MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Izbrana poglavja iz tehnologij za okolje

Programi:

Ekotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Peter Glavič

Cilji:

Omogočiti podiplomcem izbiro in obvladovanje izbranih tehnologij za zaščito okolja. Poudarek je na čiščenju dimnih plinov, termični izrabi odpadkov v vseh agregatnih stanjih in uporabi ostankov termične izrabe v kemijskih in procesnih industrijah. Poseben poudarek je na tehnologijah za pretvorbo odpadkov v tekoča goriva ali v vodik, uporaben za napajanje gorilnih celic.

Vsebina:

Predmet obsega naslednje:
• Minimiranje odpadkov (definicija, načrtovanje, organizacija, ovrednotenje alternativ, študija možnosti, izvajanje izbranega projekta)
• Termodinamska metoda minimiranja porabe energije, vode in čiščenja voda (analiza uščipa)
• Poznavanje in uveljavljanje ekotehnoloških zahtev za izbrane procese in opremo
• Zasnova in kritična analiza masnih in energetskih bilanc procesov
• Primerjalna analiza parametrov za ekonomsko oceno procesov

Temeljna literatura in viri:

• P. T. Anastas, J. Warner. Green Chemistry. New York: Oxford University Press (1998), 135 p., ISBN 0-19-850234-6
• P. M. Randall. Engineers` Guide to Cleaner Production Technologies. Lanchaster: Technomic Publishing (1997), 230 p., ISBN 1-56676-423-8.
• EPA. An Organisation Guide to Pollution Prevention., Cincinnati: U.S. Environmental Protection Agency (2001)
• R. Smith. Chemical Process Design. New York: McGraw-Hill (2003), 459 p., ISBN 0-07-113791-2
• W. R. Niessen. Combustion and incineration processes. New York: Marcel Dekker (2002), 715 p., ISBN 0-8247-0629
• D. Breihofer et al. Massnahmen zur Minderung der Emissionen von SO2, NOx, und VOC bei stazionaeren
• Quellen in der Bundesrepublik Deutschland. Karlsruhe (1991)

Izbrane reference nosilca:

• D. Krajnc, P. Glavič. Indicators for sustainable production. Clean Tech. Environ. Policy, 5, 279-288 (2003)
• A. Kovač Kralj, P. Glavič, M. Krajnc. Waste heat integration between processes. Applied Thermal Engng., 22, 1259-1269 (2002)
• P. Glavič. Complex Integration of processes. The Canadian J. Chem. Engng, 79, 643-654, (2001)
• L. Žbontar, P. Glavič, Total site: wastewater minimization. Resources, Conservation and Recycling, 30, 261-275 (2001)

Načini preverjanja znanja:

- predavanja
- seminarji
- laboratorijsko delo

Obveznosti študentov:

Ustni izpit, v katerem kandidat dokaže poznavanje in razumevanje temeljnih vsebin predmeta in predstavi njihovo vključevanje v svoj raziskovalni projekt pred komisijo, ki jo sestavljata nosilec predmeta ter mentor podiplomca. K predstavitvi so vabljeni vsi sodelavci pri predmetu in v projektu.

Zunanje povezave: