MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Koloidna kemija okolja

Programi:

Ekotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Nives Ogrinc
prof. dr. Ivan Sondi

Cilji:

Glavni namen predmeta je razumevanje osnov koloidne in površinske kemije ter predstavitev fizikalno-kemijskih procesov na fazni meji med trdno snovjo in raztopino (površina koloidov – raztopina). Predmet je usmerjen v razumevanje vloge koloidov pri kemijskih in bioloških reakcijah, pri mobilnosti in transportu polutantov v naravnih okoljih in v tehnologiji.

Vsebina:

Narava in lastnosti mikro- in nano- delcev v raztopini in nove instrumentalne tehnike, ki se uporabljajo za njihovo karakterizacijo. Suspendirana snov in sedimenti. Osnovne lastnosti, struktura in površinske fizikalno-kemijske karakteristike koloidov, glinenih mineralov, karbonatov, kovinskih oksidov in oksihidratov. Biomineralizacija in bio-anorganski koloidi. Površinski naboj in potencial ter elektrokemijska dvojna/trojna plast. Elektrokinetika in zeta potencial. Stabilnost koloidov in procesi agregacije mikro- in nano- delcev v naravnih vodnih okoljih. Osnovni fizikalno-kemijski procesi interakcij trdnih površin, ki katalizirajo, inhibirajo in reagirajo z organskimi in anorganskimi spojinami. Kompleksiranje površine na meji med trdno fazo in raztopino. Kontaminanti in polutanti v naravnih vodah. Mikro- in nano- koloidi pri procesih, vezavi, transportu in depoziciji polutantov v okolju. Uporaba koloidov pri reševanju nekaterih ekoloških problemov.

Temeljna literatura in viri:

Adamson A.W., 1990. Physical Chemistry of Surfaces, John Wiley

Stumm, W., 1992. Chemistry of the Solid-Water Interface. John Wiley. New York. 428 p.

Hunter, R.J., 2001. Foundations of Colloid Science. Oxford University Press. 806 p.

Wilkinson, K.J., Lead, J.R. (Eds.), 2007. Environmental Colloids and Particles: Behaviour, Separation and Characterization. IUPAC Series on Analytical and Physical Chemistry of Environmental Systems. Wiley, 687 p.

Buffle, J., van Leeuwen, H.P. (Eds.), 1992. Environmental Particles. Environmental Analytical and Physical Chemistry Series. Lewis Publisher, 554 p.

Droppo, I.G., Leppard, G.G., Liss, S.N., Milligan, T.G. (Eds.), 2005. Flocculation in Natural and Engineered Environmental Systems. CRC Press, 438 p.

Pregledni članki iz: Journal of Colloid and Interface Science, Surface and Colloid Science, Advances in Colloid Interface Science, Langmuir, etc.

Izbrane reference nosilca:

TRKOV, Andrej, OGRINC, Nives, KOBAL, Ivan. Modeling surface complexation at the colloid/electrolyte interface. Comput. chem., 1992, vol. 16, 341-343.

OGRINC, Nives, TRKOV, Andrej, KOBAL, Ivan, MATIJEVIĆ, E. An interpretation of the interaction of cobalt ions with spherical hematite particles. Acta chim. slov., 1994, vol. 41, 417-435.

OGRINC, Nives, KOBAL, Ivan, MATIJEVIĆ, E., KALLAY, N. Adsorption of cations on colloidal oxide particles. Cobalt ions on hematite. V: PELIZZETTI, Ezio (ur.). Fine particles science and technology: from micro to nanoparticles, (NATO ASI series, Partnership sub-series, 3, High technology, vol. 12). Dordrecht; Boston; London: Kluwer Academic, 1996, 85-96.

ARČON, Iztok, OGRINC, Nives, KODRE, Alojz, FAGANELI, Jadran. EXAFS and XANES characterization of sedimentary iron in the Gulf of Trieste (N. Adriatic). J. synchrotron radiat., 1999, vol. 6, str. 659-660.

KOBAL, Ivan, BURGHAUS, Uwe, SENEGAČNIK, Marjan, OGRINC, Nives. Carbon-13 kinetic isotope effects in CO oxidatin by Ag. Langmuir, 1999, vol. 15, 5825-5828.

OGRINC, Nives, FONTOLAN, Giorgio, FAGANELI, Jadran, COVELLI, Stefano. Carbon and nitrogen isotope compositions of organic matter in coastal marine sediments (the Gulf of Trieste, N. Adriatic sea) : indicators of sources and preservation. Mar. Chem., 2005, vol. 95, 163-181.

SZRAMEK, Kathryn, MCINTOSH, Jennifer, WILLIAMS, Erika, KANDUČ, Tjaša, OGRINC, Nives, WALTER, Lynn M. Relative weathering intensity of calcite versus dolomite in carbonate-bearing temperature zone watersheds: carbonate geochemistry and fluxes from catchments within the St. Lawrence and Danube river basins. Geochem. geophys. geosyst., 2007, vol. 26, no. 4, 1-26.

H. TAMURA, J. CHIBA, M. ITO, T. TAKEDA, S. KIKKAWA, M. TABATA, Y. MAWATARI: Formation of Hydrotalcite in Aqueous Solutions and Intercalation of ATP by Anion Exchange, J. Colloid Interface Sci., 2006, vol. 300, 1648-1654.

H. TAMURA, K. NAKAMURA, S. KIKKAWA, Ion-Exchange Properties of Tetratitanic Acid with a Layer Structure for Alkali Metal Ions, Electrochem., 2002, vol. 70, 530-535.

Hiroki TAMURA, Ion Complexation at Oxide-Solution Interfaces, Encyclopedia of Surface and Colloid Science, Marcel Dekker, Inc., 2856-2875, 2002.

SONDI, Ivan, SALOPEK-SONDI, Branka. The influence of the primary structures of urease enzyme on the formation of CaCO3 polymorphs: A comparison of plant (Canavlia ensiformis) and bacterial (Bacillus pasteurii) ureases. Langmuir 2005, vol 21, 8876-8882.

SONDI, Ivan, ŠKAPIN, D. Srečo, SALOPEK-SONDI, Branka. Biomimetic precipitation of nanostructured colloidal calcite particles in the presence of magnesium ions. Cryst. growth des. 2008, vol 8, 435-441.

SONDI, Ivan, PRAVDIĆ, Velimir. Electrokinetics of clay particles. In: Interfacial Electrokinetics and Electrophoresis, (ur. Delgado, A. V.). 2001, Marcel Dekker, Inc., New York, Chapter 27, p 773-797.

SONDI, Ivan, PRAVDIĆ, Velimir. Electrokinetics of clay mineral surfaces. In: Encyclopedia of Surface and Colloid Science, (ur. Hubard, A. T.). 2002, Marcel Dekker, Inc., New York, p 1887-1893.

Načini preverjanja znanja:

Seminar in ustni izpit.

Obveznosti študentov:

Seminar in ustni izpit.

Zunanje povezave: