MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Osnove zelene kemije

Programi:

Ekotehnologije, 2. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Stojan Stavber

Cilji:

● Spoznavanje temeljnih načel zelene kemije kot osnove trajnostnega razvoja.
● Obravnava najpomembnejših usmeritev na področjih, ki združujejo kemijo, okolje, tehnologijo in materiale.
● Kritična presoja ter načrtovanje ustreznih tehnoloških procesov in kemijskih produktov.
● Razumevanje ključne vloge katalizatorjev za dosego osnovnih ciljev zelene kemije.

Seminarska naloga:
● Obravnava izbranega primera, povezanega z raziskovalno tematiko podiplomca.

Vsebina:

Predmet obsega naslednje okvirne teme, ki bodo obravnavane ciljno glede na usmeritev študenta:
● Osnovna načela zelene kemije
● Zelena kemija in procesi zmanjševanja
● Zelena kemija kot temelj trajnostnega razvoja
● Glavni razvojni mejniki, sodobni koncepti, smeri nadaljnjega razvoja
● Ekonomski, okoljski, tehnološki in varnostni vidiki zelene kemije, prioritete, medsebojni vplivi, omejitve
● Globalni in lokalni okoljski procesi
● Obstojna atmosferska onesnaževala, halogenirane spojine, specifična vloga fluorovih spojin
● Ocena in načrtovanje zelenih tehnoloških procesov, kemijskih produktov in materialov
● Pomen katalizatorjev v zelenih tehnologijah
● Uporaba temeljnih načel zelene kemije v projektih podiplomcev

Temeljna literatura in viri:

Osnovna literatura:
● P. T. Anastas, J. Warner. Green Chemistry. New York: Oxford University Press (1998), 135 p., ISBN 0-19-850234-6
● M. Lancaster. Green Chemistry: An Introductory Text. Cambridge: Royal Society of Chemistry (2002), 310 p., ISBN 0-85404-620-8
Dodatna/izbirna literatura:
● P. Tundo, P. Anastas (eds.). Green Chemistry Challenging Perspectives. Oxford: Oxford University Press (2000), 282 p.,ISBN 0-19-850455-1
● J. M. Thomas, W. J. Thomas. Principles and Practice of Heterogeneous Catalysis. Weinheim: VCH (1997), 669 p.,ISBN 3-527-29288-8
● P. T. Anastas, L. G. Heine, T. C. Williamson (eds.). Green Engineering. Oxford: Oxford University Press (2001), 352 p.,ISBN 0-8412-3677-1
● G. Ertl, H. Knozinger, J. Weitkamp (eds.). Environmental Catalysis. Weinheim: Wiley-VCH (1999), 236 p., ISBN 3527-29827-4
● R. A. Sheldon, I. Arends, U. Hanefeld. Green Chemistry and Catalysis. Weinheim: Wiley-VCH (2007), 433 p., ISBN 978-3-527-30715-9
● G. P. Brasseur, R. G. Prinn, A. A. P. Pszenny (eds.). Atmospheric Chemistry in a Changing World. Berlin: Springer-Verlag (2003), 300 p., ISBN 3-540-4300-4
● Izbrana poglavja ali članki iz novejših periodičnih ali serijskih publikacij (npr. Green Chemistry)

Izbrane reference nosilca:

1. STAVBER, Stojan, ZUPAN, Marko. N-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane dication salts; efficient fluorinating agents and functionalization mediators for organic compounds. V: RAHMAN, Atta-ur- (ur.), LAALI, Kenneth K. (ur.). Advances in organic synthesis. Volume 2. 2nd ed. Hilversum: Bentham Science Publishers, 2006, str. 213-268. [COBISS.SI-ID 19778855]
2. STAVBER, Stojan, JEREB, Marjan, ZUPAN, Marko. Electrophilic iodination of organic compounds using elemental iodine or iodides. Synthesis (Stuttg.), 2008, no. 10, str. 1487-1513. [COBISS.SI-ID 21721639], [JCR, WoS, št. citatov do 6. 4. 2012: 51, brez avtocitatov: 43, normirano št. citatov: 18]
3. STAVBER, Stojan. Recent advances in the application of Selectfluor[sup](TM)F-TEDA-BF[sub]4 as a versatile mediator or catalyst in organic synthesis. Molecules (Basel), 2011, vol. 16, no. 8, str. 6432-6464, doi: 10.3390/molecules16086432. [COBISS.SI-ID 24931879], [JCR, WoS, št. citatov do 11. 4. 2012: 3, brez avtocitatov: 3, normirano št. citatov: 1]
4. STAVBER, Gaj, STAVBER, Stojan. Towards greener fluorine organic chemistry : direct electrophilic fluorination of carbonyl compounds in water and under solvent-free reaction conditions. Advanced Synthesis & Catalysis. [Print ed.], 2010, vol. 352, no. 16, str. 2838-3846, doi: 10.1002/adsc.201000477. [COBISS.SI-ID 24083239], [JCR, WoS, št. citatov do 6. 4. 2012: 5, brez avtocitatov: 5, normirano št. citatov: 4]
5. STAVBER, Gaj, ISKRA, Jernej, ZUPAN, Marko, STAVBER, Stojan. Aerobic oxidative iodination of ketones catalysed by sodium nitrite on water or in a micelle-based aqueous system. Green chem. (Print), 2009, vol. 11, no. 8, str. 1262-1267, doi: 10.1039/b902230a. [COBISS.SI-ID 22670375], [JCR, WoS, št. citatov do 6. 10. 2011: 7, brez avtocitatov: 5, normirano št. citatov: 2]

Načini preverjanja znanja:

Seminar in ustni izpit (100%)

Obveznosti študentov:

Seminar in ustni izpit.

Zunanje povezave: