MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Podpora pri odločanju

Programi:

Informacijske in komunikacijske tehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Marko Bohanec
prof. dr. Bojan Cestnik

Cilji:

Cilj predmeta je spoznati napredne metode, tehnike in sisteme za podporo zahtevnih realnih odločitvenih problemov. Poudarek je na spoznavanju in obvladovanju metod odločitvene analize in večkriterijskega modeliranja ter na njihovi uporabi v praksi pri reševanju zahtevnih odločitvenih problemov.

Vsebina:

Uvod:
odločanje in podpora pri odločanju, odločitveni proces, komponente odločanja, vrste odločanja, discipline, ki se ukvarjajo z odločanjem

Odločitvena analiza:
metode in tehnike modeliranja v odločitveni analizi, odločanje v pogojih negotovosti in s tveganjem, odločitvene tabele, odločitvena drevesa, diagrami vpliva, večkriterijski modeli, metode tipa MAUT, analitični hierarhični proces (AHP), metode kvalitativnega večkriterijskega modeliranja (metoda DEX)

Napredne metode odločitvenega modeliranja:
integracija odločitvenih dreves, diagramov vpliva in večkriterijskih modelov, integracija metod analize podatkov in odločitvenega modeliranja, integracija kvalitativnega in kvantitativnega modeliranja, verjetnostno modeliranje in modeliranje zaupanja, agregacijske funkcije, revizija odločitvenih modelov

Praktično usposabljanje:
praktična uporaba izbranih tehnik in orodij za podporo pri odločanju

Temeljna literatura in viri:

Izbrana poglavja iz naslednjih knjig:

• J. Figueira, S. Greco, and M. Ehrgott, Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys. Springer, 2005. ISBN 0-387-23067-X
• A. Ishizaka, and P. Nemery, Multi-criteria Decision Analysis: Methods and Software. Wiley, 2013. ISBN: 978-1-119-97407-9
• D. Mladenić, N. Lavrač, M. Bohanec, and S. Moyle, Eds. Data Mining and Decision Support: Integration and Collaboration. Kluwer 2003. ISBN 1-4020-7388-7
• M. Bohanec: Odločanje in modeli. DMFA - založništvo, 1. ponatis, 2012. ISBN 978-961-212-190-7
• M. Bohanec: DEXi: Program for Multi-Attribute Decision Making, User's Manual, Version 4.01. IJS Report DP-11739, Jožef Stefan Institute, Ljubljana, 2014.
• R.T. Clemen, and T. Reilly. Making Hard Decisions with Decision Tools. 3rd Edition. Duxbury, 2013. ISBN 978-0538797573

Izbrane reference nosilca:

• M. Bohanec, Odločanje in modeli: 1. ponatis. DMFA - založništvo, 2012. ISBN 961-212-190-7
• M. Bohanec, et al:. The Co-Extra decision support system: A model-based integration of project results. Genetically modified and non-genetically modified food supply chains: Co-existence and traceability (ed. Bertheau, Y.), 461-489, Wiley-Blackwell, 2013.
• M. Bohanec, V. Rajkovič, I. Bratko, B. Zupan, and M. Žnidaršič: DEX methodology: Three decades of qualitative multi-attribute modelling. Informatica 37, 49-54, 2013.
• B. Cestnik, T. Urbančič, and I. Petrič: Ontological representations for supporting learning in business communities. In: Smrikarov, A. (ur.). e-Learningཇ : Proceedigs of the International Conference on e-Learning and the Knowledge Society, 25-26 August 2011, Bucharest, Romania. Bucharest: ASE Publishing House, 2011, pp. 260-265.
• B. Cestnik, N. Lavrač, F. Železny, D. Gamberger, L. Todorovski, and M. Kline: Data mining for decision support in marketing: a case study in targeting a marketing campaign. In: M. Bohanec (ed.), B. Kavšek (ed.), N. Lavrač (ed.), D. Mladenič (ed.). ECML/PKDD-2002 Workshop [Proceedings]: IDDM-2002. Helsinki: Helsinki University, 25-34, 2002.

Načini preverjanja znanja:

Pisni ali ustni izpit (50%)
Seminarska naloga z ustnim zagovorom (50%)

Obveznosti študentov:

Pisni ali ustni izpit
Seminarska naloga z ustnim zagovorom

Zunanje povezave: