MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Tehnika varstva okolja*

Programi:

Ekotehnologije, 2. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Peter Glavič

Cilji:

Spoznavanje osnove okoljske zaščitne tehnike:
• vrste onesnaževanja,
• snovne in energijske bilance,
• osnovne operacije,
• procesna sistemska tehnika,
Seminarska naloga:
• primer procesa tehnike za čiščenje okolja

Vsebina:

Osnove okoljske zaščitne tehnike
Okoljska tehnika v podjetju
Onesnaževala
Energija in klima

Zelena kemija
Osnovne operacije in preprečevanje onesnaževanja
Analiza procesnih shem
Ovrednotenje okoljskega delovanja procesne sheme
Vrednotenje okoljskih stroškov
Načelo življenjskega cikla in zelena tehnika
Industrijska ekologija

Zrak in hrup
Odpadne vode
Pitna voda
Tla in sanacija tal
Odpadki in recikliranje
Integrirana okoljska tehnika

Temeljna literatura in viri:

D. T. Allen, D. R. Shonnard, Green engineering, Prentice Hall, Upper Saddle River, 2002
U. Förstner, Umweltschutztechnik, Springer, Berlin, 2004.
P. A. Vesilind, S. M. Morgan, Introduction to Environmental Engineering, Thomson, Brooks/Cole, 2004.
T. E. Graedel, B. R. Allenby, Indzstrial Ecology, Prentice Hall, Upper Saddle, 2003.
P. L. Bishop, Pollution Prevention, Waveland Press, Long Grove, 2004.
T. E. Graedel, J. A. Howard-Grenville, Greening the Industrial Facility, Springer, New York, 2005.
J. de Swaan Arons, H. van der Kooi, K. Sankaranarayanan, Efficiency and Sustainability in the Energy and Chemical Industries, Marcel Dekker, New York, 2004.
Greener Manufacturing and Operations, J. Sarkis, Ed., Greenleaf Publishing, 2001.

Izbrane reference nosilca:

GLAVIČ, Peter, LUKMAN, Rebeka. Review of sustainability terms and their definitions. J. clean. prod.. [Print ed.], Dec. 2007, vol. 15, iss. 18, str. 1875-1885.
KRAJNC, Damjan, MELE, Miro, GLAVIČ, Peter. The benchmarking of beet sugar plant - how to rate the environmental performance of a sugar plant against the sectors best. Int. Sugar J., Oct. 2006, vol. 108, no. 1294, str. 569-575.
GLAVIČ, Peter. Sustainability engineering education. Clean technol. environ. policy (Print), February 2006, vol. 8, no. 1, str. 24-39.
KRAJNC, Damjan, GLAVIČ, Peter. How to compare companies on relevant dimensions of sustainability. Ecological economics. [Print ed.], 2005, vol. 55, iss. 4, str. 551-536.
KRAJNC, Damjan, GLAVIČ, Peter. A model for integrated assessment of sustainable development. Resour. conserv. recycl.. [Print ed.], 2005, vol. 43, iss. 2, str. 189-208.

Načini preverjanja znanja:

Sprotno delo, seminar in ustni izpit (100%)

Obveznosti študentov:

Naloge, projekti.
Seminar in ustni izpit.

Zunanje povezave: