MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Biokeramični materiali*

Programi:

Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Tomaž Kosmač
doc. dr. Andraž Kocjan

Cilji:

Slušatelji se seznanijo z biokompatibilnimi keramičnimi materiali in izdelki, njihovo izdelavo in lastnostmi ter uporabo v biomedicini.

Vsebina:

· Biokompatibilnost: principi in metode preskušanja
· Interakcija tkiva in organov z biokompatibilnimi keramičnimi materiali in izdelki, biološka integracija nadomestkov
· Pregled pomembnejših biokeramičnih materialov in izdelkov v medicini: zobna protetika, homoelastični kolčni sklepi, kostni nadomestki, sintetične očesne leče, katetri, deli umetnih organov, biokeramične prevleke
· Načrtovanje, izdelava in predklinično ter klinično preskušanje biokeramičnih materialov in izdelkov

Temeljna literatura in viri:

Biomaterials Science: An Introduction to Materials in Medicine, (B. D. Ratner, A. S. Hoffman, F. J. Schoen, J. E. Lemons, Accademic Press 1996

Novejši pregledni in znanstveni članki v mednarodni znanstveni periodiki s področja biomaterialov.

Izbrane reference nosilca:

KOSMAČ, Tomaž, OBLAK, Čedomir, JEVNIKAR, Peter, FUNDUK, Nenad, MARION, Ljubo. The effect of surface grinding and sandblasting on flexural strength and reliability of Y-TZP zirconia ceramics. Dent Mater. [Print ed.], 1999, vol. 15, str. 426-433

KOSMAČ, Tomaž, NOVAK, Saša, KRNEL, Kristoffer. Hydrolysis assisted solidification process and its use in ceramic wet forming: dedicated to professor Dr. Drago Kolar in memory of this brilliant scientist and teacher. Z. Met. kd., 2001, vol. 92, str. 150-157

KRNEL, Kristoffer, KOSMAČ, Tomaž. Reactivity of aluminum nitride powder in aqueous silicon nitride and silicon carbide slurries. J. Am. Ceram. Soc., 2002, vol. 85, str. 484-486

DAKSKOBLER, Aleš, KOSMAČ, Tomaž, CHEN, I-Wei. Paraffin-based process for producing layered composites with cellular microstructures. J. Am. Ceram. Soc., 2002, vol. 85, str. 1013-1015

KOSMAČ, Tomaž, MARION, Ljubo, OBLAK, Č., DAKSKOBLER, Aleš, OBLAK, Čedomir. Y-TZP dental posts with a core for aesthetic restoration of endodontically treated teeth - a production rationale. Mater. sci. forum, 2003, vol. 413, str. 243-250

Načini preverjanja znanja:

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge,
projekt):
• seminar in ustni izpit

Obveznosti študentov:

• seminar in ustni izpit

Zunanje povezave: