MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jo˛efa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Električne, optične in magnetne lastnosti nanomaterialov

Programi:

Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Christoph Gadermaier

Cilji:

Študenti bodo dobili pregled o elektronski teoriji, teoriji pasov, električnih in optičnih lastnostih materialov in o izkoriščanju le teh, magnetnih lastnostih in uporabi oksidnih in kovinskih magnetnih materialov. Tako bodo seznanjeni s širokim spektrom lastnosti materialov, razumeli bodo, od česa so te lastnosti odvisne ter kako jih izkoriščamo in prilagajamo za določeno uporabo. Seznanjeni bodo z uporabo optičnih spektroskopskih metod za karakterizacijo materialov in uporabo v fotoniki.

Vsebina:

Električne lastnosti: elektronske komponente (kontakti, spoji, diode, tranzistorji, elementi, ki izkoriščajo kvantni efekt)
Optične lastnosti: elektromagnetna teorija, osnove in pomen optičnih lastnosti, interakcija svetlobe s snovjo, spektralne meritve in njihov pomen, optične komponente
Magnetne lastnosti: osnovni koncept magnetizma, magnetni pojavi v materialih, uporaba
Moderne metode optične spektroskopije, optične komponente in integrirana optična vezja v fotoniki

Temeljna literatura in viri:

Zaradi hitro razvijajočega se področja bo večino predavanj osnovanih na nedavno objavljenih znanstvenih člankih. Uvodna predavanja pa bodo oprta na naslednje vire:

Charles Kittel, " Introduction to Solid State Physics"
M. Dressel, G. Grüner, " Electrodynamics of Solids"
Peter Y. Yu, Manuel Cardona. “Fundamentals of Semiconductors - Physics and Material Properties.”
David Jiles, " Introduction to Magnetism and Magnetic Materials"
W. Demtröder, “Laser spectroscopy”
Klaus J. Bachmann, " The Materials Science of Microelectronics"

Izbrane reference nosilca:

KUSAR P., KABANOV V.V., SUGAI, S., DEMSAR J.m, MERTELJ T., MIHAILOVIC, D., Controlled vaporization of the superconducting condensate in cuprate superconductors by femtosecond photoexcitation, Phys. Rev. Lett. (2008).

DEMSAR, J., GOZAR, A., THORSMOLLE, V.K., TAYLOR, A. J., BOZOVIC, I. Long-lived near-infrared photoinduced absorption in LaSrAlO4 excited with visible light. Phys. Rev. B 76, 054304 (2007).

DEMSAR, J., THORSMOLLE, V.K., SARRAO, J.L., TAYLOR, A.J., Photoexcited electron dynamics in Kondo insulators and heavy fermions. Phys. Rev. Lett. 96, 037401 (2006).

KABANOV V.V., DEMSAR J. , MIHAILOVIC D., Kinetics of a Superconductor Excited with a Femtosecond Optical Pulse, Phys. Rev. Lett. 95, 147002 (2005).

DEMSAR, J, AVERITT R.D., TAYLOR A. J., KABANOV, V.V., KANG W. N., KIM, H. J., CHOI E.M., LEE, S. I.,Pair-breaking and superconducting state recovery dynamics in MgB2, Phys. Rev. Lett. 91 , 267002 (2003).

DEMSAR, Jure, KABANOV, Viktor V. Quasiparticle relaxation dynamics in heavy fermion compounds. Phys. Rev.Lett. 91, 027401 (2003).

DEMSAR, J., BILJAKOVIC K., MIHAILOVIC D. Single Particle and Collective Excitations in the One-Dimensional Charge Density Wave Solid K0.3MoO3 Probed in Real Time by Femtosecond Spectroscopy. Phys. Rev. Lett. 83, 800 (1999).

Načini preverjanja znanja:

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge,
projekt):
• seminar in ustni izpit

Obveznosti študentov:

• seminar in ustni izpit

Zunanje povezave: