MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Kemija okoljskih sistemov

Programi:

Ekotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Milena Horvat
prof. dr. Ester Heath

Cilji:

Osnovni cilj predmeta je razumevanje kemije polutantov kot so biodegradacija hidroliza, fotodegradacija, sorpcija, volatilizacija, bioakumulacija. Procesi pa se nanašajo na fizikalno-kemijske lastnosti in kemijsko strukturo okoljskih sistemov (voda, sediment, tla, zrak).

Vsebina:

Kemija tal:
Masne bilance, porazdelitev, usoda in vpliv polutantov v tleh.
Ocena kvalitete tal in vodnega okolja
Osnove biogeokemije tal (speciacija polutantov,
biorazpoložljivost, degradacija, transport in
biološki/toksikološki vplivi v tleh).

Atmosferska kemija:
Fotokemija stratosfere in troposfere.
Degradacija organskih spojin, nastanek aerosolov,
nastanek ozona, heterogena kemija, lastnosti
aerosolov.
Življenjska doba organskih spojin, radikali.
Atmosfersko kroženje in vpliv na atmosfersko
onesnaženje.

Kemija vode:
Kemijska ravnotežja.
Sestava vode (jezera, reke, morja).
Kroženje snovi v vodnem okolju (ravnotežja,
precipitacija, porazdelitev, redoks reakcije).

Temeljna literatura in viri:

John H. Seinfeld, Spyros N. Pandis Atmospheric Chemistry And Physics: From Air Pollution to Climate Change, John Wiley & Sons Inc (August 2006)

Colin Baird, Michael C. Cann, Michael Cann, Environmental Chemistry, W H Freeman & Co (September 2004)

Gary W. Vanloon, Stephen J. Duffy Environmental Chemistry: A Global Perspective, Oxford Univ Pr (May 2005)

I. Williams, Environmental Chem., John Willey & Sons (2001) p. 385, ISBN 0 471 48941 7

R. Cornelis (ed.): Handbook of Elemental Speciation, Techniques and Methodology. Chichester: John Willey & Sons (2003), 657 p., ISBN 0-471-49214-0

G.I. Sunahara et al. (eds.). Environmental Analysis of Contaminated Sites. New York: John Wiley&Sons (2002), 465 p., ISBN 0-471-98669-0

Izbrane reference nosilca:

HORVAT, Milena, COVELLI, Stefano, FAGANELI, Jadran, LOGAR, Martina, FAJON, Vesna, RAJAR, Rudolf, ŠIRCA, Andrej, ŽAGAR, Dušan. Mercury in contaminated coastal environments; a case study : the Gulf of Trieste. Sci. total environ.. [Print ed.], 1999, vol. 237/238, str.43-56.

HINES, M. E., HORVAT, Milena, FAGANELI, Jadran. Mercury biogeochemistry in the Idrija river, Slovenia from above the mine into the Gulf Trieste. Environ. res. (N.Y. N.Y.), 2000, vol. 83, sec. A, str. 129-139.

HORVAT, Milena, JERAN, Zvonka, ŠPIRIĆ, Zdravko, JAĆIMOVIĆ, Radojko, MIKLAVČIČ, Vesna. Mercury and other elements in lichens near the INA Naftaplin gas treatment plant, Molve, Croatia. J. environ. monit. (Print), 2000, vol. 2, str. 139-144.

HORVAT, Milena, JEREB, Vesna, FAJON, Vesna, LOGAR, Martina, KOTNIK, Jože, FAGANELI, Jadran, HINES, M. E., BONZONGO, J.-C. Mercury distribution in water, sediment and soil in the Idrijca and Soča river systems. Geochem., explor. environ. anal., 2002, vol. 2, str. 287-296.

HORVAT, Milena, KOTNIK, Jože, LOGAR, Martina, FAJON, Vesna, ZVONARIĆ, Tomislav, PIRRONE, Nicola. Speciation of mercury in surface and deep-sea waters in the Mediterranean sea. Atmos. environ. (1994). [Print ed.], 2003, vol. 37, suppl. 1, str. S93-S108.

HORVAT, Milena, KONTIĆ, Branko, KOTNIK, Jože, OGRINC, Nives, JEREB, Vesna, LOGAR, Martina,
FAGANELI, Jadran, RAJAR, Rudolf, ŠIRCA, Andrej, PETKOVŠEK, Gregor, ŽAGAR, Dušan, DIZDAREVIČ,
Tatjana. Remediation of mercury polluted sites due to mining activities. Crit. rev. anal. chem., 2003, vol. 33, str. 291-296.

HORVAT, Milena, GIBIČAR, Darija. Speciation of mercury : Environment, food, clinical, and occupational health. V: CORNELIS, Rita (ur.). Handbook of elemental speciation II : species in the environment, food, medicine & occupational health. New York; Chichester: Wiley, 2005, 2005, str. 281-304.

Načini preverjanja znanja:

Pisno, ustno.

Obveznosti študentov:

Seminarska naloga, ustni zagovor.

Zunanje povezave: