MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Seminar I

Programi:

Ekotehnologije, 2. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Milena Horvat

Cilji:

Cilj predmeta je spoznavanje aktualnih problemov in najnovejših dosežkov na področju ekotehnologij na osnovi strokovne in predvsem znanstvene literature.

Vsebina:

Študenti bodo razvili sposobnosti spremljanja ter poznavanja sodobnih raziskav in dosežkov na področju eknotehnologij, kritične ocene pomembnosti objav v znanstveni literaturi, pisanja strokovnih in znanstvenih člankov ter javnih predstavitev znanstvenih del.

Temeljna literatura in viri:

Strokovna in znanstvena literatura.

Izbrane reference nosilca:

HORVAT, Milena, KOTNIK, Jože, LOGAR, Martina, FAJON, Vesna, ZVONARIĆ, Tomislav, PIRRONE, Nicola. Speciation of mercury in surface and deep-sea waters in the Mediterranean sea. Atmos. environ. (1994). [Print ed.], 2003, vol. 37, suppl. 1, str. S93-S108. [COBISS.SI-ID 17649191]

HORVAT, Milena, KONTIĆ, Branko, KOTNIK, Jože, OGRINC, Nives, JEREB, Vesna, LOGAR, Martina, FAGANELI, Jadran, RAJAR, Rudolf, ŠIRCA, Andrej, PETKOVŠEK, Gregor, ŽAGAR, Dušan, DIZDAREVIČ, Tatjana. Remediation of mercury polluted sites due to mining activities. Crit. rev. anal. chem., 2003, vol. 33, str. 291-296. [COBISS.SI-ID 18141479]

HORVAT, Milena, NOLDE, Nataša, FAJON, Vesna, JEREB, Vesna, LOGAR, Martina, LOJEN, Sonja, JAĆIMOVIĆ, Radojko, FALNOGA, Ingrid, LIYA, Qu, FAGANELI, Jadran, DROBNE, Damjana. Total mercury, methylmercury and selenium in mercury polluted areas in the province Guizhou, China. Sci. total environ.. [Print ed.], 2003, vol. 304, str. 231-256. [COBISS.SI-ID 17451815]

Načini preverjanja znanja:

Seminar.

Obveznosti študentov:

Seminar in predstavitev seminarja.

Zunanje povezave: