MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jo×efa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Dielektrične in toplotne lastnosti nanomaterialov

Programi:

Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Vid Bobnar

Cilji:

Namen predmeta je pridobiti znanje o dielektričnih, toplotnih in nekaterih transportnih lastnosti nanostrukturnih snovi ter se seznaniti z najnovejšimi dosežki s teh področij. V predavanjih je podan tudi obširen pregled eksperimentalnih metod in merilnih tehnik.

Vsebina:

Dielektrična polarizacija in teorija dielektrične relaksacije
Širokopasovne dielektrične meritve (pregled metod, študij faznih prehodov in dinamike)
Dielektrične lastnosti polarnih sistemov (tekočih kristalov, nanodomenskih sistemov, relaksorjev, devteronskih stekel, polimerov in kopolimerov, biomaterialov)
Specifična toplota nanodomenskih sistemov (relaksorjev, nanomagnetov, tekočih kristalov, steklastih sistemov, biomaterialov)
Študij faznih prehodov z merjenjem toplotne kapacitete in entalpije (pregled merilnih tehnik in kritičnega obnašanja, opaženega v nanostrukturnih snoveh)
Transportne lastnosti nanosistemov (električna prevodnost, transport naboja v nanocevkah in nanožicah, kot npr. DNA, toplotna prevodnost in difuzivnost)
Vpliv slučajnih polj, vezi in površin na toplotne in dielektrične lastnosti nanosistemov (relaksorji, spinska stekla, tekoči kristali v poroznih snoveh in aerosilnih mešanicah)

Temeljna literatura in viri:

Zaradi hitro razvijajočega se področja so temeljni študijski viri objavljena znanstvena dela v znanstvenih revijah (Nature, Science, Phys. Rev. Letters, Phys. Rev. B, E, Appl. Phys. Letters itd.).

Kot dodatne vire navajamo:

F. Kremer in A. Sch÷nhals, Broadband Dielectric Spectroscopy, Springer Verlag, Berlin Heidelberg (2003)

A. Jonscher, Dielectric Relaxation in Solids, Chelsea Dielectric Press, London (1983)

N. Hill, W. E. PriceVaughan, A. H. Price, M. Davies, Dielectric properties and molecular behaviour,Van Nostrand, New York (1969)

C. J. F. B÷ttcher in P. Bordewijk, Theory of Electric Polarization vols. I, II, Elsevier, New York (1980)

J. Thoen, Thermal investigations of Phase Transitions in Thermotropic Liquid Crystals, Int.J. Mod. Physics B9, 2157 (1995)

Chapter 7 Calorimetric studies by C. W. Garland in Liquid Crystals, ed. S. Kumar, Cambridge University Press, Cambridge 2001

Izbrane reference nosilca:

BOBNAR, Vid, HROVAT, Marko, HOLC, Janez, KOSEC, Marija. Giant dielectric response in Pb(Zr, Ti)O[sub]3-Pb[sub]2Ru[sub]2O[sub](6.5) all-ceramic percolative composite. Appl. phys. lett., 2008, vol. 92, no. 18, str.
182911-1-182911-3.

BOBNAR, Vid, LEVSTIK, Adrijan, HUANG, Cheng, ZHANG, Q. M. Enhanced dielectric response in all-organic polyaniline-poly (vinylidene fluoride-trifluoroethylene-chlorotrifluoroethylene) composite. J. non-cryst. solids. [Print ed.], 2007, vol. 353, str. 205-209.

BOBNAR, Vid, LEVSTIK, Adrijan, HUANG, Cheng, ZHANG, Q. M. Intrinsic dielectric properties and charge transport in oligomers of organic semiconductor copper phthalocyanine. Phys. rev., B, Condens. matter mater. phys., 2005, vol. 71, str. 041202-1-041202-4.

BOBNAR, Vid, MALIČ, Barbara, HOLC, Janez, KOSEC, Marija, STEINHAUSEN, R., BEIGE, H. Electrostrictive effect in lead-free relaxor K[sub](0.5)Na[sub](0.5)NbO[sub]3-SrTiO[sub]3 ceramic system. J. appl. physi., 2005, vol. 98, str. 024113-1-024113-4.

BOBNAR, Vid, BERNARD, Janez, KOSEC, Marija. Relaxorlike dielectric properties and history-dependent effects in the lead-free K[sub](0.5)Na[sub](0.5)NbO[sub]3-SrTiO[sub]3 ceramic system. Appl. phys. lett., 2004, vol. 85, str. 994-996.

Načini preverjanja znanja:

Seminar in ustni izpit.

Obveznosti študentov:

Seminar in ustni izpit.

Zunanje povezave: