MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Strateške presoje vplivov na okolje

Programi:

Ekotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

doc. dr. Branko Kontić

Cilji:

Cilj predmeta je usposobiti študente za strateško presojanje vplivov na okolje in obvladovanje multidisciplinarne sinteze pri vrednotenju alternativ za odločanje o rabi okolja v sklopu razvojnih programov. Poudarek je na različnih namembnostih presoj, metodah in orodjih interdisciplinarnega ocenjevanja vplivov na okolje ter načinih prikazovanja rezultatov. Upoštevani bodo: družbeni razvojni interesi, gospodarstvo, zdravje in kakovost življenja, gospodarjenje z okoljem (naravnimi viri), legalnost, lastninske pravice, metode načrtovanja, optimizacije ter večparametrsko in večfazno vrednotenje.

Vsebina:

- Razvijanje usposobljenosti za ocenjevanje vplivov na okolje za plane, programe in politike
- Snovanje ocen vplivov na okolje s primerjavo različic ob upoštevanju razvojnih potreb in varstvenih interesov
- Usposabljanje za večparametrsko vrednotenje in odločanje

Temeljna literatura in viri:

Riki Therivel. Strategic Environmental Assessment In Action. London: Earthscan (2004), 276 p., ISBN -10: 1-84407-042-5

UPORABA IN UČINKOVITOST CELOVITE PRESOJE VPLIVOV NA OKOLJE TER PRESOJA VPLIVOV NA ČLOVEKOVO ZDRAVJE, Raziskovalni projekt v okviru ciljnega raziskovalnega programa " Konkurenčnost Slovenije 2006-2013" , Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, v sodelovanju z Institut " Jožef Stefan" , Aquarius ekološki inženiring d.o.o. Ljubljana, Inštitut za neionizirna sevanja, 2012

Izbrane reference nosilca:

• KONTIĆ, Branko, BOHANEC, Marko, KONTIĆ, Davor, TRDIN, Nejc, MATKO, Maruša. Improving appraisal of sustainability of energy options - a view from Slovenia. Energy policy, ISSN 0301-4215. [Print ed.], 2016, vol. 90, str. 154-171, doi: 10.1016/j.enpol.2015.12.022.
• KONTIĆ, Davor, KONTIĆ, Branko, GERBEC, Marko. How powerful is ARAMIS methodology in solving land-use issues associated with industry based environmental and health risks?. J. hazard. mater., 2006, vol. 130, pp 271-275.
• MATKO, Maruša, GOLOBIČ, Mojca, KONTIĆ, Branko. Reducing risks to electric power infrastructure due to extreme weather events by means of spatial planning : case studies from Slovenia. Utilities policy, ISSN 0957-1787. [Print ed.], [in press] 2016, 13 str., doi: 10.1016/j.jup.2016.10.007.
• KONTIĆ, Branko. Effects of the revised EIA Directive on practice in Slovenia = Auswirkungen der UVP-Änderungs-Richtlinie auf die Praxis in Slowenien. UVP-Report, ISSN 0933-0690, 2016, vol. 30, no. 2, str. 101-105, doi: 10.17442/uvp-report.030.18.
• KONTIĆ, Branko, DERMOL, Urška. Confronting reality in strategic environmental assessment in Slovenia - Costs and benefits. Environmental impact assessment review, ISSN 0195-9255. [Print ed.], 2015, vol. 50, str. 42-52, doi: 10.1016/j.eiar.2014.08.002.
• BOHANEC, Marko, TRDIN, Nejc, KONTIĆ, Branko. A qualitative multi-criteria modelling approach to the assessment of electric energy production technologies in Slovenia. Central European Journal of Operations Research, ISSN 1435-246X, [in press] 2016, 15 str., doi: 10.1007/s10100-016-0457-4.
• KONTIĆ, Branko, KONTIĆ, Davor, ZAGORC, Sonja, MATKO, Maruša, DERMOL, Urška, BOHANEC, Marko, TRDIN, Nejc. Ocena vzdržnosti za razvoj energetike v Sloveniji do leta 2030 s poudarkom na jedrski tehnologiji. Knjiga 1, (IJS delovno poročilo, 11583). 2014. 3 zv. (101 str.).
• KONTIĆ, Branko, KONTIĆ, Davor. Strokovne podlage o varstvu pred vplivi industrijskih nesreč za OPPN 386 poslovna cona Litostroj (P-ZIN-9/14), (IJS delovno poročilo, 11709). 2014.

Načini preverjanja znanja:

Seminar in pisni ali ustni izpit (100%)

Obveznosti študentov:

Seminar in pisni ali ustni izpit

Zunanje povezave: