MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Napredne računalniške strukture in sistemi

Programi:

Informacijske in komunikacijske tehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Gregor Papa
prof. dr. Peter Korošec

Cilji:

Cilj tega predmeta je poglobiti znanje o rekonfigurabilnih in večprocesorskih računalniških sistemih. Študenti se seznanijo s sintezo rekonfigurabilnih sistemov in večprocesorskih sistemov ter z njimi povezanimi optimizacijskimi problemi.

Vsebina:

Rekonfigurabilno računalništvo: komponente, arhitekture, upravljanje rekonfiguriranja, sinteza rekonfigurabilnih sistemov

Zanesljivost rekonfigurabilnih sistemov: izvedba sprotnega samodejnega testiranja, samopopravljivi sistemi

Vzporedne računalniške arhitekture: Topologije, deljen in porazdeljen način procesiranja, večjedrni procesorji, gruče, omrežja.

Grafične procesne enote: namen uporabe, izvedbe, specifičnost programske opreme

Večprocesorski sistemi v čipu: arhitekture, snovanje energijsko varčnih sistemov, visokonivojsko snovanje, analiza zmogljivosti, načrtovalska okolja

Temeljna literatura in viri:

Izbrana poglavja iz naslednjih knjig: / Selected chapters from the following books:

• P.R. Schaumont, A Practical Introduction to Hardware/Software Codesign. Springer, 2013, ISBN: 978-1-4614-3736-9
• W. Stallings, Computer Organization and Architecture: Designing for Performance, 9 edition. Prentice Hall, 2012. ISBN: 978-0132936330
• M. Wolf, Computers as Components. Academic Press, 2012. ISBN 978-0123884367
• P. Marwedel, Embedded System Design. Springer, 2011. ISBN: 978-94-007-0257-8
• L. Null, and J. Lobur, The Essentials of Computer Organization and Architecture. Jones & Bartlett Learning. 2010. ISBN: 978-1449600068

Izbrane reference nosilca:

• G. Papa, “Parameter-less algorithm for evolutionary-based optimization: for continuous and combinatorial problems,” Computational Optimization and Applications, vol. 56, no. 1, pp. 209-229, 2013.
• A. Biasizzo, F. Novak, and P. Korošec, “A multi-alphabet arithmetic coding hardware implementation for small FPGA devices,” Journal of Electrical Engineering, vol. 64, no. 1, pp. 44-49, 2013.
• P. Korošec, M. Vajteršic, J. Šilc, and R. Kutil, “Multi-core implementation of the differential ant-stigmergy algorithm for numerical optimization,” Journal of Supercomputing, vol. 63, no. 3, pp. 757–772, 2013.
• K. Tashkova, P. Korošec, and J. Šilc, “A Distributed Multilevel Ant-Colony Algorithm for the Multi-Way Graph Partitioning,” International Journal of Bio-Inspired Computation, vol. 3, no. 5, pp. 286-296, 2011.
• T. Garbolino, and G. Papa, “Genetic algorithm for test pattern generator design, Automatic evolution of circuits,” Applied Intelligence, vol. 32, no. 2, pp. 193-204, 2010.

Načini preverjanja znanja:

Seminarska naloga (50%)
Ustni zagovor seminarske naloge (50%)

Obveznosti študentov:

Seminarska naloga in ustni zagovor seminarske naloge.

Zunanje povezave: