MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

In vitro manipulacija matičnih celic

Programi:

Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Tamara Lah Turnšek

Cilji:

Študent se seznani s problematiko različnih tipov matičnih celic na ravni razlik v njihovi izolaciji in njihovi nadaljnji in vitro manipulaciji za študij različnih celičnih procesov.

Vsebina:

In vitro manipulacija matičnih celic:
- Tehnike izolacije različnih tipov matičnih celic iz različnih tkiv.
- Vpliv celičnega okolja (hipoksija,hranila) na izolacijo/namnožitev matičnih celic.
- Tehnike za študij obnašanja matičnih celic v in vitro modelnem okolju njihove in vivo niše.

Temeljna literatura in viri:

1. Vinagolu K. Rajasekhar (ed), Mohan C Vemuri: Regulatory Networks of Stem Cells, Springer, ISBN: 978-1-60327-226-1
2. Vunjak-Novakovic G. (ed), Freshney R.I.:Culture of Cells for Tissue Engineering, John Wiley & Sons, ISBN: 13 978-0-471-62935-1

Izbrane reference nosilca:

STROJNIK, Tadej, ROSLAND, Gro Vatne, SAKARIASSEN, Per Oystein, KAVALAR, Rajko, LAH TURNŠEK, Tamara. Neural stem cell markers, nestin and musashi proteins, in the progression of human glioma: correlation of nestin with prognosis of patient survival. Surg. neurol.. [Print ed.], aug. 2007, vol. 68, no. 2, str. 133-143.
COLIN, Carole, VOUTSINOS-PORCHE, Brigitte, NANNI, Isabelle, FINA, Frédéric, METELLUS, Philipe, INTAGLIATA, Dominique, BAEZA, Nathalie, BOUVIER, Corinne, DELFINO, Christine, LOUNDOU, Anderson, CHINOT, Olivier, LAH TURNŠEK, Tamara, KOS, Janko, MARTIN, Pierre-Marie, OUAFIK, L'Houcine, FIGARELLA-BRANGER, Dominique. High expression of cathepsin B and plasminogen activator inhibitor type-1 are strong predictors of survival in glioblastomas. Acta Neuropathol, 2009, vol. 118, str. 745-754. http://www.springerlink.com/content/e016042t69215q83/fulltext.pdf, doi: 10.1007/s00401-009-0592-2.
MIRKOVIĆ, Bojana, LAH TURNŠEK, Tamara, KOS, Janko. Nanotehnologija pri zdravljenju raka = Nanotechnology in the treatment of cancer. Zdr. vestn. (Online). [Spletna izd.], 2010, letn. 79, št. 2, str. 146-155.
TORSVIK, Anja, PRIMON, Monika, LAH TURNŠEK, Tamara, MOTALN, Helena. Spontaneous malignant transformation of human mesenchymal stem cells reflects cross-contamination : putting the research field on track - letter. Cancer res. (Baltimore), 2010, vol. 70, no. 15, str. 6393-6396. http://dx.doi.org/10.1158/0008-5472.CAN-10-1305, doi: 10.1158/0008-5472.CAN-10-1305. [COBISS.SI-ID 2266703]
MOTALN, Helena, MCWHIR, Jim, HORVAT, Simon. In situ analysis of raidd-beta-galactosidase fusion gene expression in transgenic mouse midgestation embryos. Transgenic Res, 2005, vol. 14, str. 27-40. [COBISS.SI-ID 1609352]
MOTALN, Helena, SCHICHOR, Christian, LAH TURNŠEK, Tamara. Human mesenchymal stem cells and their use in cell-based therapies. Cancer (Print), 2010, vol. 116, no. 11, str. 2519-2530. http://dx.doi.org/10.1002/cncr.25056, doi: 10.1002/cncr.25056.
KEBER, Rok, MOTALN, Helena, WAGNER, Kay D., DEBELJAK, Nataša, RASSOULZADEGAN, Minoo, AČIMOVIČ, Jure, ROZMAN, Damjana, HORVAT, Simon. Mouse knockout of the cholesterogenic cytochrome P450 lanosterol 14ŠalphaĐ-Demethylase (CYP51) resembles Antley-Bixler syndrome. J Biol Chem, 2011, doi: 10.1074/jbc.M111.253245. [COBISS.SI-ID 28610009]
CASTINO, Roberta, PUCER, Anja, VENERONI, Roberta, MORANI, Federica, PERACCHIO, Claudia, LAH TURNŠEK, Tamara, ISIDORO, Ciro. Resveratrol reduces the invasive growth and promotes the acquisition of a long-lasting differentiated phenotype in human glioblastoma cells. J. agric. food chem., 2011, vol. 59, no. 8, str. 4264-4272. http://dx.doi.org/10.1021/jf104917q, doi: 10.1021/jf104917q. [COBISS.SI-ID 2378063]
ARDEBILI, Seyed Yousef, ZAJC, Irena, GOLE, Boris, CAMPOS, Benito, HEROLD-MENDE, Christel, DRMOTA, Sara, LAH TURNŠEK, Tamara. CD133/prominin1 is prognostic for GBM patient's survival, but inversely correlated with cysteine cathepsine' expression in gliobastoma derived spheroids = CD133/prominin1 je prognostičen za preživetje bolnikov z glioblastoma, vendar obratno korelira z izra anjem cisteinskih katepsinov. Radiol. oncol. (Ljubl.), 2011, vol. 45, no. 2, str. 102-115, doi: 10.2478/v10019-011-0015-6.

Načini preverjanja znanja:

- Ustni izpit iz splošnega dela (30%)
- Ocena od seminarja (30%)
- Ocena interaktivnega sodelovanja na vajah (40%)

Obveznosti študentov:

- Ustni izpit iz splošnega dela (30%)
- Seminar (30%)
- Interaktivno sodelovanje na vajah (40%)

Zunanje povezave: