MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Radiokemija

Programi:

Ekotehnologije, 2. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Ljudmila Benedik

Cilji:

Vpeljati študente v osnove razumevanja radioaktivnosti, radioaktivnih razpadov, naravnih in umetnih radionuklidov v okolju, njihovem izvoru, proizvodnji in uporabi.

Študenti bodo pridobili pregled separacijskih tehnik kakor tudi merilnih tehnik za detekcijo radionuklidov in njihovo določanje. Poseben poudarek bo namenjen postopkom za izboljšanje meje zaznavnosti njihovih določitev ter izračunom glede radioaktivnih razpadov.

Praktično delo v laboratoriju bo omogočilo vpogled v vse faze analiznega postopka, kar bo študentu kot raziskovalcu omogočilo reševanje analiznih problemov pri določanju radionuklidov različnega izvora in v različnih matricah.

Vsebina:

• Radioizotopi v okolju, medicini in industriji (radioaktivni razpadi in radioaktivna ravnotežja, interakcije s snovjo, izvori radionuklidov in njihove lastnosti)

• Radiokemične analizne metode in njihova uporaba (vzorčevanje, separacijske tehnike, merilne tehnike, poročanje rezultatov, uporaba radioaktivnih indikatorjev)

• Meritve sevanja (osnovni pregled merilnih tehnik, razjasnitev izrazov kot so aktivnost in število sunkov, izbira detektorja za meritev sevanja, radiokemične predkoncentracijske tehnike za izboljšanje meritev, statistika štetja

• Osnove jedrskih reakcij (absorbcijski presek in induciranje jedrskih reakcij z nabitimi delci ali nevtroni, jedrsko cepljenje

• Proizvodnja radionuklidov in označevanje spojin (proizvodnja, separacijske tehnike, označevanje spojin in njihova uporaba)

• Uporaba jedrske energije (kemija jedrskega gorilnega cikla, radioaktivni odpadki, splošni pregled separacijskih tehnik, uporaba tracerjev)

• Uporaba metod in tehnik, primernih za konkretne podiplomske raziskovalne projekte.

Temeljna literatura in viri:

1.) Radiochemistry, ed. by C. Keller, Ellis Horwood Ltd., Chichester. Distribution: John Wiley. &. Sons Ltd., ISBN 0-7458-0522-1, 1988.

2.) Nuclear and Radiochemistry, Fundamentals and applications, ed. By K.H.Lieser, ISBN: 978-3-527-30317-5, 2001.

3.) Radiochemistry and Nuclear Methods of Analysis, William D. Ehmann, Diane E. Vance (editors), ISBN: 978-0-471-30628-3, 1993.

4.) Handbook of Radiopharmaceuticals: Radiochemistry and Applications Michael J. Welch, Carol S. Redvanly (editors), ISBN: 978-0-471-49560-4, 2002.

5.) G. R. Choppin, J.-O. Liljenzin, J. Rydberg. Radiochemistry and Nuclear Chemistry. Woburn: Butterworth-Heinemann (2002), 709 p., ISBN 0-7506-7463-6

6.) K. H. Lieser. Nuclear and Radiochemistry. Weinheim: Wiley - VCH (2001), 462 p., ISBN 3-527-30317-0

7.) A. Vértes, S. Nagy, Z. Klencsár (eds.). Handbook of Nuclear Chemistry. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers (2003), set of 5 volumes, ISBN 1-4120-1305-1

Izbrane reference nosilca:

• R. Jakopič, S. Richter, H. Kühn, L. Benedik, B. Pihlar and Y. Aregbe. Isotope measurements of pg-size plutonium sampleusing TIMS in combination with “multiple ion counting” and filament carburization. Int. J. Mass Spectrometry, 2008, in press.

• L. Benedik, Y. Spasova, M. Vasile and U. Wätjen: Sequential determination of 210 Po and uranium radioisotopes in drinking water by alpha-particle spectrometry. Appl. Radiat. Isotopes, 2009, in press

• U. Repinc, L. Benedik and B. Pihlar. Determination of cobalt in biological materials by RNAA via induced short-lived
60mCo. Mikrochim. Acta, 162, 141-146, 2008.

• R. Jakopič, P. Tavčar and L. Benedik. Sequential determination of Pu and Am radioisotopes in environmental samples : a comparison of two separation procedures. Appl. Radiat. Isotopes. 65, 504-511, 2007.

• P. Tavčar and L. Benedik. Determination of actinides and 90 Sr in spent ion exchange resins. Radiochim. Acta, 23, 623-625, 2005.

• P. Tavčar, R. Jakopič and L. Benedik. Sequential determination of 241 Am, 237 Np. Pu radioisotopes and 90 Sr in soil and sediment samples. Acta Chim. Slov. 52, 60-66, 2005.

• L. Benedik and U. Repinc. Determination of 237 Np neutron activation analysis and alpha spectrometry. V: WARWICK, Peter (ur.). The Proceedings of the 9th International Symposium on Environmental Radiochemical Analysis held on 18-20 September 2003 in Maidstone, Kent, UK. Environmental radiochemical analysis II. Cambridge: The royal Society of Chemistry, 245-247, 2003.

• R. Jaćimović, V. Stibilj, L. Benedik and B. Smodiš. Characterization of the neutron flux gradients in typical irradiation channels of a TRIGA Mark II reactor. J. Radioanal. Nucl. Chem., 257, 545-549 2003.

• L. Benedik, H. Klemenčič, U. repinc and P. Tavčar. Uranium and its decay products in samples contaminated with uranium mine and mill waste. J. Phys., IV. 107, 147-150, 2003.

• U. Repinc and L. Benedik. Development of a method for determination of 226 Ra by liquid scintillation counting (LSC). J. Radioanal. Nucl. Chem., 254, 181-185, 2002.

• L. Benedik, P. Tavčar, Polona. Determination of 210 Pb and 210 Po in environmental samples. Acta Chim. Slov. 48, 199-213, 2001.

• L. Benedik, H. Pintar and A.R. Byrne. The leachability of some natural amd man-made radionuclides from soil and sediments on acid attack. J. Radioanal. Nucl. Chem., 240, 859-865, 1999.

• B. Smodiš. Investigation of trace element atmospheric pollution by nuclear analytical techniques at a global scale: Harmonised approaches supported by the IAEA, J. Environ. Management, 85, 121-128, 2007.

• P. Tavčar, B. Smodiš, L. Benedik. Radiological characterization of low- and intermediate-level radioactive wastes, J. Radioanal. Nucl. Chem., 273, 593-596, 2007.

• J. Kučera, J. Mizera, U. Repinc, B. Smodiš. Simultaneous low-level determination of iodine and manganese in biological materials by radiochemical neutron activation analysis, Czech. J. Phys. 56, Suppl. D, D151-D157, 2006.

• B. Smodiš, U. Repinc, L. Benedik. Identification and inventory of TENORM sources in Slovenia, Czech. J. Phys. 56, Suppl. D, D37-D42, 2006.

• B. Smodiš. University-level education in nuclear and radiochemistry in Slovenia, J. Radioanal. Nucl. Chem., 270, 259-261, 2006.

Načini preverjanja znanja:

Način (ustni izpit, naloge)

• seminar in ustni izpit (100%)
• obvezna udeležba pri laboratorijskih vajah

Obveznosti študentov:

• seminar in ustni izpit
• obvezna udeležba pri laboratorijskih vajah

Zunanje povezave: