MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Podatkovna skladišča

Programi:

Informacijske in komunikacijske tehnologije, 2. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Bojan Cestnik

Cilji:

Študentje pridobijo teoretično in praktično znanje s področja podatkovnih skladišč. Seznanijo se s teoretičnimi osnovami OLAP in OLTP in njihovo praktično uporabo v sistemih za podporo odločanja.


Cilj je usposobiti študente za razumevanje najnovejših rešitev na področju podatkovnih skladišč.

Pridobljeno znanje bo omogočilo uporabo podatkovnih skladišč za podporo odločanja v različnih situacijah. V poslovnem svetu je cilj uporabe podatkovnih skladišč revitalizacija, modernizacija in povečanje proizvodnje.

Vsebina:

Od baz podatkov do podatkovnih skladišč

Modeli upravljanja podatkovnih skladišč

Podatkovni vidik podatkovnih skladišč

Procesni vidik podatkovnih skladišč

Varnost in zaščita podatkovnih skladišč

OLAP in OLTP

Področja uporabe
DSS, CRM, e-poslovanje, upravljanje s tveganji.

Temeljna literatura in viri:

• Kimball, R., Ross, M.: The Data Warehouse Toolkit: The Complete Guide to Dimensional Modeling, 2nd Edition, Wiley, 2002.
• Anahory, S., Murray, D.: Data warehouses in the real world, Addison Wesley, 1998.

Izbrane reference nosilca:

• PEROVŠEK, Matic, VAVPETIČ, Anže, KRANJC, Janez, CESTNIK, Bojan, LAVRAČ, Nada. Wordification : propositionalization by unfolding relational data into bags of words. Expert systems with applications, ISSN 0957-4174. [Print ed.], 2015, vol. 42, no. 17/18, str. 6442-6456, doi: 10.1016/j.eswa.2015.04.017.
• PEROVŠEK, Matic, CESTNIK, Bojan, URBANČIČ, Tanja, COLTON, Simon, LAVRAČ, Nada. Towards narrative ideation via cross-context link discovery using banded matrices. V: TUCKER, Allan (ur.). Advances in intelligent data analysis XII : IDA 2013 : 12th International Symposium, London, UK, October 17-19, 2013 : proceedings, (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743, 8207). Berlin; Heidelberg: Springer, 2013, vol. 8207, str. 333-344.
• PEROVŠEK, Matic, VAVPETIČ, Anže, CESTNIK, Bojan, LAVRAČ, Nada. A wordification approach to relational data mining. V: FÜRNKRANZ, Johannes (ur.), et al. Discovery science : 16th International Conference, DS 2013, Singapore, October 6-9, 2013. proceedings, (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743, Lecture notes in artificial intelligence, 8140). Berlin, Heidelberg: Springer, 2013, vol. 8140, str. 141-154.
• JURŠIČ, Matjaž, CESTNIK, Bojan, URBANČIČ, Tanja, LAVRAČ, Nada. HCI empowered literature mining for cross-domain knowledge discovery. V: HOLZINGER, Andreas (ur.), PASI, Gabriella (ur.). Human-computer interaction and knowledge discovery in complex, unstructured, big data : proceedings, Third International Workshop, HCI-KDD 2013, Held at SouthCHI 2013, Maribor, Slovenia, July 1-3, 2013, (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743, Lecture notes in artificial intelligence, vol. 7947). Berlin; Heidelberg: Springer, 2013, vol. 7947, str. 124-135.
• PETRIČ, Ingrid, CESTNIK, Bojan, LAVRAČ, Nada, URBANČIČ, Tanja. Outlier detection in cross-context link discovery for creative literature mining. The Computer journal, ISSN 0010-4620, 2012, vol. 55, no. 1, str. 47-61, doi: 10.1093/comjnl/bxq074.

Načini preverjanja znanja:

Seminar in ustni izpit (100%)

Obveznosti študentov:

Seminar in ustni izpit

Zunanje povezave: