MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Okolju prijazni piezoelektrični keramični materiali

Programi:

Ekotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

doc. dr. Andreja Benčan Golob

Cilji:

Cilji:
-razume osnove sinteznih metod okolju prijaznih piezoelektričnih materialov

-pozna metode karakterizacije okolju prijaznih piezoelektričnih materialov

-razume, katere so pomembne kemijske in fizikalne lastnosti okolju prijaznih piezoelektričnih materialov in njihove omejitve

Kompetence:
-obvladovanje izbranih raziskovalnih metod, postopkov, procesov
-razvoj kritične, samokritične presoje
-sposobnost uporabe znanj v praksi

Vsebina:

- Smernice razvoja okolju prijazne piezoelektrične keramike

- Sintezne metode okolju prijazne piezoelektrične keramike, s poudarkom na sintezi materialov na osnovi alkalijskih niobatov in bizmutovega ferita (volumenska keramika, debele in tanke plasti, monokristali)
Kritični parametri sinteze, ki vplivajo na funkcionalne lastnosti študiranih materialov.

-Novejše metode za strukturno, mikrostrukturno, električno, elektro-mehansko karakterizacijo okolju prijaznih piezoelektričnih materialov (od lokalnih do makroskopskih odzivov)

-Individualno poglobljena analiza izbranega realnega primera iz študentove disertacije: izbor primerne metode sinteze materiala in ustreznih metod karakterizacije.

Temeljna literatura in viri:

B. Jaffe, W. R. Cook, H. L. Jaffe, Piezoelectric Ceramics, Academic Press, 1971.

Izbrani članki predvsem v revijah Nature Materials, Advanced Functional Materials, Chemistry of Materials, Journal of the American Ceramic Society, Journal of European Ceramic Society

Izbrane reference nosilca:

1. WALKER, Julian, BRYANT, Peter, KURUSINGAL, Valsala, SORRELL, Charles C., KUŠČER, Danjela, DRAŽIĆ, Goran, BENČAN, Andreja, VALANOOR, Nagarajan, ROJAC, Tadej. Synthesis-phase-composition relationship and high electric-field-induced electromechanical behavior of samarium-modified BiFeO3 ceramics. Acta materialia, ISSN 1359-6454. [Print ed.], 2015, vol. 83, str. 149-159, doi: 10.1016/j.actamat.2014.09.058. [COBISS.SI-ID 28038439]

2. HREŠČAK, Jitka, BENČAN, Andreja, ROJAC, Tadej, MALIČ, Barbara. The influence of different niobium pentoxide precursors on the solid-statesynthesis of potassium sodium niobate. Journal of the European ceramic society, ISSN 0955-2219. [Print ed.], 2013, vol. 33, issue 15-16, str. 3065-3075, doi: 10.1016/j.jeurceramsoc.2013.07.006. [COBISS.SI-ID 26959399]

3. BENČAN, Andreja, TCHERNYCHOVA, Elena, ŠTURM, Sašo, SAMARDŽIJA, Zoran, MALIČ, Barbara, KOSEC, Marija. Approaches for a reliable compositional analysis of alkaline-based lead free perovskite ceramics using microanalytical methods. Journal of advanced dielectrics, ISSN 2010-135X, 2011, vol. 1, no. 1, str. 41-52. [COBISS.SI-ID 24522535]

4. ROJAC, Tadej, BENČAN, Andreja, KOSEC, Marija. Mechanism and role of mechanochemical activation in the synthesis of (K,Na,Li)(Nb,Ta)O3 ceramics. Journal of the American Ceramic Society, ISSN 0002-7820, 2010, issue 6, vol. 93, str. 1619-1625, doi: 10.1111/j.1551-2916.2010.03643.x. [COBISS.SI-ID 23538727]

5. BENČAN, Andreja, TCHERNYCHOVA, Elena, GODEC, Matjaž, FISHER, John Gerard, KOSEC, Marija. Compositional and structural study of a (K[sub](0.5)Na[sub](0.5))NbO[sub]3 single crystal prepared by solid state crystal growth. Microscopy and microanalysis, ISSN 1431-9276. [Print ed.], 2009, vol. 15, iss. 5, str. 435-440, doi: 10.1017/S1431927609090722. [COBISS.SI-ID 22847527]

Načini preverjanja znanja:

Seminarska naloga, ki vsebuje zagovor reševanja izbranega primera (60%)
Ustni izpit (40%)

Obveznosti študentov:

Seminarska naloga, ki vsebuje zagovor reševanja izbranega primera.
Ustni izpit.

Zunanje povezave: