MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Sistemi in tehnike za podporo pri odločanju

Programi:

Informacijske in komunikacijske tehnologije, 2. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Marko Bohanec

Cilji:

Cilj predmeta je spoznati metode, tehnike in sisteme za podporo zahtevnih realnih odločitvenih problemov. Poudarek je na spoznavanju in obvladovanju metod odločitvene analize in večkriterijskega modeliranja ter na njihovi uporabi v praksi pri reševanju zahtevnih odločitvenih problemov.

Vsebina:

Uvod:
odločanje in podpora pri odločanju, odločitveni proces, komponente odločanja, vrste odločanja, discipline, ki se ukvarjajo z odločanjem

Odločitvena analiza:
metode in tehnike modeliranja v odločitveni analizi, odločanje v negotovosti in s tveganjem, odločitvene tabele

Odločitveni modeli:
odločitvena drevesa, diagrami vpliva, večkriterijskii modeli, metode tipa MAUT, analitični hierarhični proces (AHP), metode kvalitativnega večkriterijskega modeliranja (metoda DEX)

Programi za odločitveno modeliranje:
MS Excel, Web-HIPRE, DEXi in podobni

Praktično usposabljanje:
praktična uporaba izbranih tehnik in orodij za podporo pri odločanju

Temeljna literatura in viri:

• J. Figueira, S. Greco, and M. Ehrgott, Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys. Springer, 2005. ISBN 0-387-23067-X
• A. Ishizaka, and P. Nemery, Multi-criteria Decision Analysis: Methods and Software. Wiley, 2013. ISBN 978-1-119-97407-9
• M. Bohanec, Odločanje in modeli [Decision-Making and Models]. 1. ponatis. DMFA - založništvo, 2012. ISBN 961-212-190-7
• D. Mladenić, N. Lavrač, M. Bohanec, and S. Moyle, Eds. Data Mining and Decision Support: Integration and Collaboration. Kluwer Academic Publishers, 2003. ISBN 978-1-4615-0286-9
• M. Bohanec: DEXi: Program for Multi-Attribute Decision Making, User's Manual, Version 4.01. IJS Report DP-11739. Jožef Stefan Institute, Ljubljana, 2014.

Izbrane reference nosilca:

• D. Mladenić, N. Lavrač, M. Bohanec, and S. Moyle, Eds. Data mining and decision support: Integration and collaboration. Kluwer 2003. ISBN 1-4020-7388-7
• M. Bohanec, Odločanje in modeli [Decision-Making and Models]. 1. ponatis. DMFA - založništvo, 2012. ISBN 961-212-190-7
• M. Bohanec, Decision making: A computer-science and information-technology viewpoint. Interdisciplinary Description of Complex Systems 7(2), 22-37, 2009.
• M. Bohanec et al: The Co-Extra decision support system: A model-based integration of project results. Genetically modified and non-genetically modified food supply chains: Co-existence and traceability (ed. Bertheau, Y.), 461-489, Wiley-Blackwell, 2013.
• M. Bohanec, V. Rajkovič, I. Bratko, B. Zupan, and M. Žnidaršič, DEX methodology: Three decades of qualitative multi-attribute modelling. Informatica 37, 49-54, 2013.

Načini preverjanja znanja:

Seminarska naloga z ustnim zagovorom (100%)

Obveznosti študentov:

Seminarska naloga z ustnim zagovorom

Zunanje povezave: