MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Razvojni menedžment tehnologij*

Programi:

Ekotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Alojz Sočan

Cilji:

Cilj predmeta je usposabljanje študentov za razumevanje vloge inovacijskega razvojnega okolja za pospešeno razvijanje, prenos in uporabo sodobnih tehnologij ter s tem za tehnološko in inovacijsko prenovo podjetja, gospodarstva, države in družbe. Poudarek bo na oblikovanju tehnološke in razvojne strategije podjetja za obvladovanje tehnologij in doseganje mednarodne konkurenčnosti.

Vsebina:

- Globalno okolje naraščajoče odprtosti (deregulacije) in konkurenčnosti ter teoretične osnove in procesi razvojnega dohitevanja oziroma zaostajanja držav, regij in podjetij v tem okolju
- Vodenje in strateški menedžment tehnologij kot okolje za uspešen razvoj države, regij in podjetij
- Poslovni menedžment, razvojno okolje podjetja in sodobni prenos tehnologije
- Tehnološka raven bazičnih in aplikativnih znanj kot osnova za tehnološko prenovo podjetij
- Menedžment tehnologij v okviru prenosa " najboljše prakse" v industrijskih in drugih razvojnih grozdih
- Vloga produktno/storitvenih in procesnih tehnologij ter vrhunskega usposabljanja kolektivov pri povečevanju konkurenčnosti in dodane vrednosti podjetja
- Tehnološki in razvojni potencial podjetja ter viri novih tehnologij, proizvodov in procesov
- Orodja za proučevanje in analizo menedžmenta
tehnologij
- Obvladovanje tehnologij kot vir novih proizvodov in storitev

Temeljna literatura in viri:

OECD. The New Economy Beyond the Hype. Paris: OECD (2001), 28 p.

OECD. Governance in the 21st Century. Paris: OECD (2001), 218 p., ISBN 92-64-18541-0

J. E. Stiglitz. The Role of Government in Economic Development.

F. J Radermacher. Balance or Destruction (Ecosocial Market Economy as the Key to the Global Sustainable Development). Oekosoziales Forum Europa (2003), 28 p.

Mednarodne študije o menedžmentu tehnologij po značilnih državah in regijah (npr. Finska, Koreja, Singapur, Škotska, Kalifornija, Baskovska regija,..).

International studies of technology management in characteristic countries and regions (e.g., Finland, Korea, Singapore, Scotland, California, Basque region,..).

Izbrane reference nosilca:

L. Sočan. Strateški vidiki razvoja in prenosa tehnologije – položaj Slovenije. V: Slovenija v Evropski uniji, SGRS. Ljubljana: Inštitut za ekonomska raziskovanja (2000)

L. Sočan. Znanje in razvoj v Sloveniji v razmerah nove ekonomiji. Andrag. spoznan., 7, 1, 86-98 (2001)

L.Sočan, P. Medica. Simulacije trajnostnega razvoja. Delovno poročilo št. 2: Družbeno okolje za razvojno dohitevanje Slovenije in pristopnih držav (Knjižna zbirka Razvoj, družbeni procesi, institucije). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, str. 69-103 (2003)

L. Sočan: Simulacije trajnostnega razvoja, Delovno poročilo št. 3: Teoretične osnove evolucije sodobnega razvoja, (Knjižna zbirka Razvoj, družbeni procesi, institucije). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (2004) (v tisku)

T. Petrin, L. Sočan, et al. Konkurenčnost slovenskega gospodarstva ob vstopu Slovenije v EU: javna predstavitev mnenj o programu podjetništva in konkurenčnosti Ministrstva za gospodarstvo. Ljubljana: Ministrstvo za gospodarstvo (2003)

Načini preverjanja znanja:

Seminar in ustni izpit.

Obveznosti študentov:

Seminar in ustni izpit.

Zunanje povezave: