MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Naravni viri kemikalij in materialov*

Programi:

Ekotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Jernej Iskra

Cilji:

Cilj predmeta je študentu predstaviti realne industrijske probleme in mu dati orodje, da bo lahko razumel in uporabil alternativne oziroma trajnostne vire kemikalij in materialov ter ovrednotil njihovo uporabnost in prednost.
Kompetence študenta z uspešno zaključenim predmetov bodo vključevale razumevanje osnovnih pojmov o uporabi narave za pridobivanje kemikalij in materialov ter znanje o uporabi naravnih virov na področju kemije in materialov.

Vsebina:

Predmet je namenjen spoznavanju z izvorom kemikalij in materialov, ovrednotenju njihovega pridobivanja v kontekstu trajnostnega razvoja in iskanju alternativnih rešitev. Vsebina predmeta je:
- Naravni viri in možnost njihove uporabe v industriji.
- Primerjava klasičnih virov kemikalij in materialov z alternativnimi potmi pridobivanja.
- Kemijska vrednost biomase; načini pridobivanja kemikalij iz biomase.
- Biorafinerij: virov energije, kemikalij in materialov iz biomase. Rastline kot tovarne.
- Platforme kemikalij iz biomase kot viri industrijskih izhodnih spojin, specialnih kemikalij in končnih produktov ter bioučinkovin.
- Naravni polimeri in njihova uporaba za materiale (les, celuloza, lignin, hitin…) ter razgradljiva bioplastika pridobljena iz monomerov iz naravnih virov.
- Zelene tehnologije.
- Primeri iz industrije.

Temeljna literatura in viri:

Izbrana poglavja iz naslednjih knjig:
- The Biobased Economy, H. Langeveld, J. Sanders, M. Meeusen, Eds. Routledge, 2012. ISBN: 978-0-415-63132-7.
- Renewable raw materials, R. Ulber, D. Sell, T. Hirth, Eds. Wiley-VCH, 2011. ISBN: 978-3-527-32548-1.
- Introductions to Chemicals from Biomass, J. Clark, F. Deswarte, Eds., Wiley, 2008, ISBN: 978-0-470-05805-3.
- Sustainable Value Creation in the Fine and Specialty Chemicals Industry, R. Rajagopal, Wiley, 2014. ISBN: 9781118539675.

Izbrane reference nosilca:

• I. Milošev, B. Kapun, P. Rodič, J. Iskra. Hybrid sol-gel coating agents based on zirconium(IV) propoxide and epoxysilane. Journal of sol-gel science and technology, 2015, 74, 447-459.
• L. Bedrač, J. Iskra, Iodine(I) reagents in hydrochloric acid-catalyzed oxidative iodination of aromatic compounds by hydrogen peroxide and iodine, Adv. Synth. Catal., 2013, 355, 1243-1248.
• A. Podgoršek, M. Zupan, J. Iskra, Oxidative halogenation with " green" oxidants: oxygen and hydrogen peroxide. Angew. Chem., Int. Ed., 2009, 48, 45, 8424-8450.
• Podgorsek, M. Eissen, J. Fleckenstein, S. Stavber, M. Zupan, J. Iskra, Selective aerobic oxidative dibromination of alkenes with aqueous HBr and sodium nitrite as a catalyst. Green Chem., 2009, 11, 1, 120-126.
• G. Stavber, J. Iskra, M. Zupan, S. Stavber Aerobic oxidative iodination of ketones catalysed by sodium nitrite on water or in a micelle-based aqueous system. Green chem., 2009, 11, 1262-1267.
• A. Podgoršek, S. Stavber, M. Zupan, J. Iskra, Bromination of ketones with H2O2-HBr " on water" . Green Chem., 2007, 9, 11, 1212-1218.

Načini preverjanja znanja:

Seminarska naloga (50 %)
Ustni zagovor seminarske naloge (50 %)

Obveznosti študentov:

Seminarska naloga in ustni zagovor seminarske naloge.

Zunanje povezave: