MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Komunikacija v bioloških sistemih in njena uporaba pri bioracionalni kontroli škodljivih organizmov

Programi:

Ekotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Andrej Čokl

Cilji:

Nadgradnja temeljnega znanja o komunikacijskih procesih v različnih bioloških sistemih in razvoj kritičnega mišljenja ter analitskega pristopa pri raziskovalnem delu na področju sporazumevanja in vedenja.

Vsebina:

• Uvod:
definicije, kategorije cene signalov, evolucijski interes oddajnikov in sprejemnikov.
• Signaliziranje kadar se interes prekriva:
signaliziranje med sorodniki, prosjačenje, alarmiranje, klici povezani s hrano.
• Signaliziranje ob divergenci interesov:
signali povezani s parjenjem, napevi žuželk, karotenoidna pigmentacija,…
• Signaliziranje kadar si interesi nasprotujejo:
signaliziranje v kontekstu agresivnosti, dominantna frekvenca signalov žab, komunikacijski signali in povezava med plenilcem in plenom…
• Poštenje in prevara v komunikacijskih omrežjih: zasledovanje na podlagi njegovih signalov, tretji sprejemnik in verodostojnost,…
• Komunikacija izbrane skupine nevretenčarjev: oddajanje signalov, vloga medija, sprejemanje signalov, nevronalna analiza informacije, vloga signalov v vedenju,multimodalnost komunikacije,…
• Komunikacija med celicami: primeri izbranih živčnih omrežij.

Temeljna literatura in viri:

William A. Searcy and Stephen Nowicki (2005). The evolution of Animal Communication. Reliability and Deception in Signalling Systems.Princeton University Press, Princeton and Oxford.

Jack W. Bradburry and Sandra L. Vehrencamp (1998). Principles of Animal Communication. Sinauer Associates Inc. Publishers. Sunderland, Massachussetts.

John Alcocl (2005). Animal Behavior. An evolutionary Approach (8th Edition). Sinauer Associates Inc. Publishers. Sunderland, Massachussetts.

Geoffrey North and Ralph J. Greenspan (2007). Invertebrate Neurobiology. Cold Spring Harbor Laboratory Press. Cold Spring Harbor, New York.

Sakis Drosopoulos and Michael F. Claridge (2006). Insect Sounds and Communication. Physiology, Behaviour, Ecology and Evolution. Taylor & Francis, Boca Raton London New York

Tristram D. Wyatt (2003). Pheromones and Animal Behaviour. Communication by Smell and Taste. Cambridge University Press, Cambridge, UK.

Eric R. Kandel, James H. Schwartz and Thomas M. Jessell (1995). Essentials of Neural Science and Behavior. Prentice Hall International, Inc.

Izbrane reference nosilca:

ZOROVIĆ, Maja, PREŠERN, Janez, ČOKL, Andrej. Morphology and physiology of vibratory interneurons in the thoracic ganglia ofthe southern green stinkbug Nezara viridula (L.). J. comp. neurol. (1911), 2008, vol. 508, no. 2, str. 365-381. [COBISS.SI-ID 1841999], [JCR]
kategorija: 1A1 (Z1, A')
BEVK, Danilo, KRALJ, Jasna, ČOKL, Andrej. Coumaphos affects food transfer between workers of honeybee Apis mellifera. Apidologie, 2011, 6 str., [in press], doi: 10.1007/s13592-011-0113-x. [COBISS.SI-ID 2500175], [JCR]
kategorija: 1A1 (Z1, A')
POLAJNAR, Jernej, SVENŠEK, Daniel, ČOKL, Andrej. Resonance in herbaceous plant stems as a factor in vibrational communication of pentatomid bugs (Heteroptera: Pentatomidae). Journal of the Royal Society interface, 2012, 10 str., [in press], doi: 10.1098/rsif.2011.0770. [COBISS.SI-ID 2502735], [JCR]
kategorija: 1A1 (Z1, A'', A')

Načini preverjanja znanja:

Pisni izpit (80 %)
Seminar (20 %)

Obveznosti študentov:

Pisni izpit
Seminar

Zunanje povezave: