MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Fizika okolja

Programi:

Ekotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Aleksander Zidanšek
doc. dr. Uroš Puc
doc. dr. Andreja Abina

Cilji:

Študenti spoznajo najnovejše dosežke na področju fizike okolja in se pripravijo za raziskovalno delo s tega področja.

Vsebina:

Značilne komponente fizike okolja: Ekonomski sistem; topla greda; sonce; transport energije; socialne in politične razmere, varstvo okolja
Elementarna spektroskopija: Sončni spekter; sklopitev med svetlobo in snovjo; biološke molekule, ozon in UV-svetloba
Globalna klima: Model tople grede; vreme in klima; modeliranje klimatskih sprememb
Transport polutantov: Difuzija; tok v rekah, podzemnih vodah; enačba dinamike tekočin
Hrup: Akustika; zaznavanje človeka in merila hrupa; zmanjševanje prepustnosti zvoka; aktivna kontrola zvoka
Radioaktivnost: vpliv na okolje, vpliv na človeka

Temeljna literatura in viri:

E. Boeker, R. Grondelle, Environmental Physics, John Wiley & Sons, New York 2000

Novejši članki, predvsem v revijah Science, Nature, Physical Review Letters, New Scientist, Scientific World in Computational Physics

Izbrane reference nosilca:

FALNOGA, Ingrid, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, STEGNAR, Peter. The influence of long-term mercury exposure on selenium availability in tissues : an evaluatin of data. Biometals, 2006, vol. 19, str. 283-294.

BAHTIJARI, Meleq, VAUPOTIČ, Janja, GREGORIČ, Asta, STEGNAR, Peter, KOBAL, Ivan. Exposure to radon in the Gadime cave, Kosovo. J. environ. radioact.. [Print ed.], 2008, vol. 99, no. 2, str. 343-348.

FALNOGA, Ingrid, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, HORVAT, Milena, STEGNAR, Peter. Mercury, selenium and cadmium in human autopsy samples from Idrija residents and mercury mine workers. Environ. res. (N. Y.), 2000, vol. 84, str. 211-218

BAHTIJARI, Meleq, STEGNAR, Peter, SHEMSIDINI, Zahadin, AJAZAJ, H., HALIMI, Y., VAUPOTIČ, Janja, KOBAL, Ivan. Seasonal variation of indoor air radon concentration in schools in Kosovo. Radiat. meas.. [Print ed.], 2007, vol. 42, str. 286-289.

BAHTIJARI, Meleq, VAUPOTIČ, Janja, GREGORIČ, Asta, STEGNAR, Peter, KOBAL, Ivan. Exposure to radon dwellings in the Sharri community, Kosovo. Radiat. prot. dosim., 2008, vol. 130, no. 2, str. 244-248.

BLINC, Robert, ZIDANŠEK, Aleksander, ŠLAUS, Ivo. Sustainable development after Johannesburg and Iraq: the global situation and the cases of Slovenia and Croatia. Energy (Oxford). [Print ed.], 2006, vol. 31, str. 2259-2268.

BLINC, Robert, ZIDANŠEK, Aleksander, ŠLAUS, Ivo. Sustainable development and global security. Energy (Oxford). [Print ed.], 2007, vol. 32, str. 883-890.

ZIDANŠEK, Aleksander. Sustainable development and happiness in nations. Energy (Oxford). [Print ed.], 2007, vol. 32, str. 891-897.

ZIDANŠEK, Aleksander, LAHAJNAR, Gojmir, KRALJ, Samo. Phase transitions in 8CB liquid crystal confined to a controlled-pore glass : deuteron NMR and small angle X-ray scattering studies. Appl. magn. reson., 2004, vol. 27, str. 311-319.

ZIDANŠEK, Aleksander, KRALJ, Samo, REPNIK, Robert, LAHAJNAR, Gojmir, RAPPOLT, M., AMENITSCH, H., BERNSTORFF, S, Smectic ordering of octylcyanobiphenyl confined to control porous glasses. J. Phys., Condens. Matter, 2000, 12, str. A431-A436

KRALJ, Samo, CORDOYIANNIS, George, ZIDANŠEK, Aleksander, LAHAJNAR, Gojmir, AMENITSCH, Heinz, ŽUMER, Slobodan, KUTNJAK, Zdravko. Presmectic wetting and supercritical-like phase behavior of octylcyanobiphenyl liquid crystal confined to controlled-pore glass matrices. J. chem. phys., 2007, vol. 127, no. 15, str. 154905-1-154905-9.

Načini preverjanja znanja:

Seminar in ustni izpit.

Obveznosti študentov:

Seminar in ustni izpit.

Zunanje povezave: