MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Izbrana poglavja iz anorganske kemije

Programi:

Ekotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Boris Žemva

Cilji:

Cilji predmeta so, da podiplomci pridobijo poglobljeno znanje iz anorganske kemije na tistih področjih, na katerih bo potekalo njihovo raziskovalno delo. To znanje naj bi jim omogočilo boljše rezultate pri reševanju konkretne problematike.

Vsebina:

Podiplomci bodo vpeljani v tista izbrana poglavja iz anorganske kemije, ki jih bodo potrebovali pri poglobljenem raziskovalnem delu na njihovem konkretnem projektu. V okviru tega predmeta bodo obravnavali zlasti naslednje vsebine: Teoretski koncepti potrebni za razumevanje kemije na izbranem področju:
- Izbor vsebin iz kemije elementov glavnih skupin.
- Izbor vsebin iz kemije prehodnih elementov.
- Izbrane vsebine iz koordinacijske kemije.
- Izbor vsebin iz organokovinskih koordinacijskih spojin in njihova vloga pri procesih katalize.
Načrtovanje eksperimentov: izbira primernih
reakcijskih pogojev, sinteznih pristopov in metod karakterizacije in ovrednotenje alternativnih sinteznih poti.

Temeljna literatura in viri:

F.A. Cotton, G. Wilkinson, C.A. Murillo, M. Bochmann. Advanced Inorganic Chemistry. New York: John Wiley and Sons (1999), 1355 p., ISBN 0-471-19957-5
J.E. Huheey, E.A. Keiter, R.L. Keiter. Inorganic Chemistry Principles of Structure and Reactivity. London etc.: Addison-Wesley (1997), 964 p., ISBN 006042995X
A. Earnshaw, N.N. Greenwood. Chemistry of the Elements. Oxford: Butterworth-Heinemann (1997), 1340 p., ISBN 07506-3365-4
J.D. Lee. Concise Inorganic Chemistry. London: Stanley Thornes (1996), 1032 p., ISBN 0-412-78820-9
T. Nakajima. B. Žemva, A. Tressaud (eds.). Advanced Inorganic Fluorides. Amsterdam: Elsevier (2000), 701 p., ISBN 0-444-72002-2
Izbor literature za specifično področje iz mednarodne znanstvene periodike.

Izbrane reference nosilca:

1. TRAMŠEK, Melita, BENKIČ, Primož, ŽEMVA, Boris. The first compound containing a metal center in a homoleptic environment of XeF2, Angew. Chem. (Int. Ed.), 2004, 43, p. 3456-3458.
2. MAZEJ, Zoran, BENKIČ, Primož, TRESSAUD, Alain, ŽEMVA, Boris. Palladium chemistry in anhydrous HF/AsF5 superacid medium, European Journal of Inorganic Chemistry, 2004, p. 1827-1834.
3. TRAMŠEK, Melita, BENKIČ, Primož, ŽEMVA, Boris, [Mg(XeF2)n](AsF6)2 (n=4, 2) : first compounds of magnesium with XeF2, Inorg. Chem., 2004, 43, p. 699-703.
4. TAVČAR, Gašper, BENKIČ, Primož, ŽEMVA, Boris. New coordination compounds of
Cd(AsF6)2 with HF and XeF2, Inorg. Chem., 2004, vol. 43, p. 1452-1457.
5. DENISENKO, Nadezhda I., ŽEMVA, Boris et al, Th-C60F24, J. Am. Chem. Soc., 2004, vol.
126, p. 1618-1619.
6. TAVČAR, Gašper, ŽEMVA, Boris. XeF2 as a ligand in a coordination compound with the
BF4- anion, Inorg. Chem., 2005, vol. 44, p. 1525-1529.
7. TRAMŠEK, Melita, TAVČAR, Gašper, BUNIČ, Tina, BENKIČ, Primož, ŽEMVA, Boris.
Alkaline earth metal poly(hydrogen fluorides) hexafluoroarsenates(V) and
hexafluorophosphate(V) : M2(H2F3)(HF2)2(AF6) (M=Ca, A=As; M=Sr, A=As,P). J. Fluorine Chem., 2005, vol. 126, p. 1088-1094.
8. BUNIČ, Tina, TAVČAR, Gašper, TRAMŠEK, Melita, ŽEMVA, Boris. Coordination of XeF2
to calcium and cadmium xafluorophosphates(V), Inorg. Chem., 2006, vol. 45, p. 1038-1042.
9. ŽEMVA, Boris, BARTLETT, Neil. The room temperature preparation of metastable fluorides and potent oxidizers, J.Fluorine Chem., 2006, vol. 127, p. 1463-1466.
10. TRAMŠEK, Melita, ŽEMVA, Boris. Synthesis of novel salts with HF, AsF3 and XeF2 as ligand to metal cations, J.Fluorine Chem. 2006, vol. 127, p. 1275-1284.
11. ŽEMVA, Boris, BARTLETT, Neil. Metastable fluorides and potent oxidizers : their preparation in liquid anhydrous HF, at room and lower temperatures. Actual. Chim. (Paris, 1973), octobre-novembre 2006, no. 301-302, p. 37-39.
12. BUNIČ, Tina, TRAMŠEK, Melita, GORESHNIK, Evgeny A., TAVČAR, Gašper, ŽEMVA, Boris. Metal(II) hexafluorophosphates((V) (M = Sr, Pb) containing XeF2 coordinated metal ions [M(XeF2)3](PF6)2, [Pb3(XeF2)11](PbF6)6 and [Sr3(XeF2)10](PF6)6, Inorg. chem., 2007, vol. 46, p. 5276-5282.
13. BUNIČ, Tina, TRAMŠEK, Melita, GORESHNIK, Evgeny A., ŽEMVA, Boris. Metal (Ca, Ba, Sr, Pb) heptafluorotantalates(V) : synthesis, Raman spectra and crystal structures, Solid State Sciences, 2007, vol. 9, p. 88-94.
14. NAGA, Kazuhisa, NAKAJIMA, Tsuyoshi, OHZAWA, Yoshimi, MAZEJ, Zoran, ŽEMVA,
Boris, GROULT, Henri. Surface-structure change and charge/discharge behavior of petroleum cokes surface-modified by thermaly activated ClF3 and NF3, J. Electrochem. Soc., 2007, vol. 154, no. 4, p. A347-A352.

Načini preverjanja znanja:

Seminar in ustni izpit.

Obveznosti študentov:

Seminar in ustni izpit.

Zunanje povezave: