MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Bio-slikanje

Programi:

Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Cornelis Johannes Forrendinis Van Noorden

Cilji:

Cilj predmeta je seznaniti študenta s področja bioznanosti o pomenu znanstvenih izsledkov, tako neposredno v razumevanju poteka bolezni in posredno v klinični uporabnosti preko prenosa znanj v farmacevtsko tehnologijo in njeno uporabo v onkologiji.

Kompetence študenta z uspešno zaključenim predmetom bi vključevale razumevanje osnovnih pojmov eksperimentalne in translacijske onkologijie ter poznavanje sodobnih metod zdravljenja, ki temeljijo na principih individualizirane medicine, uporabnih tudi v onkologiji.

Vsebina:

Predmet Bio-slikanje predstavlja nove revolucionarne dosežke na področju slikanja od nivoja neinvazivnih metod v živalih, 4D posnetkov v živih celicah in tkivih (organoidih) do mikroskopije in nanoskopije. Kako pomembne so te tehnike dokazujeta dve Nobelovi nagradi podeljeni s tega področja v letih 2008 in 2014. Ti izsledki so postavili celično in tkivno biologijo v popolnoma nove dimenzije. Pri tem predmetu bodo obravnavani različni nivoju bio-slikanja:
- Neinvazivne metode v živih živalih
- Slikanje celic, organoidov in tkiv in vitro
- Konfokalna mikroskopija
- Fluorescenca proti absorbanci
- In situ hibridizacija, imunohistokemija in metabolno mapiranje z encimsko histokemijo
- Transmisijska in vrstična elektronska mikroskopija
- Kombinirana svetlobna in elektronska mikroskopija (CLEM1)
- 4D (čas in prostor) slikanje živih celic s kontrolirano ekspozicijsko mikroskopijo (CLEM2)
- Nanoskopija (super resolucija) s STED in PALM
- Slikovna citometrija in analiza slike
- Pretočna citometrija in celično sortiranje

Temeljna literatura in viri:

1. Alberts B et al (2015) Chapter 9: Visualizing Cells in Molecular Biology of the Cell (6th edn) Garland Science, New York, pp 529-564.

2. Van Noorden CJF (2010) Imaging enzymes at work: metabolic mapping by enzyme histochemistry. J Histochem Cytochem 58:481-497.

3. Chieco P et al (2013) Image cytometry: protocols for 2D and 3D quantification in microscopic images. Progr Histochem Cytochem 47:211-233

4. Eggeling C et al (2015) Lens-based fluorscence nanoscopy. Quart Rev Biophys
48:178-243.

Izbrane reference nosilca:

The acquired theoretical ad practical knowledge will be acquired during selective lectures and consultations. It is also possible to include the students into experimental research in the laboratory.

CJF Van Noorden, 2014. Metabolic Mapping by (Quantitative) Enzyme Histochemstry. Pathobiology of Humon Diseases: A dynamic Encyclopedia of Disease Mechanisms, pp 3760-3774

V Krishnaswami, CJF Van Noorden, EMM Manders & RA Hoebe, 2014. Towards digital photon counting cameras for single-molecule optical nanoscopy. Opt Nanoscopy 3:1

J Ramos de Carvalho, FD Verbraak, MC Aalders, CJF Van Noorden & RO Schlingerman, 2014. Recent advances in ophthalmic molecular imaging. Surv Ophthalmol 59, 393-413

RA Hoebe, CJF Van Noorden & EMM Manders, 2010. Noise effects and filtering in controlled light exposure microscopy. J Microsc 240, 197-206

IMC Vogels, KA Hoeben & CJF Van Noorden, 2008. Rapid combined light and electron microscopy on large frozen biological samples. J Microsc 235, 252-258

PC De Witt Hamer, S Leenstra, CJF Van Noorden & AH Zwinderman, 2009. Organotypic glioma spheroids for screening of experimental therapies: how many spheroids and sections are required. Cytometry Part A 75A, 528-534

RA Hoebe, HTM Van der Voort, J Stap. CJF Van Noorden & EMM Manders, 2008. Quantitative determination of the reduction of phototoxicity and photobleaching by controlled light exposure microscopy. J Microsc 231, 9-20

ORF Mook, A Jonker, AC Strang, A Veltien, G Gambarota, WM Frederiks, A Heerschap & CJF Van Noorden, 2008. Noninvasive magnetic resonance imaging of the development of individual colon cancer tumors in rat liver. BioTechniques 44, 529-535

CPW Klerk, RM Overmeer, TMH Niers, HH Versteeg, DJ Richel, T Buckle, CJF Van Noorden & Olaf Tellingen, 2007. Validity of bioluminescence measurements for noninvasive in vivo imaging of tumor load in small animals. BioTechniques 43, S7-S13

RA Hoebe, CH Van Oven, TWJ Gadella, PB Dhonuskshe, CJF Van Noorden & EMM Manders, 2007. Controlled light-exposure microscopy reduces photobleaching and phototoxicity in fluorescence live-cell imaging. Nat Biotechnol 25, 249-255

Načini preverjanja znanja:

Ustni zagovor (70%)
Sodelovanje pri pripravah člankov ali seminarske naloge (30%)

Obveznosti študentov:

Ustni zagovor.
Sodelovanje pri pripravah člankov ali seminarske naloge.

Zunanje povezave: