MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Invazijska ekologija in pomen medvrstnih odnosov v ekosistemih

Programi:

Ekotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

doc. dr. Al Vrezec

Cilji:

Razvoj kritičnega pogleda na razumevanje delovanja ekosistemov, evolucije in vidikov ekosistemskega varstva z vidika biotskih odnosov. Posebej izpostavljena je problematika tujerodnih vrst, ki so danes pomemben okoljskih dejavnik s stališča varstva ekosistemov in ekonomskega izkoriščanja naravnih virov. Predmet je nadgradnja osnovnih ekoloških principov zgradbe in delovanja ekosistema s poudarkom na razumevanju biotskega okoljskega dejavnika, ki je razdelan tako iz temeljnih kot aplikativnih vidikov.

Vsebina:

- Uvod v ekologijo medvrstnih odnosov in funkcionalne povezave vrst v združbah
- Tipi in značilnosti neposrednih odnosov
- Večvrstni interakcijski kompleksi (posredni odnosi)
- Vpliv sprememb medvrstnih odnosov na delovanje ekosistemov
- Problematika vnašanja tujerodnih vrst v naravne ekosisteme
- Invazijski proces naturalizacije tujerodnih vrst v naravnih ekosistemih in ekologija invazijskih stopenj
- Koevolucija sobivajočih vrst (pravilo Rdeče kraljice)

Temeljna literatura in viri:

Begon, M., C. R. Townsend & J. L. Harper (2006): Ecology. Blackwell Publishing, Oxford.
Kryštufek B. (1999): Osnove varstvene biologije. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana.
Lockwood J. L., Hoopes M. F. & Marchetti M. P. (2007): Invasion Ecology. Blackwell Publishing, Oxford.
Tokeshi, M. (1999): Species coexistence, ecological and evolutionary perspectives. Blackwell Science, Oxford.
Tome D. (2006): Ekologija: organizmi v prostoru in času. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana.
Izbrani znanstveni članki.
Zapiski s predavanj in konzultacij.

Izbrane reference nosilca:

JAKLIČ, Martina, VREZEC, Al. The first tropical alien crayfish species in European waters : the redclaw Cherax quadricarinatus (von Martens, 1868) (Decapoda, Parastacidae). Crustaceana, 2011, vol. 84, no. 5-6, str. 651-665. http://dx.doi.org/10.1163/001121611X577936, doi: 10.1163/001121611X577936. [COBISS.SI-ID 2398799], [JCR, WoS, št. citatov do 6. 10. 2011: 0, brez avtocitatov: 0, normirano št. citatov: 0]
kategorija: 1A3 (Z1); uvrstitev: SCI, MBP; tipologijo je verificiral OSICN
točke: 30, št. avtorjev: 2
HARVEY, Deborah J., VREZEC, Al. Bionomics and distribution of the stag beetle, Lucanus cervus (L.) across Europe. Insect conserv. divers. (Print), 2011, vol. 4, iss. 1, str. 23-38. http://dx.doi.org/10.1111/j.1752-4598.2010.00107.x, doi: 10.1111/j.1752-4598.2010.00107.x. [COBISS.SI-ID 2338639], [JCR, WoS, št. citatov do 7. 4. 2011: 2, brez avtocitatov: 2, normirano št. citatov: 2]
kategorija: 1A1 (Z1, A'); uvrstitev: SCI, MBP; tipologijo je verificiral OSICN
točke: 8.67, št. avtorjev: 48
SIMČIČ, Tatjana, PAJK, Franja, VREZEC, Al, BRANCELJ, Anton. Size scaling of whole-body metabolic activity in the noble crayfish (Astacus astacus) estimated from measurements on a single leg. Freshw. Biol., 2012, vol. 57, str. 39-48. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2427.2011.02692.x, doi: 10.1111/j.1365-2427.2011.02692.x. [COBISS.SI-ID 2440015], [JCR]

Načini preverjanja znanja:

Izpit (pogoj je pozitivna ocena) (25 %)
Seminar (75 %)

Obveznosti študentov:

Izpit in seminar.

Zunanje povezave: