MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Spletne tehnologije in programski jeziki

Programi:

Informacijske in komunikacijske tehnologije, 2. stopnja

Sodelavci:

doc. dr. Martin Žnidaršič

Cilji:

Cilj predmeta je spoznavanje metod in tehnologij za izdelavo spletnih aplikacij – tako tistih, ki izkoriščajo spletne vire kakor tudi aplikacij, ki jih je mogoče uporabljati prek spletnih vmesnikov.

Slušatelji v ta namen pridobijo znanje o standardnih opisnih jezikih in tehnologijah, ki se uporabljajo na svetovnem spletu (HTML, CSS, XML, DOM), predvsem pa o tehnologijah programiranja s spletnimi viri in tehnologijah za izdelavo interaktivnih spletnih aplikacij (Javascript, PHP).

Praktična uporabnost teh tehnologij je predstavljena na primerih aplikacij, ki podpirajo znanstveno delo ali na svetovnem spletu na interaktiven način prikazujejo rezultate znanstvenih raziskav.

Vsebina:

Opisni jezik HTML za zapis hiperteksta in njegove standardizirane oblike, metodologija opisa podatkov XML, standardizirani objektni model zapisa dokumentov (DOM).
Definiranje oblikovnih lastnosti spletnih strani in jezik CSS.

Razvoj spletnih aplikacij
Programiranje splošnega strežnika; tehnologije za izdelavo dinamičnih in interaktivnih spletnih strani; skriptno programiranje na strežnikih in odjemalcih (PHP, Javascript); metodologija AJAX.

Osnove varnosti pri spletnem programiranju. Uporaba piškotkov, princip in delovanje uporabniških sej.

Primeri praktične uporabe v znanosti. Avtomatizirani zajem podatkov za analize. Spletne predstavitve, servisi in orodja kot oblika prikaza raziskovalnih rezultatov.

Temeljna literatura in viri:

• R. Nixon, Learning PHP, MySQL & JavaScript. O'Reilly, 2009. ISBN 978-0-596-15713-5.
• R.W. Sebesta, Programming the World Wide Web (4th Edition). Addison Wesley, 2007. ISBN 978-0-321-48969-2.
• L. Welling, and L. Thomson, PHP and MySQL Web Development. Addison-Wesley Professional, 2008. ISBN 978-0-672-32916-6.
• J. Keith, and J. Sambells, DOM Scripting: Web Design with JavaScript and the Document Object Model. friendsofED. 2010. ISBN 978-1-430-23389-3.

Izbrane reference nosilca:

• M. Žnidaršič, M. Bohanec, and B. Zupan. proDEX - a DSS tool for environmental decision-making. Environmental Modelling & Software 21, 1514–1516, 2006.
• J. Smailović, M. Žnidaršič, and M. Grčar. Web-based experimental platform for sentiment analysis. In: Mertik, M. (ed.). The proceedings of the 3rd International Conference on Information Society and Information Technologies - ISIT 2011, Novo mesto: Faculty of Information Studies, 2011.
• J. Kranjc, J. Smailović, V. Podpečan, M. Grčar, M. Žnidaršič, and N. Lavrač. Active learning for sentiment analysis on data streams : methodology and workflow implementation in the ClowdFlows platform. Information processing & management 51 (2), 187-203, 2015.

Načini preverjanja znanja:

Seminarska naloga (50%)
Pisni in ustni izpit (50%)

Obveznosti študentov:

Seminar in izpit

Zunanje povezave: