MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Hidrologija in okolje

Programi:

Ekotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Sonja Lojen

Cilji:

Osnovni cilje predmeta je razumevanje osnov vodnega cikla, transporta snovi v hidrosferi in njene interakcije z litosfero, biosfero in atmosfero. Predmet je usmerjen tudi v razumevanje interakcij človeka z naravnim okoljem in njihovih posledic za degradacijo in varovanje okolja.

Vsebina:

Hidrosfera

Vodni cikel, vodni viri in okolje

Padavine: nastanek in vrste padavin, geografska in časovna porazdelitev, interakcije z atmosfero in geosfero, meritev padavin, izredni padavinski dogodki in njihova ponovljivost, padavinska erozija

Infiltracija in talna voda: razmerje tla-voda, osnovne karakteristike tal, zadrževanje talne vode, vodna bilanca tal, analiza talne vlage in hitrosti infiltracije, gibanje vode skozi talne horizonte in interakcije v vodi raztopljenih snovi s tlemi

Evapotranspiracija: osnovni procesi evapotranspiracije, evapotranspiracija tal in rastlin, zadrževanje vode v tleh in rastlinskem pokrovi, merjenje evaporacije in evapotranspiracije, vhodni podatki in izračuni

Površinski odtok: karakteristike povodja, ki vplivajo na odtok, značilnosti površinskega odtoka, ocena in napovedovanje površinskega odtoka, hidrografske metode, izredni dogodki, podpovršinski tok, modifikacije površinskega odtoka pri upravljanju voda

Reke: interakcija rek s krajino, značilnosti rek in rečne biote, evolucija reke, stabilnost toka, transport snovi po reki, upravljanje zlivnih območij

Varovanje tal in sedimentna bilanca: erozija, izguba tal, toleranca izgube tal, koncept sedimentne bilance

Hidrologija gozdov in mokrišč: osnove, energijska in vodna bilanca, interakcije z bioto

Hidrogeologija: podzemni tok, interakcija vode inv njej raztopljenih snovi s prikamnino, vodonosniki

Človek in vodni krog: metode ocene stanja vode, urbana hidrologija, napovedovanje in regulacija poplavnih dogodkov, zadrževanje vode, sistemi za obdelavo vode, hidrologije deponij

Zakonodaja s področja upravljanja voda

Praktični primeri iz okoljske hidrologije

Temeljna literatura in viri:

Ward, A., Elliot, W., 2003. Environmental Hydrology. CRC, 504 pp.
Singh, V.P., 1995. Environmental Hydrology, Springer, 500 pp.
Watson, I., Brunett, A., 1993: Hydrology: an Environmental Approach. CRC press. 722 pp.
Appelo, C.A.J., Postma,D., 2005. Geochemistry, Groundwater and Pollution. Taylor & Francis, 649pp.

Izbrane reference nosilca:

SONDI, Ivan, LOJEN, Sonja, JURAČIĆ, Mladen, PROHIĆ, Esad. Mechanisms of land-sea interactions - the distribution of metals and sedimentary organic matter in sediments of a river-dominated Mediterranean karstic estuary. Estuar., coast. shelf sci., 2008, vol. 80, no. 1, str. 12-20
LOJEN, Sonja, ČERMELJ, Branko, WARTEL, Michel. Sulfur cycling and the sulfurization of humic and fulvic acids in the sediments of the rivers Rupel (Belgium) and Authie (northern France). Oceanol. Hydrobiol. Stud., 2007, vol. 36, no. 1, str. 83-101
DOCTOR, Daniel H., ALEXANDER, E. C., PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja, URBANC, Janko, LOJEN, Sonja, STICHLER, Wilibald. Quantification of Karst aquifer discharge components during storm events through
end-member mixing analysis using natural chemistry and stable isotopesas tracers. Hydrogeol. j., 2006, vol. 14, str. 1171-1191
VOKAL, Barbara, SZARAN, Janina, TREMBACZOWSKI, Andrzej, HALAS, Stanislaw, DOLENEC, Tadej, LOJEN, Sonja. Sulphate sources in the Sava and Ljubljanica rivers, Slovenia, inferred from sulphur and oxygen isotopic compositions. Aquat. geochem., 2006, vol. 12, str. 199-220
LOJEN, Sonja, SPANIER, Ehud, TSEMEL, Anat, KATZ, Timor, EDEN, Noa, ANGEL, Dror. [delta][sup](15) as a natural tracer of particulate nitrogen effluents released from marine aquaculture. Mar. biol. (Berl.), 2005, vol.
148, str. 87-96.
LOJEN, Sonja, DOLENEC, Tadej, VOKAL, Barbara, CUKROV, Neven, MIHELČIĆ, Goran, PAPESCH, Wolfgang. C and O stable isotope variability in recent freshwater carbonates (River Krka, Croatia). Sedimentology, apr. 2004, vol. 51, no. 2, str. 361-375.
LOJEN, Sonja, OGRINC, Nives, DOLENEC, Tadej, VOKAL, Barbara, SZARAN, Janina, MIHELČIĆ, Goran, BRANICA, Marko. Nutrient fluxes and sulfur cycling in the organic-rich sediment of Makirina bay (Central Dalmatia, Croatia). Sci. total environ.. [Print ed.], 2004, vol. 327, str. 265-284.

Načini preverjanja znanja:

Pisno, ustno.

Obveznosti študentov:

Seminarska naloga, ustni zagovor.

Zunanje povezave: