MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Materiali in ekologija

Programi:

Ekotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

doc. dr. Srečo Davor Škapin

Cilji:

Študentje spoznajo različne vrste tradicionalnih in sodobnih materialov s stališča fizikalno-kemijskih lastnosti, njihove proizvodnje, uporabe in njihovo vlogo v ekologiji. Na osnovi tega se pripravijo za raziskovalno in aplikativno delo s tega področja.

Vsebina:

1. Pregled materialov s stališča strukture in mikrostrukture, ki se odražata v fizikalnih lastnostih materialov

2. Vpliv materialov na okolje:
- ekološko sporni materiali in njihova alternativa
- ekološko sporna proizvodnja materialov in njihova alternativa
- tehnološki procesi z minimalno porabo energije
- recikliranje odpadnih materialov in stranskih produktov

3. Uporaba materialov v ekologiji s poudarkom na razumevanju povezave struktura-fizikalne lastnosti-uporaba:
- kontrola onesnaženja
- zmanjšanje onesnaženja
- zaščita pred onesnaženjem
- pridobivanje ekološko sprejemljivih virov energije

Temeljna literatura in viri:

• D. R. Askeland. The Science and Engineering of Materials. Cheltenham: Stanley Thornes (1998), 854 p., ISBN 0-74874083-X

• C. H. Snyder. The Extraordinary Chemistry of Ordinary Things. New York: John Wiley&Sons (1997), 656 p., ISBN 0471-41575-8

• T. A. Ring. Fundamentals of Ceramic Powder Processing and Synthesis. San Diego: Academic Press (1996), 961 p., ISBN 0-12-588930-5

• S. D. Stookey. Explorations in Glass. Westerville: Am. Ceram. Soc. (2000), 75 p., ISBN 1-57498-124-2

• A. Boyd, S. Mindess, and J. Skalny. Materials Science of Concrete: Cement and Concrete - Trends and Challenges, Westerville: Am. Ceram. Soc. (2002), 583 p., ISBN 1-57498-069-6

• Izbor literature za specifično področje iz mednarodne znanstvene periodike

Izbrane reference nosilca:

LOGAR, Manca, JANČAR, Boštjan, SUVOROV, Danilo, KOSTANJŠEK, Rok. In situ synthesis of Ag nanoparticles in polyelectrolyte multilayers. Nanotechnology (Bristol), 2007, vol. 18, 325601-1-32506-7.

MAČEK, Marjeta, MEDEN, Anton, SUVOROV, Danilo. The correlation between the structure and the dielectric properties of KxBa (1-x)Ga(2-x)Ge(2+x)O8 ceramics. J. Eur. Ceram. Soc., 2007, vol. 27, issues 8-9, 2957-2961.

JANČAR, Boštjan, SUVOROV, Danilo. The influence of hydrothermal-reaction parameters on the formation of chrysotile nanotubes. Nanotechnology (Bristol), 2006, vol. 17, 25-29.

PIRNAT, Urša, VALANT, Matjaž, JANČAR, Boštjan, SUVOROV, Danilo. Formation characteristics of the commensurate fluorite-type B2O3-Nb2O5 solid solution. Chem. mater., 2005, vol. 17, str. 5155-5160.

JANČAR, Boštjan, VALANT, Matjaž, SUVOROV, Danilo. Solid-state reactions occurring during the synthesis of CaTiO3-NdAlO3 perovskite solid solutions. Chem. mater., 2004, vol. 16, 1075-1082.

PIRNAT, Urša, SUVOROV, Danilo. Dielectric properties and phase transitions of Bi3Nb(1-x)TaxO7 fluorite-type dielectrics. J. Eur. Ceram. Soc.. [Print ed.], 2007, issues 13-15, vol. 27, 3843-3846.

HU, Xing, ŠKAPIN, Srečo D., SUVOROV, Danilo. Synthesis and characterization of aurivillius phases in the Bi-Ag-Ti-O system. J. Am. Ceram. Soc., 2007, vol. 90, no. 8, 2363-2366.

UDOVIČ, Marko, SUVOROV, Danilo. Sintering and dielectric characterization of pseudoternary compounds from the Bi2O3-TiO2-TeO2 system. J. Am. Ceram. Soc., 2007, vol. 90, no. 8, 2404-2408.

Načini preverjanja znanja:

Ustni izpit, v katerem kandidat dokaže poznavanje in razumevanje temeljnih vsebin predmeta in predstavi njihovo vključevanje v svoj raziskovalni projekt pred komisijo, ki jo sestavljata nosilec predmeta ter mentor podiplomca. K predstavitvi so vabljeni vsi sodelavci pri predmetu in v projektu.

Obveznosti študentov:

Predstavitev in uspešen ustni zagovor.

Zunanje povezave: