MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Interakcija človek-računalnik II

Programi:

Informacijske in komunikacijske tehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Franc Novak

Cilji:

Cilj predmeta je seznaniti študenta z glavnimi principi s področja interakcija človek-računalnik.
Poleg splošnih kompetenc, kot so obvladanje strategij in raziskovalnih metod za reševanje problemov in odločanje, sposobnost uporabe znanja v praksi ter samostojno, odgovorno in kreativno izvajanje aktivnosti, bodo študenti, ki bodo opravili ta predmet, razumeli lastnosti vizualne percepcije in z njo povezane strategije in tehnike vizualizacije informacij. Pridobili bodo znanje o tradicionalnih načinih interakcije in spoznali principe snovanja naravnih uporabniških vmesnikov. Pridobili bodo tudi znanje in izkušnje za izvedbo uporabnostnega testiranja.

Vsebina:

Vrste interakcij: pregled tradicionalnih vrst interakcij, trendi v smeri naravnih uporabniških vmesnikov

Lastnosti zaznavanja zaslonov na dotik: zaznani objekti, zaznana informacija, lastnosti zaslonov

Sistem osnovan na gestah: lastnosti jezika gest, model jezika gest osnovan na stanjih in prehodih med njimi

Vizualno zaznavanje: lastnosti vizualnih spremenljivk, organizacija elementov zaslona, metodologija sledenja oči

Vizualizacija informacije: principi vizualne predstavitve, strukture informacij, predstavitvene strategije, navigacijske strategije, interakcijske strategije

Taksonomije kakovosti v interakciji človek računalnik: kakovost storitve, kakovost izvedbe

Testiranje uporabnosti: cilji testiranja uporabnosti, raziskovalna študija, ocenjevalni test, verifikacijski test, uporabnostno testiranje v specifičnih domenah

Temeljna literatura in viri:

Izbrana poglavja iz naslednjih knjig:

• T. Schlatter, and D. Levinson. Visual Usability. Principles and Practices for Designing Digital Applications. Morgan Kaufmann, 2013. ISBN 978-0-12-398536-1
• D. Wigdor, and D. Wixon. Brave NUI World. Designing Natural User Interfaces for Touch and Gesture. Morgan Kaufmann, 2011. ISBN 978-0-12-382231-4
• G. Salvendy (ed.). Handbook of Human Factors and Ergonomics. Wiley, 2012, ISBN 978-0-470-52838-9
• G. A. Boy (ed.). The Handbook of Human-Machine Interaction. A Human Centered Design Approach. Ashgate Publishing Limited, 2011. ISBN 978-0-7546-7580-8

Izbrane reference nosilca:

• P. Novak, F. Novak, and B. Koroušić Seljak. “Enhancement of web application design of the open platform for clinical nutrition.“ Lecture notes in computer science, vol. 7946, pp. 791-802, 2013.
• M. Ristič, and F. Novak. “Towards the improvement of emergency call service.“ International journal on information technology, vol. 1, no. 6, pp. 339-345, 2013.
• A. Jerman Blažič, B. Jerman Blažič, and F Novak. “Social software tools in vocational e-learning: an empirical exploratory study.“ International review on computers and software, vol. 5, no. 6, pp. 731-739, 2010.
• D. Špelič, F. Novak, and B. Žalik. “Educational support for computational geometry course – the Delaunay triangulation tester.“ International Journal of Engineering Education, vol. 25, no. 1, pp. 93-101, 2009.
• F. Novak, and A Biasizzo. “Academic network for microelectronic test education.“ International Journal of Engineering Education, vol. 23, no. 6, pp. 1245-1253, 2007.

Načini preverjanja znanja:

Seminarska naloga (50%)
Ustni zagovor seminarske naloge (50%)

Obveznosti študentov:

Seminarska naloga in ustni zagovor seminarske naloge.

Zunanje povezave: