MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jo˛efa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Ihtiologija z ribiško biologijo

Programi:

Ekotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Lovrenc Lipej

Cilji:

Predmet ponuja možnosti bazičnega znanja o ihtiologiji kot pomembni biološki disciplini s posebnim poudarkom na ribiško biologijo kot neposredno aplikacijo ihtiologije.
Slušatelji dobijo uvid v temeljna spoznanja o biologiji in ekologiji rib in metode raziskovanja. Poseben poudarek je novejšim metodam vzorčevanja kot so npr. tehnike nedestruktivnega vzorčevanja, ki je uporaben na nivoju zavarovanih območij.

Vsebina:

Ihtiologija z ribiško biologijo

• Definicija. Zgodovina raziskovanja.
• Metode in tehnike v ihtiologiji. Podvodno vzorčevanje rib. Tehnike nedestruktivnih metod popisovanja. Vzorčevanje endolitskih in kriptobentoških vrst. Vzorčevanje rib hrustančnic.
• Osnove zunanje morfologije in anatomije rib. Biometrija in meristika. Metode določevanja.
• Življenjske strategije. Razmnoževalna ekologija. Spolni dimorfizem. Spolni polimorfizem. K vs r strategija. Protiplenilske strategie.
• Prehranjevalna ekologija. Generalisti vs specialisti. Metode raziskovanja prehrane. Trofični nivoji.
• Zakaj toliko vrst rib na svetu? Zoogeografski pregled. Endemizem. Ekološke skupine rib. Kriptobentoške vrste. Endolitske vrste.
• Cehi. Ribe kot ekološki indikatorji.
• Osnove ribiške biologije. Ribji resursi. Trajnostni ribolov. Gojenje rib.

Temeljna literatura in viri:

Izbrana poglavja iz naslednjih knjig:

Helfman, G.S. 2007. Fish Conservation: A Guide to Understanding and Restoring Global Aquatic Biodiversity and Fishery Resources. Island Press. Washington, USA.

Horn, M.H., Martin, K.L., Chotkowski, M.A. 1999. Intertidal fishes. Academic Press, USA

Lipej, L., Orlando-Bonaca, M., Makovec, T. 2009. Jadranske babice. MBP-NIB Monografije.

Tyus, H.M. 2011. Ecology and Conservation of Fishes. CRC Press, Boca Raton, USA

Strokovni prispevki o tovrstni tematiki iz Jadranskega morja.

Izbrane reference nosilca:

LIPEJ, Lovrenc, MAVRIČ, Borut, REŠEK, Snežna, CHERIF, Mourad, CAPAPÉ, Christian. Food and feeding habits of the blackspotted smooth-hound, Mustelus punctulatus (Elasmobranchii: Carcharhiniformes: Triakidae), from the Northern Adriatic. Acta Ichthyologica et Piscatoria (Internet), 2011, vol. 41, no. 3, str. 171-177.

DULČIĆ, Jakov, DRAGIČEVIĆ, Branko, LIPEJ, Lovrenc. New record of the blue crab, Callinectes sapidus Rathburn, 1896, (Decapoda: Brachyura) in the Adriatic Sea. Ann, Ser. hist. nat., 2010, št. 1, str. 23-28.

POLONIATO, Diego, CIRIACO, Saul, ODORICO, Roberto, DULČIĆ, Jakov, LIPEJ, Lovrenc. First record of the dusky spinefoot Siganus luridus (Rüppell, 1828) in the Adriatic Sea. Ann, Ser. hist. nat., 2010, vol. 20, št. 2, str. 161-166.

LIPEJ, Lovrenc, DULČIĆ, Jakov. Checklist of the Adriatic sea fishes, (Zootaxa, 2589). Auckland: Magnolia Press, 2010. 92 str. ISBN 978-1-86977-575-9.

MAVRIČ, Borut, URBANIČ, Gorazd, LIPEJ, Lovrenc, SIMBOURA, Nomiki. Influence of sample size on ecological status assessment using marine benthic invertebrate-based indices. Marine ecology, ISSN 0173-9565, 2013, vol. 34, issue 1, str. 72-79, doi: 10.1111/j.1439-0485.2012.00526.x.

KRUŽIĆ, Petar, LIPEJ, Lovrenc, MAVRIČ, Borut, RODIĆ, Petra. Impact of bleaching on the coral Cladocora caespitosa in the eastern Adriatic sea. Marine ecology, Progress series, ISSN 0171-8630, 2014, vol. 509, str. 193-202, ilustr. http://www.int-res.com/articles/meps2014/509/m509p193.pdf, doi: 10.3354/meps10962.

BELLO, Giambattista, CAUSSE, Romain, LIPEJ, Lovrenc, DULČIĆ, Jakov. A proposed best practice approach to overcome unverified and unverifiable " first records" in ichthyology. Cybium, ISSN 0399-0974, 2014, vol. 38, issue 1, str. 9-14. http://www.mnhn.fr/sfi/cybium/numeros/2014/38/sommaire381.html, http://www.mnhn.fr/sfi/cybium/.

Načini preverjanja znanja:

Seminarska naloga (50%)
Ustni zagovor seminarske naloge (50%)

Obveznosti študentov:

Seminarska naloga.
Ustni zagovor seminarske naloge.

Zunanje povezave: