MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Biologija matičnih celic

Programi:

Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Tanja Dominko
dr. Helena Motaln

Cilji:

- Študentje se seznanijo z osnovnimi lastnostmi različnih vrst matičnih celic.
- Razumevanje sodobnih molekularnih tehnik v raziskavah matičnih celic.
- Razumevanje vloge matičnih celic v različnih bolezenskih stanjih.

Vsebina:

Biologija matičnih celic:
I. Matične celice v razvoju in regeneraciji
1. Embriogeneza in embrionske matične celice (biokemijski in biološki procesi razvoja)
2. Inducirane matične celice – indukcija pluripotence
3. Matičnih celice v tkivnem inženirstvu
4. Matične celice- etika in politika

II. Matične celice v bolezenskih stanjih
1. Potencialna uporabnost matičnih celic v raznih boleznih
2. Transformacija vs. (de-)diferenciacija
3. Rakave matične celic
4. Proizvodi na osnovi matičnih celic- najnovejše tehnologije

Temeljna literatura in viri:

Ulrich Henning (ed): Perspectives of Stem Cells, Springer, ISBN: 978-90-481-3375-8
Vinagolu K. Rajasekhar (ed), Mohan C Vemuri: Regulatory Networks of Stem Cells, Springer, ISBN: 978-1-60327-226-1

Izbrane reference nosilca:

Ambady, S., Kashpur, O., Kole, D., Malcuit, C., Holmes, W.F., Page, R., and T. Dominko (2010). Embryonic NANOG and its pseudogene NANOG P8 are expressed in a variety of human cells. Int J Dev Biol. 2010 Nov 19. [Epub ahead of print]PMID: 21136380.
Dominko, T. (2010). Cellular reprogramming: Current technology/perspectives and generation of induced pluripotent cells. In: Human Stem Cell Technology and Biology: A Research Guide and Laboratory Manual. Wiley-Blackwell Publishers, (Stein, G.S. et al., Editors), pp 297-310.
Page, R., Holmes, W.F., Kole, D., Huntress, V., Vilner, L., Ambady, S., Kashpur, O., Vojtic, I., Whitton, H. and T. Dominko (2009). Induction of stem cell gene expression in adult human dermal fibroblasts without transgenes. Cloning and Stem Cells, 11:417-426.

Načini preverjanja znanja:

- Ustni izpit iz splošnega dela (30%)
- Ocena od seminarja (30%)
- Ocena interaktivnega sodelovanja na vajah (40%)

Obveznosti študentov:

Ustni izpit, seminar in interaktivno sodelovanje na vajah.

Zunanje povezave: