MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Jedrska fuzija kot okolju prijazen alternativni vir energije

Programi:

Ekotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Miran Mozetič

Cilji:

Študentje dobijo pregled nad preteklimi, sedanjimi in predvidenimi prihodnjimi aktivnostmi na področju razvoja fuzijskih reaktorjev za proizvodnjo električne energije. Spoznajo ekološke vidike pridobivanja energije iz zlivanja jeder lahkih elementov in ugotovijo, da fuzijski reaktorji niso primerljivi s konvencionalnimi jedrskimi reaktorji za pridobivanje energije s cepitvijo jeder težkih elementov. Seznanijo se tudi z možnostmi vključevanja v velike mednarodne projekte s področja fuzije kot so EFDA (European Fusion Development Agreement), ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) in DEMO (Demonstration Fusion Reactor).

Vsebina:

• Zgodovinski pregled
• Zlivanje jeder in razpoložljiva energija
• Sonce in vroča termonuklearna plazma
• Tokamaki in stelaratorji
• Tehnološki problemi pri fuzijskih reaktorjih
• Interakcija vroče plazme s trdnimi materiali
• Ekološki vidiki fuzije in varnost reaktorjev
• EFDA (European Fusion Development Agreement)
• ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor)
• DEMO (Demonstration Fusion Reactor)

Temeljna literatura in viri:

• Roscoe B White: The Theory of Toroidally Confined Plasmas, Imperial College Press, 2006
• R. C. Wolf: A Tokamak Reactor Based On Advanced Concetps
• Weston M. Stacey: Fusion Plasma Physics, Wiley – VCH
• A. A. Harms, D. R. Kingdon, K. F. Schoepf & G. H. Miley: Principles of Fusion Energy, World Scientific 2000

Izbrane reference nosilca:

• Mozetič Miran, Drenik Aleksander, Filipič Tatjana, Kovač Janez, Trtnik Janez, Vesel Alenka, Heterogeneous surface recombination of neutral hydrogen atoms on fusion relevant materials, Annual report 2005 – Fusion Physics Programme, Association EURATOM – MHEST (2005).
• MOZETIČ, Miran, VESEL, Alenka, DRENIK, Aleksander, POBERAJ, Igor, BABIČ, Dušan. Catalytic probes for measuring H distribution in remote parts of hydrogen plasma reactors. J. nucl. mater.. [Print ed.], 2007, vol. 363-365, str.1457-1460.
• MOZETIČ, Miran. Characterization of reactive plasmas with catalytic probes:[presented at Fifth Asian-European International Conference on Plasma Surface Engineering, AEPSE 2005, Qingdao, China, September 12-16,2005]. Surf. coat. technol.. [Print ed.], 2007, vol. 201, str. 4837-4842.
• DRENIK, Aleksander, VESEL, Alenka, MOZETIČ, Miran. Measurements of probability for heterogeneous recombination of hydrogen atoms on surface of fusion relevant meterials. V: 33rd European Physical Society Conference on Plasma Physics, Roma, June 19-23,2006. Contributed papers, (Europhysics conference abstracts, vol. 301). [Mulhouse Cedex]: European Physical Society, cop. 2006, 4 str.
• DRENIK, Aleksander, VESEL, Alenka, MOZETIČ, Miran. Measurements of recombination coefficient of hydrogen atoms on plasma deposited thin films. V: GLUMAC, Bogdan (ur.), LENGAR, Igor (ur.). International Conference Nuclear Energy for New Europe, Portorož, 2006. Proceedings. Ljubljana: Nuclear Society of Slovenia, 2006, str. 501-1-501-4.
• VESEL, Alenka, DRENIK, Aleksander, MOZETIČ, Miran. Measurement of H-atom density by a catalytic probe. V: GLUMAC, Bogdan (ur.), LENGAR, Igor (ur.). International Conference Nuclear Energy for New Europe, Portorož, 2006. Proceedings. Ljubljana: Nuclear Society of Slovenia, 2006, str. 503-1-503-4.
• CVELBAR, Uroš, MOZETIČ, Miran, POBERAJ, Igor, BABIČ, Dušan, RICARD, Andre. Characterization of hydrogen plasma with a fiber optics catalytic probe. Thin solid films. [Print ed.], 2005, 475, str. 12-16.
• MOZETIČ, Miran, VESEL, Alenka, DRENIK, Aleksander. Discharge cleaning of carbon deposits. V: GLUMAC, Bogdan (ur.), LENGAR, Igor (ur.). International Conference Nuclear Energy for New Europe, Portorož, 2006. Proceedings. Ljubljana: Nuclear Society of Slovenia, 2006, str. 505-1-505-5.
• VESEL, Alenka, MOZETIČ, Miran. Influence of cathode geometry on discharge characteristics of magnetron-type discharge cells. Vacuum. [Print ed.], 2005, vol. 80, str. 253-257.

Načini preverjanja znanja:

Seminar.

Obveznosti študentov:

Ustni izpit ali seminar, v katerem kandidat dokaže poznavanje in razumevanje temeljnih vsebin predmeta in predstavi njihovo vključevanje v svoj raziskovalni projekt pred komisijo, ki jo sestavljata nosilec predmeta ter mentor podiplomca.

Zunanje povezave: