MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Seminar III

Programi:

Ekotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Milena Horvat

Cilji:

Cilj predmeta je spoznavanje aktualnih problemov in najnovejših dosežkov na področju kotehnologij na osnovi strokovne in predvsem znanstvene literature.

Vsebina:

Študenti bodo razvili sposobnosti spremljanja ter poznavanja sodobnih raziskav in dosežkov na področju ekotehnologije, kritične ocene pomembnosti objav v znanstveni literaturi, pisanja strokovnih in znanstvenih člankov ter javnih predstavitev znanstvenih del.

Temeljna literatura in viri:

Strokovna in znanstvena literatura.

Izbrane reference nosilca:

HORVAT, Milena, COVELLI, Stefano, FAGANELI, Jadran, LOGAR, Martina, FAJON, Vesna, RAJAR, Rudolf, ŠIRCA, Andrej, ŽAGAR, Dušan. Mercury in contaminated coastal environments; a case study : the Gulf of Trieste. Sci. total environ.. [Print ed.], 1999, vol. 237/238, str.43-56.

HINES, M. E., HORVAT, Milena, FAGANELI, Jadran. Mercury biogeochemistry in the Idrija river, Slovenia from above the mine into the Gulf Trieste. Environ. res. (N.Y. N.Y.), 2000, vol. 83, sec. A, str. 129-139.

HORVAT, Milena, JERAN, Zvonka, ŠPIRIĆ, Zdravko, JAĆIMOVIĆ, Radojko, MIKLAVČIČ, Vesna. Mercury and other elements in lichens near the INA Naftaplin gas treatment plant, Molve, Croatia. J. environ. monit. (Print), 2000, vol. 2, str. 139-144.

HORVAT, Milena, JEREB, Vesna, FAJON, Vesna, LOGAR, Martina, KOTNIK, Jože, FAGANELI, Jadran, HINES, M. E., BONZONGO, J.-C. Mercury distribution in water, sediment and soil in the Idrijca and Soča river systems. Geochem., explor. environ. anal., 2002, vol. 2, str. 287-296.

HORVAT, Milena, KOTNIK, Jože, LOGAR, Martina, FAJON, Vesna, ZVONARIĆ, Tomislav, PIRRONE, Nicola. Speciation of mercury in surface and deep-sea waters in the Mediterranean sea. Atmos. environ. (1994). [Print ed.], 2003, vol. 37, suppl. 1, str. S93-S108.

HORVAT, Milena, KONTIĆ, Branko, KOTNIK, Jože, OGRINC, Nives, JEREB, Vesna, LOGAR, Martina,
FAGANELI, Jadran, RAJAR, Rudolf, ŠIRCA, Andrej, PETKOVŠEK, Gregor, ŽAGAR, Dušan, DIZDAREVIČ,
Tatjana. Remediation of mercury polluted sites due to mining activities. Crit. rev. anal. chem., 2003, vol. 33, str. 291-296.

HORVAT, Milena, GIBIČAR, Darija. Speciation of mercury : Environment, food, clinical, and occupational health. V: CORNELIS, Rita (ur.). Handbook of elemental speciation II : species in the environment, food, medicine & occupational health. New York; Chichester: Wiley, 2005, 2005, str. 281-304.

Načini preverjanja znanja:

Seminar.

Obveznosti študentov:

Seminar III študent opravi tako, da pred komisijo pripravi predstavitev raziskovalnega dela v tekočem študijskem letu. Z mentorjem uskladi datum in uro seminarja ter na info@mps.si najmanj en teden pred predstavitvijo sporoči datum, uro, prostor in naslov seminarja. Po opravljenem Seminarju III odda v tajništvo MPŠ izpolnjen in podpisan zapisnik Seminarja II/III, izpitno prijavnico za Seminar II/III in natisnjene prosojnice seminarja.

Zunanje povezave: