.
• G. Klajnšek, B. Žalik, F. Novak, and G. Papa, “A quadtree-based progressive lossless compression technique for volumetric data sets,” Journal of Information Science and Engineering, vol. 24, no. 4, pp. 1187-1195, 2008.

Načini preverjanja znanja:

Seminarska naloga (50%)
Ustni zagovor seminarske naloge (50%)

Obveznosti študentov:

Seminarska naloga in ustni zagovor seminarske naloge.

Zunanje povezave: