MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Elektrokemijski procesi in protikorozijska zaščita materialov

Programi:

Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Ingrid Milošev

Cilji:

Cilj predmeta je pridobiti osnovno znanje o elektrokemijskih procesov s posebnim poudarkom na koroziji. Študentje bodo dobili vpogled v oblike in potek korozijskih procesov pri različnih pogojih ter pridobili znanja o metodah protikorozijske zaščite. Pridobljena znanja bodo pomembno prispevala k splošnemu znanju na področju materialov.

Vsebina:

1. Uvod v elektrokemijo in korozijo materialov
2. Termodinamika elektrokemijskih procesov;kinetika elektrokemijskih procesov; pH diagrami
3. Vrste korozije: splošna korozija, intergranularna, selektivno raztapljanje, napetostno korozijsko pokanje, jamičasta, plastovita, korozijsko utrujanje, galvanska, erozivna, špranjska
4. Metode merjenja korozijskih procesov: merilna oprema in korozijska celica; elektrokemijske metode; slana vlažna komora, metoda izgube mase
5. Protikorozijska zaščita: izbira materiala in design; modifikacije elektrolita; korozijski inhibitorji; anodna in katodna zaščita; prevleke: elektroplatiniranje, konverzijske prevleke, anodizacija, fosfatiranje, kromiranje
6. Sodobni načini zaščite: samourejene plasti; sol-gel prevleke; funkcionalne prevleke
7. Korozijski procesi pod specifičnimi pogoji: korozija v vodi in vodnih raztopinah (morje, tla, beton, industrijski procesi); atmosferska korozija; mikrobiološka korozija; korozija biomaterialov
8. Izbrani primeri protikorozijske zaščite pomembnih inženirskih materialov: jekla in nerjavna jekla; aluminij in aluminijeve zlitine, baker in bakrove zlitine, nikelj in nikljeve zlitine, cink, titan in titanove zlitine, kobalt in kobaltove zlitine

Temeljna literatura in viri:

1. »Modern Electrochemistry 2A«, J. O'M Bockris, A.K.N. Reddy, M. Gamboa-Aldeco, 2nd ed., Kulwer Academic / Plenum Publishers, New York, 2000
2. »Corrosion Mechanisms in Theory and Practice«, P. Marcus, J. Oudar (Eds.), M. Dekker, New York, 2002.
3. »Uhling's Corrosion Handbook«, R. Winstone Revie (Ed.), 2nd ed., Electrochemical Society Series, Wiley-Interscience, 2006
4. »Industrial Electrochemistry«, D. Pletcher, F.C. Walsh, 2nd ed., Chapmann and Hall, 1990
5. »Fundamentals of metallic corrosion«, Corrosion Engineering Handbook, P.A. Schweitzer, 2nd. ed., CRC Press, 2007

Izbrane reference nosilca:

1. MILOŠEV, Ingrid, ŽERJAV, Gregor, CALDERON MORENO, Jose Maria, POPA, Monica. Electrochemical properties, chemical composition and thickness of passive film formed on novel Ti20Nb10Zr5Ta alloy. Electrochim. acta, 2013, vol. 99, str. 176-189.
2. MILOŠEV, Ingrid, BLEJAN, Diana, VARVARA, Simona, MURESAN, Liana-Maria Muresan. Effect of anodic oxidation on the corrosion behavior of Ti-based materials in simulated physiological solution. J. Appl. Electrochem., 2013, vol. 43, no. 7, str. 645-658.
3. MILOŠEV, Ingrid, HMELJAK, Julija, CÖR, Andrej. Hyaluronic acid stimulates the formation of calcium phosphate on CoCrMo alloy in simulated physiological solution. J. Mater. Sci., Mater. Med., 2013, vol. 24, no. 3, str. 555-571.
4. MILOŠEV, Ingrid. CoCrMo alloy for biomedical applications. V: DJOKIĆ, Stojan S. (ur.). Biomedical applications, (Modern aspects of electrochemistry, 55). New York [etc.]: Springer, cop. 2012, str. 1-72.
5. MILOŠEV, Ingrid. The effect of biomolecules on the behaviour of CoCrMo alloy in various simulated physiological solutions. Electrochim. acta, 2012, vol. 78, str. 259-273.
6. MILOŠEV, Ingrid, JOVANOVIĆ, Ž., BAJAT, Jelena B., JANČIĆ-HEINEMANN, R. M., MIŠKOVIĆ-STANKOVIĆ, Vesna B. Surface analysis and electrochemical behavior of aluminum pretreated by vinyltriethoxysilane films in mild NaCl solution. J. Electrochem. Soc., 2012, vol. 159, no. 7, str. C303-C311.
7. MILOŠEV, Ingrid, METIKOŠ-HUKOVIĆ, Mirjana, PETROVIĆ, Željka. Influence of preparation methods on the properties of self-assembled films of octadecylphosphonate on Nitinol: XPS and EIS studies. Mater. sci. eng., C, Biomim. mater., sens. syst., 2012, vol. 32, no. 8, str. 2604-2616.
8. KOKALJ, Anton, KOVAČEVIĆ, Nataša, PELJHAN, Sebastijan, FINŠGAR, Matjaž, LESAR, Antonija, MILOŠEV, Ingrid. Triazole, benzotriazole, and naphthotriazole as copper corrosion inhibitors. I., Molecular electronic and adsorption properties. ChemPhysChem., 2011, vol. 12, no. 18, str. 3547-3555.
9. MILOŠEV, Ingrid. Metallic materials for biomedical applications : laboratory and clinical studies. Pure appl. chem., 2011, vol. 83, no. 2, str. 309-324.
10. MILOŠEV, Ingrid, KOSEC, Tadeja, BELE, Marjan. The formation of hydrophobic and corrosion resistant surfaces on copper and bronze by treatment in myristic acid. J. Appl. Electrochem., 2010, vol. 40, no. 7, str. 1317-1323.
11. KOKALJ, Anton, PELJHAN, Sebastijan, FINŠGAR, Matjaž, MILOŠEV, Ingrid. What determines the inhibition effectiveness of ATA, BTAH, and BTAOH corrosion inhibitors on copper?. J. Am. Chem. Soc., 2010, vol. 132, no. 46, str. 16657-16668.
12. LESAR, Antonija, MILOŠEV, Ingrid. Density functional study of the corrosion inhibition properties of 1,2,4-triazole and its amino derivatives. Chem. Phys. Lett., 2009, vol. 483, no. 4/6, str. 198-203.
13. VIRTANEN, Sanna, MILOŠEV, Ingrid, GOMEZ-BARRENA, E., TREBŠE, Rihard, SALO, J., KONTTINEN, Y.T. Special modes of corrosion under physiological and simulated physiological conditions. Acta biomaterialia, 2008, vol. 4, no. 3, str. 468-476.
14. KOSEC, Tadeja, KEK-MERL, Darja, MILOŠEV, Ingrid. Impedance and XPS study of benzotriazole films formed on copper, copper-zinc alloys and zinc in chloride solution. Corros. sci.. [Print ed.], 2008, vol. 50, no. 7, str. 1987-1997.
15. MILOŠEV, Ingrid, KOSEC, Tadeja, STREHBLOW, Hans-Henning. XPS and EIS study of the passive film formed on orthopaedic Ti-6Al-7Nb alloy in Hank's physiological solution. Electrochim. acta, 2008, vol. 53, no. 9, str. 3547-3558.

Načini preverjanja znanja:

• seminar (50 %)
• ustni izpit (50 %)

Obveznosti študentov:

• seminar in ustni izpit

Zunanje povezave: