MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Seminar I

Programi:

Informacijske in komunikacijske tehnologije, 2. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Marko Debeljak
mentor

Cilji:

Cilj predmeta je spoznavanje aktualnih problemov in najnovejših dosežkov na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij na osnovi strokovne in predvsem znanstvene literature, s poudarkom na slednji.

Vsebina:

Študenti bodo razvili sposobnosti spremljanja ter poznavanja sodobnih raziskav in dosežkov na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij, kritične ocene pomembnosti objav v znanstveni literaturi, pisanja strokovnih in znanstvenih člankov ter javnih predstavitev znanstvenih del.

Temeljna literatura in viri:

Strokovna in znanstvena literatura.

Izbrane reference nosilca:

• M. Debeljak, A. Ficko, and R. Brus, The use of habitat and dispersal models in protecting European black poplar (Populus nigra L.) from genetic introgression in Slovenia. Biological Conservation, ISSN 0006-3207. [Print ed.], vol. 184, str. 310-319, 2015.
• V. Kuzmanovski, A. Trajanov, F. Leprince, S. Džeroski, and M. Debeljak, Modeling water outflow from tile-drained agricultural fields. Science of the total environment, vol. 505, str. 390-401.
• T. Jaklič, L. Juvančič, S. Kavčič, and M. Debeljak, Complementarity of socio-economic and emergy evaluation of agricultural production systems : the case of Slovenian dairy sector. Ecological economics, vol. 107, str. 469-481, 2014.
• M. Debeljak, A. Poljanec, and B. Ženko, Modelling forest growing stock from inventory data : a data mining approach. Ecological indicators, vol. 41, str. 30-39, 2014.
• J. Levatić, D. Kocev, M. Debeljak, and S. Džeroski, Community structure models are improved by exploiting taxonomic rank with predictive clustering trees. Ecological modelling, 11 str., 2014.
• F. Graef, M. Debeljak, S. Džeroski, et al. A framework for a European network for a systematic environmental impact assessment of genetically modified organisms (GMO). BioRisk, vol. 7, str. 73-97, 2012.
• M. Debeljak, A. Trajanov, D. Stojanova, F. Leprince, and S. Džeroski, Using relational decision trees to model out-crossing rates in a multi-field setting. V: JORDÁN, Ferenc (ur.), SCOTTI, Marco (ur.). Proceedigs of the 7th ECEM, European Conference on Ecological Modelling, 30 May - 2 June 2011, Riva el Garda, Italy, vol. 245, str. 75-83, 2012.
• J. Cortet, D. Kocev, C. Ducobu, S. Džeroski, M. Debeljak, and C. Schwartz, Using data mining to predict soil quality after application of biosolids in agriculture. Journal of environmental quality, vol. 40, no. 6, str. 1972-1982, 2011.

Načini preverjanja znanja:

Seminar

Obveznosti študentov:

Seminarska naloga z ustnim zagovorom

Zunanje povezave: