MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

IKT podpora v zdravstvenih ekspertnih sistemih na daljavo

Programi:

Informacijske in komunikacijske tehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Barbara Koroušič Seljak

Cilji:

Cilj predmeta je seznaniti študenta s področjem sistemov e-zdravje in m-zdravje.
Kompetence študenta z uspešno zaključenim predmetom bodo vključevale razumevanje osnovnih pojmov iz področja, poznavanje sodobnih metod in znanje o primerih uporabe le-teh na vse bolj pomembnem znanstvenem področju (znanosti o klinični prehrani).

Vsebina:

Znanstvena metoda: strukture znanstvenega védenja, znanstvene aktivnosti in procesi

Računalniška podpora zdravstvu: uvod, zgodovinski razvoj področja

Modeliranje sistemov e-zdravje / m-zdravje: metodologije in metode za analizo in načrtovanje sistemov e-zdravje / m-zdravje; osnove načrtovanja (strukturni / objektno-orientirani postopki); sodobni postopki za izdelavo diagramov (npr. modeliranje po industrijskem standardu UML)

Napredne računalniške metode: zajem, obdelava in analiza podatkov ter znanja

Izvedba sistemov e-zdravje / m-zdravje: personalizirani uporabniški vmesniki, spletni portali in aplikacije, mobilne aplikacije, zbirke podatkov in znanja, varnostni in etični vidiki

Integracija sistemov e-zdravje / m-zdravje v okolje: izmenjava podatkov, metode za testiranje in validacijo

Aplikacije v klinični prehrani

Temeljna literatura in viri:

Izbrana poglavja iz naslednjih knjig: / Selected chapters from the following books:

• E.J. Cooling; Real-Time Operating Systems. Lindentree Associates. UML Modeling, 2013.
• R. Nelson, N. Staggers. Health Informatics: An Interprofessional Approach. Elsevier, 2014. ISBN: 978-0-323-10095-3.
• E. Topol, The Creative Destruction of Medicine: How the Digital Revolution Will Create Better Health Care. Basic Books, 2012. ISBN 978-0-465-02550-3.

Izbrane reference nosilca:

• B. Koroušić Seljak. Web-based eHealth applications with reference to food composition data. European journal of clinical nutrition, 64, S121-S127, 2010.
• B. Koroušić Seljak, V Stibilj, L Pograjc, N Fidler Mis, E Benedik. Food composition databases for effective quality nutritional care. Food chemistry 140 (3), 553-561, 2013.
• M. Korošec, T. Golob, J. Bertoncelj, V. Stibilj, B. Koroušić Seljak. The Slovenian food composition database. Food chemistry 140 (3) 495-499, 2013.
• P. Novak, F. Novak, B. Koroušić Seljak. Enhancement of web application design of the Open Platform for Clinical Nutrition. Lecture notes in computer science 7946, 791-802, 2013.
• B. Koroušić Seljak. Computer-based dietary menu planning. Journal of food composition and analysis 22 (5), 414-420, 2009.

Načini preverjanja znanja:

Seminarska naloga (50%)
Ustni zagovor seminarske naloge (50%)

Obveznosti študentov:

Seminarska naloga in ustni zagovor seminarske naloge.

Zunanje povezave: