MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Ekoremediacijske tehnologije*

Programi:

Ekotehnologije, 2. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Daniel Vrhovšek

Cilji:

• spoznavanje osnov različnih ekoremediacijskih tehnologij in njihove večnamenske uporabe (za zadrževanje vode in erozije, samoočiščenje, habitat za ohranjanje biodiverzitete),
• razumevanje principov delovanja teh tehnologij,
• sposobnost vgrajevanje ekoremediacijskih tehnologij v tehnične in naravne postopke pri zaščiti in obnovi okolja,
• sposobnost oceniti prednosti in slabosti določenih tehnologij

Vsebina:

• izbrane tematike iz strukture in funkcije ekosistema
• puferska kapaciteta vodnih in kopenskih ekositemov s poudarkom na posameznih konstituentih
• hidravlične samočistilne in biodiverzitetne lasnosti v naravnih in umetnih ekosistemih
• tehnološko-tehnične možnosti prenosov naravnih tehnologij v umetne sisteme
• osnovni nosilci ekosistemskih tehnologij: bioremediacije, fitoremediacije, mikoremediacije in ekosistemske remediacije

Temeljna literatura in viri:

• Vrhovšek, D., Vovk Korže A., Ekoremediacije. Maribor: Filozofska fakulteta, Mednarodni center za ekoremediacije; Ljubljana: Limnos, 2007.
• Razinger, J.,Ekoremediacije : sredstvo za doseganje okoljskih ciljev in trajnostnega razvoja Slovenije : zbornik. Ljubljana: 2008., založba KATR.
• Vrhovšek, D., Vovk Korže, A., Lovka, M., Kryštufek, B., Sovinc, A., Bertok, M., Vrhovšek, M., Kovač, M.,.2008. Ekoremediacije kanaliziranih vodotokov. Ljubljana: Limnos; Maribor: Filozofska fakulteta, Mednarodni center za ekoremediacije.
• Schnoor, J. L., 1997: Phytoremediation, GWRTAC, Pittsburg
• Panjan, J. 2000: Osnove čiščenja odpadnih voda: študijsko gradivo. Ljubljana: FGG Inštitut za zdravstveno hidrotehniko.
• Zbornik referatov; 2. Mednarodna konferenca; Ekoremediacije v državah Zahodnega Balkana in Osrednji Evropi za izboljšanje kvalitete življenja; 2008

Izbrane reference nosilca:

• VRHOVŠEK, Danijel, VOVK KORŽE, Ana. Ekoremediacije. Maribor: Filozofska fakulteta, Mednarodni center za ekoremediacije; Ljubljana: Limnos, 2007. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-6656-05-4. [COBISS.SI-ID 58975489]
• VRHOVŠEK, Danijel, VOVK KORŽE, Ana, LOVKA, Milan, KRYŠTUFEK, Boris, SOVINC, Andrej, BERTOK, Marko, VRHOVŠEK, Martin, KOVAČ, Marko, VRHOVŠEK, Danijel (ur.), VOVK KORŽE, Ana (ur.). Ekoremediacije kanaliziranih vodotokov. Ljubljana: Limnos; Maribor: Filozofska fakulteta, Mednarodni center za ekoremediacije, 2008. 219 str., ilustr. ISBN 978-961-6656-12-2. [COBISS.SI-ID 60751361]
• VOVK KORŽE, Ana, VRHOVŠEK, Danijel. Ekoremediacije za učinkovito varovanje okolja. 1. ponatis. Maribor: Inštitut za promocijo varstva okolja, 2006. 56 str., ilustr. ISBN 86-80693-91-X. [COBISS.SI-ID 14830600]
• VOVK KORŽE, Ana, VRHOVŠEK, Danijel. Ekoremediacije za doseganje okoljskih ciljev v Sloveniji. Revija za geografijo, 2007, 3, št. 1/2, str. 39-53, ilustr. [COBISS.SI-ID 16096264]
• OJSTRŠEK, Alenka, FAKIN, Darinka, VRHOVŠEK, Danijel. Residual dyebath purification using a system of constructed wetland. Dyes pigm.. [Print ed.], 2007, vol. 74, iss. 3, str. 503-507. http://dx.doi.org/10.1016/j.dyepig.2006.10.007. [COBISS.SI-ID 10945558]
• ŠAJN-SLAK, Alenka, GRIESSLER BULC, Tjaša, VRHOVŠEK, Danijel. Comparison of nutrient cycling in a surface-flow constructed wetland and in a facultative pond treating secondary effluent. Water sci. technol., 2005, letn. 51, št. 12, str. 291-298. [COBISS.SI-ID 19962841]

Načini preverjanja znanja:

Ustni izpit in seminarska naloga (100%)

Obveznosti študentov:

Ustni izpit in seminarska naloga.

Zunanje povezave: