MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Fizika nanomaterialov

Programi:

Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Dragan Mihailović
prof. dr. Christoph Gadermaier

Cilji:

Študenti spoznajo najnovejše dosežke v fiziki nanomaterialov in se pripravijo za raziskovalno delo na področju fizike nanomaterialov. Hkrati je podana primerjava fizikalnih lastnosti nanomaterialov z lastnostmi periodičnih kristalov in amorfnih praškov.

Vsebina:

Predmet podaja pregled fizike nanomaterialov - nanocevčic, kvantnih pik, tankih plasti, nanomagnetov, fulerenov in drugih, skupaj z eksperimentalnimi metodami, ki so bile razvite za proučevanje nanomaterialov, kot so mikroskopija na elektronsko silo, presevna elektronska mikroskopija, optična spektroskopija nanomaterialov in druge.

Temeljna literatura in viri:

Zaradi hitrosti razvijajočega se področja so temeljni študijski viri objavljeni članki v zadnjih letih, predvsem v revijah Science, Nature in Physical Review Letters.

Designing the Molecular World by Philip Ball (Paperback) Princeton Univ Pr; ISBN: 0691029008; Reprint edition (1996)

Nanotechnology: Towards a Molecular Construction Kit by Arthur ten Wolde New World Ventures; ISBN: 908044961X; (1998)

Carbon Nanotubes and Related Structures by Peter J. F. Harris; Paperback, Cambridge Univ Pr (Pap Txt); ISBN: 0521005337; 1st edition (2002)

Carbon Nanotubes: Synthesis, Structure, Properties and Applications by M. S. Dresselhaus (Editor), Gene Dresselhaus (Editor), Phaedon Avouris, Springer Verlag; ISBN: 3540410864; 1st edition (2001)

Science of Fullerenes and Carbon Nanotubes by M. S. Dresselhaus (Editor), G. Dresselhaus (Editor), P. C. Eklund (Editor) Academic Press; ISBN: 0122218205; (1996)

Izbrane reference nosilca:

MIHAILOVIĆ, Dragan. Optical experimental evidence for a universal length scale for the dynamic charge inhomogeneity of cuprate superconductors. Phys. rev. lett., 2005, vol. 94, str. 207001-1-207001-4.

ZIMINA, Anna, EISEBITT, Stefan, FREIWALD, Mirko, CRAMM, Stefan, EBERHARDT, Wolfgang, MRZEL, Aleš, MIHAILOVIĆ, Dragan. Electronic structure of subnanometer diameter MoS[sub]2-I[sub]x nanotubes. Nano lett. (Print), 2004, vol. 4, str. 1749-1753.

OMERZU, Aleš, LIČER, Matjaž, MERTELJ, Tomaž, KABANOV, Viktor V., MIHAILOVIĆ, Dragan. Hole interactions with molecular vibrations on DNA. Phys. rev. lett., 2004, 93, str. 218101-1-218101-4.

KIS, András, MIHAILOVIĆ, Dragan, REMŠKAR, Maja, MRZEL, Aleš, JESIH, Adolf, PIWONSKI, Ireneusz, KULIK, Andrzej J., BENOÎT, Willy, FORRÓ, László. Shear and young's moduli of MoS[sub]2 nanotube ropes. Adv. mater. (Weinh.), 2003, vol. 15, str. 733-736.

PLOSCARU, Mihaela, JENKO, Saša, UPLAZNIK, Marko, VENGUST, Damjan, TURK, Dušan, MRZEL, Aleš, MIHAILOVIĆ, Dragan. Mo[sub]6S[sub](9-x)I[sub]x nanowire recognitive molecular-scale connectivity. Nano lett. (Print), 2007, vol. 7, no. 6, str. 1445-1448.

Načini preverjanja znanja:

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge,
projekt):
• seminar in ustni izpit

Obveznosti študentov:

• seminar in ustni izpit

Zunanje povezave: