MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Sistemi, naprave in materiali za izkoriščanje nekonvencionalnih energetskih virov

Programi:

Ekotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Boris Orel

Cilji:

Vzgoja za obvladovanje in izdelavo naprav za fototermično in fotoelektrično konverzijo sončnega sevanja.

Vsebina:

Sončni absorberji in sončni zbiralniki: materiali, tehnologije

Fotoelektrokemijski sistemi: delovanje Graetzlovih fotonapetostnih celic; priprava oksidov kovin prehoda; ionski redoks elektroliti z nanokompozitno strukturo; izdelava celic in meritve njihovih lastnosti

Pasivni sistemi za izrabo sončnega sevanja (“smart” windows): optično preklopni sistemi (elektrokromni, fotokromni in gasokromni sistemi)

Materiali s fotokatalitskimi lastnostmi: nanoporozni titanov(IV) oksid, superhidrofilnost

Temeljna literatura in viri:

• U. Schubert, N.Huesing. Synthesis of Inorganic Materials. New York: Wiley-VCH (2000), 396 p., ISBN 3-527-29550X

• G.Gauglitz, T-Vo-Dinh (eds.). Handbook of Spectroscopy, Vol.1 and 2. Weinheim: Wiley-VCH (2003), ISBN 3-52729782-0

• C.G.Granqvist. Handbook of Inorganic Electrochromic Materials. Amsterdam: Elsevier (1995), 633 p., ISBN 0-44489930-8

• G.Hodes (ed.). Electrochemistry of Nanomaterials. Weinheim: Wiley-VCH (2001), 310 p., ISBN 3-527-29836-3

• Z.W.Wicks, F.N.Jones, S.P.Pappas: Organic Coatings , Science and Technology. New York: Wiley-Interscience (1999), 630 p., ISBN 0-471-24507-0

Izbrane reference nosilca:

E. Stathatos, P. Lianos, A. Vuk Šurca, , B. Orel. Optimization of a quasi-solid state dye-sensitized photoelectrochemic solar cell employing a ureasil/sulfolane gel electrolyte. Adv. funct. mater. (Print), 14,1, 45-48 (2004)

U. Lavrenčič Štangar, B. Orel, A. Šurca Vuk, G. Sagon, ..., P. Colomban, E. Stathatos, P. Lianos. In situ resonance Raman microspectroscopy of a solid-state dye-sensitized photoelectrochemical cell. J. Electrochem. Soc., 149, 11, E413-E423 (2002)

E. Stathatos, P. Lianos, U. Lavrenčič Štangar, B.Orel: A high-performance solid-state dye-sensitized photoelectrochemical cell employing a nanocomposite gel electrolyte made by the sol-gel route. Adv. mater. (Weinh.), 14, 5, 354-357 (2002)

Z. Crnjak Orel, B. Orel. Thermal stability and cross-linking studies of diisocyanate cured solar absorptance low-emittance paint coatings prepared via coil-coating process. Sol. energy mater. sol. cells., 36, 11-27 (1994)

A. Šurca Vuk, U. Opara Krašovec, B. Orel, P. Colomban. Electrochromic and ex situ IR and Raman spectroelectrochemical studies of LixInVO4 films charged/discharged in the 0 < x < 1 domain. J. Electrochem. Soc., 148 (6), H49-H60 (2001)

Načini preverjanja znanja:

Ustni izpit, v katerem kandidat dokaže poznavanje in razumevanje temeljnih vsebin predmeta in predstavi njihovo vključevanje v svoj raziskovalni projekt pred komisijo, ki jo sestavljata nosilec predmeta ter mentor podiplomca. K predstavitvi so vabljeni vsi sodelavci pri predmetu in v projektu.

Obveznosti študentov:

Predstavitev in uspešen ustni zagovor.

Zunanje povezave: