MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Komuniciranje znanosti Modul 1: Poljudno komuniciranje znanosti, Modul 2: Strokovno poročanje in prijava projekta

Programi:

Senzorske tehnologije, 3. stopnja
Informacijske in komunikacijske tehnologije, 2. stopnja
Nanoznanosti in nanotehnologije, 2. stopnja
Informacijske in komunikacijske tehnologije, 3. stopnja
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja
Ekotehnologije, 2. stopnja
Ekotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Saša Novak Krmpotič

Cilji:

Predmetni sklop »Komuniciranje znanosti« je namenjen magistrskim in doktorskim študentom MPŠ, odprt pa je tudi za udeležbo zunanjih slušateljev.
V modulu »Poljudno komuniciranje znanosti« se bodo udeleženci spoznali s pomenom definiranja ciljne publike, cilji komuniciranja, z načini, kako poljudno, torej zanimivo in razumljivo, predstaviti svoje znanstveno delo. Pridobili bodo tudi veščino, kako poljudnost uravnotežiti s strokovnostjo. Na delavnicah se bodo spoznali tudi z osnovami javnega nastopanja, lahko pa se bodo tudi preizkusili v veščinah poljudnega poročanja v različnih vrstah medijev.
V modulu »Znanstveno poročanje in prijava projekta« se slušatelji spoznajo s postopki priprave znanstvenega članka ali govornega prispevka in s pripravo projektne prijave.

Vsebina:

Predmetni sklop obravnava dve področji komuniciranja znanosti:
1. Poljudno komuniciranje znanosti
2. Strokovno poročanje in prijava projekta
Ad.1: V prvem modulu (Poljudno komuniciranje znanosti) se slušatelji seznanijo z osnovnimi pristopi k podajanju znanstvenih vsebin na poljuden način. Obravnavani bodo poljudnoznanstveni članki in predavanja, intervjuji in podajanje izjav v mikrofon ter nastopi pred kamero.
Delo bo potekalo v obliki delavnic, ki jih bodo vodili na področju znanosti izkušeni novinarji. Predavatelji bodo predstavili pričakovanja nestrokovne javnosti, načine pristopov k pisanju člankov v dnevnem časopisju in kako se pripraviti na nastop v radijskih in televizijskih prispevkih, intervjujih in oddajah na temo znanosti, kako pripraviti dober pič. Opozorili bodo tudi na pasti in napake v poljudnem poročanju o znanosti.

Ad.2: V drugem modulu (Strokovno poročanje in prijava projekta) bodo predavatelji udeležencem predstavili postopke priprave znanstvenega članka ali govornega prispevka na strokovni konferenci in projektne prijave. Pouk bo potekal v obliki delavnic, ki bosta potekali strnjeno v kratkem časovnem obdobju.
V prvi delavnici (pisanje znanstvenega članka, priprava govornega prispevka) bosta predstavljena vidika avtorja in recenzenta oz. urednika revije), nato pa bodo slušatelji v sodelovanju z izvajalcem pripravili osnutek članka in govorne predstavitve.
V drugi delavnici (prijava projektne prijave) slušatelji spoznajo postopke iskanja razpisov, načine vključevanja v konzorcije in pridobijo znanje, kako pripraviti projektno prijavo, nato pa slušatelji v sodelovanju z izvajalcem pripravijo osnutek prijave.

Temeljna literatura in viri:

Science Research Writing For Non-Native Speakers Of English: A Guide for Non-Native Speakers of English, Glasman-Deal, Hilary
Scientific Writing: The Reader's and Writer's Guide 2.0: The Expanded Edition with Writing Diagnosis Tool on DVD for Mac and PC, Jean-Luc Lebrun
Proposal writing: https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwjjyfT-z8nRAhXDcBoKHabNAcUQFggwMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.bcs-sgai.org%2Frealai2011%2Fwheeler.ppt&usg=AFQjCNET4HnriqN2Vcn83laA-0Vkt4_Kuw&sig2=vp6tlF8FPUD21_xuU-0ciA&cad=rja

Izbrane reference nosilca:

Koordinatorka predmetnega sklopa: Saša Novak Krmpotič
• Predstavnica SFA za informiranje javnosti v Evropskem fuzijskem programu (2005-2014)
• Članica evropske mreže za informiranje javnosti FuseCOM 2005-…
• Članica koordinatorskega tima Evropske razstave o napredku na področju fuzijske energije Fusion EXPO 2008-2013
• Pobudnica in koordinatorka projekta „Znanost na cesti, znanje in ideje na prepihu“ od l.2013
• Avtorica 29 poljudnoznanstvenih prispevkov, 10 intervjujev (COBISS)

Načini preverjanja znanja:

Študenti MPŠ, ki bodo vpisali ta predmet, morajo imeti potrjeno aktivno udeležbo pri obeh predmetih. S tem pridobijo v 3. letniku 5 KT. Aktivno udeležbo potrdijo izvajalci modulov ali koordinator predmetnega sklopa.

Obveznosti študentov:

Študenti MPŠ, ki bodo vpisali ta predmet, morajo imeti potrjeno aktivno udeležbo pri obeh predmetih. S tem pridobijo v 3. letniku 5 KT. Aktivno udeležbo potrdijo izvajalci modulov ali koordinator predmetnega sklopa.

Zunanje povezave: