MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Napredni pristopi planiranja in razvrščanja

Programi:

Informacijske in komunikacijske tehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Gregor Papa

Cilji:

Cilj predmeta je seznaniti študenta s pristopi planiranja in razvrščanja za različne tipe proizvodnih in transportnih/logističnih operacij/sistemov, s poudarkom na naprednih algoritmih računske inteligence.
Kompetence študenta z uspešno zaključenim predmetom bodo vključevale razumevanje in sposobnost zasnove in obravnave zahtevnih problemov planiranja/razvrščanja na različnih hierarhičnih nivojih, ter pridobitev vedenja o zasnovi in izvedbi sistemov za napredno planiranje in razvrščanje tako na področjih proizvodnje in/ali transporta.

Vsebina:

Uvod: terminologija in definicije

Planiranje in razvrščanje: hierarhičnost, zahteve in omejitve, osnovni pristopi (hevristični, deterministični, stohastični)

Področja uporabe: proizvodnja, logistika/transport, upravljanje virov

Modeliranje problemov: zahtevnost, upoštevanje omejitev, večkriterijskost, večnivojskost

Integrirano planiranje in razvrščanje: značilnosti, pristopi, izvedbe

Planiranje in razvrščanje v spremenljivih okoljih in v negotovih pogojih: vpliv na modeliranje, izvedbo, natančnost

Napredni algoritmi planiranja in razvrščanja: tehnike, izvedbe, računska zahtevnost, časovna odzivnost, natančnost, zanesljivost, (samo)-prilagodljivost

Temeljna literatura in viri:

Izbrana poglavja iz naslednjih knjig:

• J.M. Framinan, R. Leisten, and R.R. García, Manufacturing Scheduling Systems: An Integrated View on Models, Methods and Tools. Springer, 2014, ISBN: 978-1-4471-6271-1
• M.L. Pinedo, Planning and Scheduling in Manufacturing and Services. Springer, 2007. ISBN: 978-0387221984
• R. Righi (ed), Production Scheduling. InTech 2012. ISBN 978-953-307-935-6
• C. Jaffeux, and P. Wieser (eds.), Essentials of Logistics and Management. EPFL Press 2012. ISBN: 978-1466573086
• A. Ceder, Public Transit Planning and Operation: Theory, Modeling, and Practice. CRC Press, 2007. ISBN: 978-0750661669

Izbrane reference nosilca:

• G. Papa, “Parameter-less algorithm for evolutionary-based optimization: for continuous and combinatorial problems,” Computational Optimization and Applications, vol. 56, no. 1, pp. 209-229, 2013.
• P. Korošec, U. Bole, and G. Papa, “A multi-objective approach to the application of real-world production scheduling,“ Expert Systems with Applications, vol. 40, no. 15, pp. 5839-5853, 2013.
• P. Korošec, and G. Papa, “Metaheuristic approach to transportation scheduling in emergency situations,” Transport, vol. 28, no. 1, pp. 46-59, 2013.
• G. Papa, V. Vukašinović, and P. Korošec, “Guided restarting local search for production planning,” Engineering Applications of Artificial Intelligence, vol. 25, no. 2, pp. 242-253, 2012.
• P. Korošec, G. Papa, and V. Vukašinović, “Production scheduling with a memetic algorithm,” International journal of innovative computing and applications, vol. 2, no. 4, pp. 244-252, 2010.

Načini preverjanja znanja:

Seminarska naloga (50%)
Ustni zagovor seminarske naloge (50%)

Obveznosti študentov:

Seminarska naloga in ustni zagovor seminarske naloge.

Zunanje povezave: