MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

EPR spektroskopija nanomaterialov*

Programi:

Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Janez Štrancar

Cilji:

Študenti bodo spoznali uporabo CW in pulzne EPR-tehnike za študij nižjedimenzionalnih magnetnih sistemov, sistemov končnih dimenzij (skupaj z nanodelci, nanocevkami …).

Vsebina:

Uvod v EPR:
· CW-EPR
· Pulzni EPR
Uvod v EPR v nižjedimenzionalnih sistemih:
· Spinski Hamiltonian
· EPR-spekter parov
· EPR-spekter magnetnih skupkov
· EPR v trdnem
· EPR v nižjedimenzionalnih magnetnih sistemih
· 2D-sistemi
· 1D-sistemi
· Ekscitoni
EPR v nanocevkah:
· Najnovejši dosežki pri študiju nanocevk z EPR

Temeljna literatura in viri:

Zaradi hitrorazvijajočega se področja bo večino predavanj osnovanih na nedavno objavljenih znanstvenih člankih. Uvodna predavanja pa bodo oprta na naslednje vire:
Transition Ion Electron Paramagnetic Resonance, J. R. Pilbrow, Oxford Science Publications, Oxford 1990
EPR of Exchange Coupled Systems, A. Bencini, D. Gatteschi, Springer Verlag, Heidelberg 1990
Principles of pulse electron paramagnetic resonance, A. Schweiger, G. Jesche, Oxford University Press, Oxford 2001

Izbrane reference nosilca:

ŠTRANCAR, Janez, KOKLIČ, Tilen, ARSOV, Zoran, FILIPIČ, Bogdan, STOPAR, David, HEMMINGA, Marcus A. Spin label EPR-based characterization of biosystem complexity. J. chem. inf. mod., 2005, vol. 45, no. 2, str. 394-406.

PABST, Georg, HODŽIĆ, Aden, ŠTRANCAR, Janez, DANNER, Sabine, RAPPOLT, Michael, LAGGNER, Peter. Rigidification of neutral lipid bilayers in the presence of salts. Biophys. j., 2007, vol. 93, no. 8, str. 2699-2696.

STOPAR, David, ŠTRANCAR, Janez, SPRUIJT, Ruud B., HEMMINGA, Marcus A. Motional restrictions of membrane proteins : a site-directed spin labeling study. Biophys. j., 2006, vol. 91, no. 9, str. 3341-3348.

RAPPOLT, Michael, AMENITSCH, Heinz, ŠTRANCAR, Janez, TEIXEIRA, Cilaine V., KRIECHBAUM, Manfred, PABST, Georg, MAJEROWICZ, Monika, LAGGNER, Peter. Phospholipid mesophases at solid interfaces: in situ- X-ray diffraction and spin-label studies. Adv. colloid interface sci.. [Print ed.], 2004, vol. 111, str. 63-77.

ŠTRANCAR, Janez, KOKLIČ, Tilen, ARSOV, Zoran. Soft picture of lateral heterogeneity in biomembranes. J Membr Biol, 2003, vol. 196, str. 135-146.

ŠTRANCAR, Janez, SCHARA, Milan Valter, PEČAR, Slavko. New EPR method for cellular surface characterization. J Membr Biol, 2003, vol. 193, str. 15-22.

Načini preverjanja znanja:

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge,
projekt):
• seminar in ustni izpit

Obveznosti študentov:

• seminar in ustni izpit

Zunanje povezave: