MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Seminar II

Programi:

Senzorske tehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Marina Dermastia

Cilji:

Cilj seminarja je spoznavanje aktualnih problemov in najnovejših dosežkov na področju senzorskih tehnologij na osnovi strokovne in predvsem znanstvene literature in predstavitev študentovega raziskovalnega dela v tekočem letu.

Vsebina:

Študenti bodo razvili sposobnosti spremljanja ter razumevanja sodobnih raziskav in dosežkov na področju senzorskih tehnologij, kritične ocene pomembnosti objav v znanstveni literaturi, pisanja strokovnih in znanstvenih člankov ter javnih predstavitev znanstvenih del.

Temeljna literatura in viri:

Strokovna in znanstvena literatura s področja seminarja.

Izbrane reference nosilca:

• PREZELJ, Nina, NIKOLIĆ, Petra, GRUDEN, Kristina, RAVNIKAR, Maja, DERMASTIA, Marina. Spatiotemporal distribution of flavescence dorée phytoplasma in grapevine. Plant Pathology, ISSN 0032-0862, 2013, vol. 62, no. 4, str. 760-766. [COBISS.SI-ID 2656079].
• RIJAVEC, Tomaž, JAIN, Mukesh, DERMASTIA, Marina, CHOUREY, Prem S. Spatial and temporal profiles of cytokinin biosynthesis and accumulation in developing caryopses of maize. Annals of Botany, ISSN 0305-7364, 2011, vol. 107, no. 7, str. 1235-1245. [COBISS.SI-ID 2317391].
• BAR-DROR, Tal, DERMASTIA, Marina, KLADNIK, Aleš, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, POMPE NOVAK, Maruša, MEIR, Shimon, BURD, Shaul, PHILOSOPH-HADAS, Sonia, ORI, Naomi, SONEGO, Lilian, DICKMAN, Martin B., LERS, Amnon. Programmed cell death occurs asymmetrically during abscission in tomato. The Plant cell, ISSN 1040-4651. vol. 23, no. 11, str. 4146-4163. [COBISS.SI-ID 2469199].
• HREN, Matjaž, NIKOLIĆ, Petra, ROTTER, Ana, BLEJEC, Andrej, TERRIER, Nancy, RAVNIKAR, Maja, DERMASTIA, Marina, GRUDEN, Kristina. 'Bois noir' phytoplasma induces significant reprogramming of the leaf transcriptome in the field grown grapevine. BMC genomics, ISSN 1471-2164, 2009, vol. 10, no. 460, 38 str. [COBISS.SI-ID 2103375].
• DERMASTIA, Marina. Pogled v rastline. 2. izd. Ljubljana: Nacionalni inštitut za biologijo, 2010. 237 str., ilustr. ISBN 978-961-92543-4-9. [COBISS.SI-ID 252906240].

Načini preverjanja znanja:

Seminarska naloga (70%)
Ustna predstavitev in obramba seminarske naloge (30%)

Obveznosti študentov:

Seminarska naloga.
Ustna predstavitev in obramba seminarske naloge.

Zunanje povezave: