MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Radioaktivnost in jedrske metode za študij procesov

Programi:

Ekotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Borut Smodiš
prof. dr. Janja Vaupotič

Cilji:

Poglobiti znanje in razumevanje podiplomcev o učinkih in posledicah različnih vrst radioaktivnega sevanja ter zaščite pred sevanji, rokovanjem z radioaktivnimi snovmi in načini izračunavanja obsevnih doz. Vpeljati študente v izbrane jedrske tehnike za študij procesov v okolju in razvoju tehnologij. Poudarek bo dan na obvladovanju izbranih tehnik za ugotavljanje in spremljanje nekaterih tipičnih industrijskih onesnaževalcev in za spremljanje procesov pri uvajanju čistih tehnologij v povezavi s projekti podiplomcev.

Vsebina:

Predmet obsega:
- Poglobitev osnov radioaktivnosti (viri radioaktivnih sevanj, interakcije radioaktivnih sevanj s snovjo, instrumentacija za detekcijo radioaktivnosti) kot podlaga za delo študentov na konkretnih projektih.
- Poglobitev poznavanja izpostavljenosti človeka sevanju v naravi ter bivalnem in delovnem okolju ter regulative s področja varstva pred sevanji.
- Uvajanje v jedrske analizne metode za študij procesov v okolju in tehnologijah, s poudarkom na relevanci za projekte podiplomcev.
- Vpeljava podiplomcev v uporabo radioaktivnih sledilcev za spremljanje procesov, primernih za konkretne podiplomske projekte.

Temeljna literatura in viri:

• M. F. L'Annunziata. Handbook of Radioactivity Analysis. 2nd Edition. London: Academic Press (2003), 1273 p., ISBN 0-12-436603-1

• G. F. Knoll. Radiation Detection and Measurements. 3rd Edition. N.Y.: John Wiley & Sons (2000), ISBN 0471073385

• G. C. Lowenthal, P. L. Airey. Practical Applications of Radioactivity and Nuclear Radiations. Cambridge: Cambridge University Press (2001), 337 p., ISBN 0-521-55305-9

Izbrane reference nosilca:

B. Smodiš. Investigation of trace element atmospheric pollution by nuclear analytical techniques at a global scale: Harmonised approaches supported by the IAEA, J. Environ. Management, 85, 121-128 (2007)

P. Tavčar, B. Smodiš, L. Benedik. Radiological characterization of low- and intermediate-level radioactive wastes, J. Radioanal. Nucl. Chem., 273, 593-596 (2007)

J. Kučera, J. Mizera, U. Repinc, B. Smodiš. Simultaneous low-level determination of iodine and manganese in biological materials by radiochemical neutron activation analysis, Czech. J. Phys. 56, Suppl. D, D151-D157 (2006)

B. Smodiš, U. Repinc, L. Benedik. Identification and inventory of TENORM sources in Slovenia, Czech. J. Phys. 56, Suppl. D, D37-D42 (2006)

B. Smodiš. University-level education in nuclear and radiochemistry in Slovenia, J. Radioanal. Nucl. Chem., 270, 259-261 (2006)

Načini preverjanja znanja:

Ustni izpit, v katerem kandidat dokaže poznavanje in razumevanje temeljnih vsebin predmeta in predstavi njihovo vključevanje v svoj raziskovalni projekt pred komisijo, ki jo sestavljata nosilec predmeta ter mentor podiplomca. K predstavitvi so vabljeni vsi sodelavci pri predmetu in v projektu.

Obveznosti študentov:

Predstavitev in uspešen ustni zagovor.

Zunanje povezave: