MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Seminar II

Programi:

Informacijske in komunikacijske tehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Nada Lavrač
mentor

Cilji:

Cilj predmeta je spoznavanje aktualnih problemov in najnovejših dosežkov na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij na osnovi strokovne in predvsem znanstvene literature.

Vsebina:

Študenti bodo razvili sposobnosti spremljanja ter poznavanja sodobnih raziskav in dosežkov na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij, kritične ocene pomembnosti objav v znanstveni literaturi, pisanja strokovnih in znanstvenih člankov ter javnih predstavitev znanstvenih del.

Pri predstavitvah študentov sodelujejo mentor in dva visokošolska učitelja ali raziskovalca, ki sta praviloma člana koomisije za oceno doktorske disertacije.

Temeljna literatura in viri:

• strokovna in znanstvena literatura

Izbrane reference nosilca:

Reference mentorja.

Načini preverjanja znanja:

• seminar

Obveznosti študentov:

Seminar II študent opravi tako, da pred komisijo pripravi predstavitev raziskovalnega dela v tekočem študijskem letu. Z mentorjem uskladi datum in uro seminarja ter na info@mps.si najmanj en teden pred predstavitvijo sporoči datum, uro, prostor in naslov seminarja. Po opravljenem Seminarju II odda v tajništvo MPŠ izpolnjen in podpisan zapisnik Seminarja II, izpitno prijavnico za Seminar II in natisnjene prosojnice seminarja.

Zunanje povezave: