MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Izbrana poglavja iz biotehnologije

Programi:

Ekotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Jana Žel
prof. dr. Maja Ravnikar

Cilji:

Znanje in razumevanje:
-samostojno reševanje problemov povezanih s tematiko predmeta.

Vsebina:

- Teoretične osnove izbirnih poglavij biotehnologije
- Specialna področja biotehnologije, kot so področje rastlinskih tkivnih kultur, gensko spremenjenih organizmov, diagnostika mikroorganizmov, itd.
- Delo na primerih

Temeljna literatura in viri:

Pregledni članki, izbor v tekočem letu.

Izbrane reference nosilca:

HANSSEN, Inge M., RAVNIKAR, Maja. Seed transmission of Pepino mosaic virus in tomato. Eur. j. plant pathol., 2010, vol. 126, no. 2, str. 145-152. http://dx.doi.org/10.1007/s10658-009-9528-x, doi: 10.1007/s10658-009-9528-x. [COBISS.SI-ID 2084175]
ČEPIN, Urška, GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, BALAŽIC, Leonida, POMPE NOVAK, Maruša, GRUDEN, Kristina, RAVNIKAR, Maja. A one-step reverse transcription real-time PCR assay for the detection and quantitation of Grapevine fanleaf virus. J. virol. methods. [Print ed.], 2010, vol. 170, issues 1-2, str. 47-56. http://dx.doi.org/10.1016/j.jviromet.2010.08.018, doi: 10.1016/j.jviromet.2010.08.018. [COBISS.SI-ID 2280783]
NIKOLIĆ, Petra, MEHLE, Nataša, GRUDEN, Kristina, RAVNIKAR, Maja, DERMASTIA, Marina. A panel of real-time PCR assays for specific detection of three phytoplasmas from the apple proliferation group. Mol. cell. probes, 2010, vol. 24, str. 303-309. http://dx.doi.org/10.1016/j.mcp.2010.06.005, doi: 10.1016/j.mcp.2010.06.005. [COBISS.SI-ID 2248015]
HANSSEN, Inge M., GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, PAELEMAN, A., GOEN, K., WITTEMANS, L., LIEVENS, B., VANACHTER, A. C. R. C., RAVNIKAR, Maja, THOMMA, B. P. H. J. Cross-protection or enhanced symptom display in greenhouse tomato co-infected with different Pepino mosaic virus isolates. Plant Pathol., 2010, vol. 59, no. 1, str. 13-21. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-3059.2009.02190.x, doi: 10.1111/j.1365-3059.2009.02190.x. [COBISS.SI-ID 2133583]
KOGOVŠEK, Polona, POMPE NOVAK, Maruša, BAEBLER, Špela, ROTTER, Ana, GOW, Lisa, GRUDEN, Kristina, FOSTER, Gary D., BOONHAM, Neil, RAVNIKAR, Maja. Aggressive and mild Potato virus Y isolates trigger different specific responses in susceptible potato plants. Plant Pathol., 2010, vol. 59, issue 6, str. 1121-1132. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-3059.2010.02340.x, doi: 10.1111/j.1365-3059.2010.02340.x. [COBISS.SI-ID 2254415]
GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, STEYER, Andrej, BANJAC, Marko, KRAMBERGER, Petra, POLJŠAK-PRIJATELJ, Mateja, RAVNIKAR, Maja. On-site reverse transcription-quantitative polymerase chain reaction detection of rotaviruses concentrated from environmental water samples using methacrylate monolithic supports. J. chromatogr., A, 2011, vol. 1218, no. 17, str. 2368-2373. http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2010.10.048, doi: 10.1016/j.chroma.2010.10.048. [COBISS.SI-ID 2291791] tipologija 1.08 -> 1.01
MORISSET, Dany, DEMŠAR, Tina, GRUDEN, Kristina, VOJVODA, Jana, ŠTEBIH, Dejan, ŽEL, Jana. Detection of genetically modified organisms-closing the gaps : to the editor. Nat. biotechnol., 2009, vol. 27, no. 8, 9 str.
RUTTINK, Tom, MORISSET, Dany, VAN DROOGENBROECK, Bart, LAVRAČ, Nada, EEDE, G. van den, ŽEL, Jana, DE LOOSE, Marc. Knowledge-technology-based discovery of unauthorized genetically modified organisms. Anal. bioanal. chem., 2010, vol. 396, no. 6, str. 1951-1959. http://dx.doi.org/10.1007/s00216-009-3218-6, doi: 10.1007/s00216-009-3218-6. [COBISS.SI-ID 23118375]
QUERCI, Maddalena, BULCKE, Marc Van den, ŽEL, Jana, EEDE, G. van den, BROLL, Hermann. New approaches in GMO detection. Anal. bioanal. chem., 2010, issue 6, vol. 296, str. 1991-2002. http://dx.doi.org/10.1007/s00216-009-3237-3, doi: 10.1007/s00216-009-3237-3. [COBISS.SI-ID 2128207]
BUH GAŠPARIČ, Meti, TENGS, Torstein, LA PAZ, Jose Luiz, HOLST-JENSEN, Arne, PLA, Maria, ESTEVE, Teresa, ŽEL, Jana, GRUDEN, Kristina. Comparison of nine different real-time PCR chemistries for qualitative and quantitative applications in GMO detection. Anal. bioanal. chem., 2010, vol. 396, no. 6, str. 2023-2029. http://dx.doi.org/10.1007/s00216-009-3418-0, doi: 10.1007/s00216-009-3418-0. [COBISS.SI-ID 2164047]

Načini preverjanja znanja:

Projekt – delo na primeru.

Obveznosti študentov:

Projekt – delo na primeru.

Zunanje povezave: