MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Izbrana poglavja iz imunobiologije

Programi:

Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

doc. dr. Nataša Kopitar Jerala

Cilji:

Študenti bodo pridobili poglobljeno znanje iz izbranih aktualnih tem v molekularni in celični imunologiji. Cilj predmeta je, da studentje razumejo osnove izbranih procesov, ki so ključni pri imunskem odzivu in uporabljene eksperimentalne pristope, ki omogočajo razumevanje the mehanizmov. Študente bomo spodbujali, da sami zasnujejo eksperimente in kreativno delajo na rešitvah eksperimentalnih problemov.

Vsebina:

• Celice imunskega sistema
• Naravna imunost
• Prepoznavanje antigenov
• Pridobljena imunost
• Procesiranje antigenov
• Poti antigenske prezentacije
• Od T celic odvisni imunski odziv
• Imunski odziv na infekcije

V majhni diskusijski skupini bomo kritično analizirali originalne članke. Članke bomo analizirali glede na ozadje, hipotezo, primerno uporabo eksperimentalnih metod ter objektivno interpretacijo rezultatov.

Temeljna literatura in viri:

Textbook: Immunobiology: The Immune System in Health and Disease Sixth Edition by Janeway, Travers, Walport and Shlomchik, 2004.

Ključni članki /Key articles to study:

Medzhitov R.Recognition of microorganisms and activation of the immune response. Nature. 2007, 449 (7164):819-26. Review.

Kanneganti TD, Lamkanfi M, Núnez G.Intracellular NOD-like receptors in host defense and disease. Immunity. 2007, 27(4):549-59. Review

Schmid D, Münz C : Innate and adaptive immunity through autophagy. Immunity. 2007, 27(1):11-21. Review

Zaradi hitrosti razvijajočega se področja so temeljni študijski viri objavljeni članki v zadnjih letih, predvsem v revijah Science, Nature, Nature Immunology, Immunity, Nature Reviews in Immunology; (kopije člankov bodo na voljo študentom).

Izbrane reference nosilca:

KOPITAR-JERALA, Nataša, TURK, Vito. A procathepsin D specific monoclonal antibody that recognizes procathepsin D but not cathepsin D. Immunol. lett.. [Print ed.], 1999, vol. 70, str. 211-212.

KOPITAR-JERALA, Nataša, GUBENŠEK, Franc, TURK, Vito. Recombinant anti-stefin A F-ab fragment : sequence analysis of the variable region and expression in Escherichia coli. Biol Chem, 2000, vol. 381, str. 1245-01249.

KOPITAR-JERALA, Nataša, BEVEC, Tadeja, BARLIČ-MAGANJA, Darja, GUBENŠEK, Franc, TURK, Vito. Anti-cathepsin L monoclonal antibodies that distinguish cathepsin L from cathepsin V. Biol Chem, 2001, vol. 382, str. 867-870.

FAN, Xiaohui, KOPITAR-JERALA, Nataša, PREMZL, Aleš, BESTAGNO, Marco, BURRONE, Oscar, KOS, Janko. Molecular cloning and chimerisation of an inhibitory anti-cathepsin B antibody and its expression in chinese hamster ovary cells. Biol Chem, 2002, vol. 383, str. 1817-1820.

ROZMAN PUNGERČAR, Jerica, KOPITAR-JERALA, Nataša, BOGYO, M., TURK, Dušan, VASILJEVA, Olga, KLEMENČIČ, Ivica, VANDENABEELE, P., BRÖMME, D., PUIZDAR, Vida, FONOVIĆ, Marko, TRSTENJAK-PREBANDA, Mojca, DOLENC, Iztok, TURK, Vito, TURK, Boris. Inhibition of papain-like cysteine proteases and legumain by caspase-specific inhibitors : when reaction mechanism is more important than specificity. Cell Death Differ, 2003, vol. 10, str. 881-888.

KOPITAR-JERALA, Nataša, SCHWEIGER, Ana, MYERS, Richard M., TURK, Vito, TURK, Boris. Sensitization of stefin B-deficiet thymocytes towards staurosporin-induced apoptosis is independent of cysteine cathepins. FEBS lett. 2005, vol. 579, str. 2149-2155.

KOPITAR-JERALA, Nataša. The role of cystatins in cells of the immune system. FEBS lett.. [Print ed.], 2006, vol. 580, str. 6295-6301.

KOPITAR-JERALA, Nataša, TURK, Boris. Cleavage of the myristoylated alanine-rich C kinase substrate (MARCKS) by cysteine cathepsins in cells and tissues of stefin B-deficient mice. Biol Chem, 2007, vol. 388, str. 847-852.

KOPITAR-JERALA, Nataša. Cystatins in cells of the immune systems : a current view. V: ŽEROVNIK, Eva (edi.), KOPITAR-JERALA, Nataša (ed.). Human stefins and cystatins. New York: Nova Science Publishers, Inc., ISBN 1-60021-233-6.(2006), str. 127-140.

KOPITAR-JERALA, Nataša, ŽEROVNIK, Eva, TURK, Boris. Lysosomal cysteine proteinases and their inhibitors in neurodegenerative diseases. V: KETTLEWORTH, Carter R. (ed.). Cell apoptosis research advances. Hauppauge, N.Y.: Nova Science, cop. ISBN 978-160021-509-4. (2006), str. 223-243.

Načini preverjanja znanja:

• seminar in ustni izpit

Obveznosti študentov:

• seminar in ustni izpit

Zunanje povezave: