MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Računalniška ustvarjalnost

Programi:

Informacijske in komunikacijske tehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

doc. dr. Martin Žnidaršič
prof. dr. Nada Lavrač
dr. Senja Pollak

Cilji:

Cilj predmeta je seznanjenje s področjem računalniške ustvarjalnosti, s teorijo tega področja, kakor tudi praktičnih vidikov: orodij, tehnologij in aplikacij.

Študentje spoznajo metode za ocenjevanje metod in rezultatov računalniške ustvarjalnosti, poznajo omejitve računalniške ustvarjalnosti in znajo razpoznati probleme v katerih je uporabna.

Ključni splošni metodi področja sta spajanje konceptov (angl. »concept blending«) in bisociativno odkrivanje novih konceptov. Ob teh, so predstavljene tudi nekatere metode in tehnike, ki se uporabljajo v specifičnih primerih uporabe: obdelava naravnega jezika in jezikovni viri, rudarjenje podatkov, predstavitev podatkov, uporaba in izdelava semantičnih mrež.

Predmet poda znanje, ki je potrebno za samostojen razvoj nove metode ali aplikacije računalniške ustvarjalnosti na problemu iz prakse.

Vsebina:

Uvod:
uvod v področje računalniške
ustvarjalnosti, umestitev raziskovalnega
področja in primeri aplikacij

Teoretske osnove:
opredelitev človeške in računalniške
ustvarjalnosti, ocenjevanje in metrike

Metodologija:
računalniška ustvarjalnost kot iskanje,
bisociativno odkrivanje znanja, tvorba in
spajanje konceptov (angl. conceptual
blending).

Viri in orodja:
jezikovni viri in programska orodja za
obdelavo naravnega jezika (korpusi,
knjižnice, leksikalni in semantični viri),
rudarjenje strukturiranih podatkov in
besedil, platforme za podporo računalniški
ustvarjalnisti (Clowdflows, TextFlows, Flowr,
Pattern)

Aplikacije v znanosti, zdravja in trženja:
ustvarjanje hipotez, odkrivanje znanja,
dokazovanje matematičnih izrekov, izdelava
prehranskih receptov, planov vadbe,
ustvarjanje sloganov, akronimov in reklam

Aplikacije v literaturi in umetnosti:
ustvarjanje zgodb, metafor, humorja, poezije
in slik, komponiranje glasbe

Povzetek in diskusija:
primerjava računalniške kreativnosti s
človeško, potenciali, omejitve in etična
vprašanja, vloga računalniške kreativnosti v
industriji in v umetnosti

Temeljna literatura in viri:

• M. A. Boden, Ed. Dimensions of creativity. MIT Press,1996.ISBN 0-262-02368-7
• M. A. Boden, The creative mind: Myths and mechanisms. Psychology Press, 2004. ISBN 0-203-50852-1
• T. R. Besold, M. Schorlemmer, and A. Smaill, Computational Creativity Research: Towards Creative Machines. Atlantis Publishing Corporation, 2014. ISBN 978-94-6239-084-3
• S. Colton, and G. A. Wiggins, Computational Creativity: The Final Frontier? In ECAI 2012 - 20th European Conference on Artificial Intelligence, 21-26, Montpellier, France, August 2012.
• G. A. Wiggins, A preliminary framework for description, analysis and comparison of creative systems. Knowledge-Based Systems 19 (7): 449–458, 2006.
• G. Ritchie, Some Empirical Criteria for Attributing Creativity to a Computer Program. Minds and Machines, 17(1):76-99, Springer, 2007.
• G. Fauconnier, and M. Turner, The way we think: Conceptual blending and the mind's hidden complexities. Basic Books, 2008. ISBN 0-465-08785-X
• M. R. Berthold, Bisociative knowledge discovery. Springer Berlin Heidelberg, 2011. ISBN 978-3-642-24799-6
• K.E. Jennings, Developing creativity: Artificial barriers in artificial intelligence. Minds and Machines 20(4): 489-501, 2011.

Izbrane reference nosilca:

• P. Tomašič, M. Žnidaršič, G. Papa, Implementation of a slogan generator In: The Fifth International Conference on Computational Creativity, 2014.
• M. T. Llano, R. Hepworth, S. Colton, J. Gow, J. Charnley, N. Lavrač, M. Žnidaršič, M. Perovšek, M. Granroth-Wilding, and S. Clark, Baseline Methods for Automated Fictional Ideation In Proceedings of the International Conference on Computational Creativity. 2014.
• J. Smailović, M. Grčar, N. Lavrač, and M. Žnidaršič, Stream-based active learning for sentiment analysis in the financial domain, Information Sciences 285: 181-203, 2014.
• M. Žnidaršič, S. Pollak, D. Miljković, J. Kranjc, N. Lavrač, Identifying creative fictional ideas In: Discovery science : book of abstracts, 2014.
• P. Tomašič, G. Papa, M. Žnidaršič, Automated slogan production using a genetic algorithm. In: Bioinspired optimization methods and their applications : proceedings of the Student Workshop on Bioinspired Optimization Methods and their Applications - BIOMA 2014, 13 September 2014, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Jožef Stefan Institute, pp. 55-66, 2014.

Načini preverjanja znanja:

Seminarska naloga (70%)
Pisni ali ustni izpit (30%)

Obveznosti študentov:

Seminar in izpit

Zunanje povezave: