MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Seminar I

Programi:

Senzorske tehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Marina Dermastia

Cilji:

Cilj seminarja je spoznavanje aktualnih problemov in najnovejših dosežkov na področju senzorskih tehnologij na osnovi strokovne in predvsem znanstvene literature.

Vsebina:

Študenti bodo razvili sposobnosti spremljanja ter razumevanja sodobnih raziskav in dosežkov na področju senzorskih tehnologij, kritične ocene pomembnosti objav v znanstveni literaturi, pisanja strokovnih in znanstvenih člankov ter javnih predstavitev znanstvenih del.

Temeljna literatura in viri:

Strokovna in znanstvena literatura s področja seminarja.

Izbrane reference nosilca:

KOGOVŠEK, Polona, MEHLE, Nataša, PUGELJ, Anja, JAKOMIN, Tjaša, SCHROERS, Hans-Josef, RAVNIKAR, Maja, DERMASTIA, Marina. Rapid loop-mediated isothermal amplification assays for grapevine yellows phytoplasmas on crude leaf-vein homogenate has the same performance as qPCR. European journal of plant pathology, ISSN 0929-1873, 2016, vol. , iss. , 10 str., [in press], doi: 10.1007/s10658-016-1070-z. [COBISS.SI-ID 4088399]

PREZELJ, Nina, COVINGTON, Elizabeth, ROITSCH, Thomas, GRUDEN, Kristina, FRAGNER, Lena, WECKWERTH, Wolfram, CHERSICOLA, Marko, VODOPIVEC, Maja, DERMASTIA, Marina. Metabolic consequences of infection of grapevine (Vitis vinifera L.) cv. ˝Modra frankinja˝ with flavescence dorée phytoplasma. Frontiers in plant science, ISSN 1664-462X, 2016, vol. 7, str. 1-19, doi: 10.3389/fpls.2016.00711. [COBISS.SI-ID 3870031]

MILJKOVIĆ, Dragana, STARE, Tjaša, MOZETIČ, Igor, PODPEČAN, Vid, PETEK, Marko, WITEK, Kamil, DERMASTIA, Marina, LAVRAČ, Nada, GRUDEN, Kristina. Signalling network construction for modelling plant defence response. PloS one, ISSN 1932-6203, 2012, vol. 7, no. 12, str. e51822-1e51822-18. http://ponta.ijs.si/mozetic/papers/Miljetal-signet-PlosONE-12.pdf, doi: 10.1371/journal.pone.0051822. [COBISS.SI-ID 26363431]

BAR-DROR, Tal, DERMASTIA, Marina, KLADNIK, Aleš, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, POMPE NOVAK, Maruša, MEIR, Shimon, BURD, Shaul, PHILOSOPH-HADAS, Sonia, ORI, Naomi, SONEGO, Lilian, DICKMAN, Martin B., LERS, Amnon. Programmed cell death occurs asymmetrically during abscission in tomato. The Plant cell, ISSN 1040-4651. vol. 23, no. 11, str. 4146-4163. [COBISS.SI-ID 2469199].

Načini preverjanja znanja:

Seminarska naloga (70%)
Ustna predstavitev in obramba seminarske naloge (30%)

Obveznosti študentov:

Seminarska naloga.
Ustna predstavitev in obramba seminarske naloge.

Zunanje povezave: